Aktuelno

Održana 139. redovna sjednica Vlade Federacije BiH
26 Apr 2018

Vlada Federacije BiH je na današnjoj 139. redovnoj sjednici u Sarajevu, usvojila informaciju o povećanju penzija za 3,5 posto.
 
Naime, odlukom Upravnog odbora Federalnog zavoda PIO, sve penzije, sa izuzetkom najviših i onih ostvarenih u 2018. godini, povećavaju se za 3,5 posto. Odlukom o akontativnom usklađivanju obuhvaćene su minimalne i zajamčene penzije ostvarene i u 2018. godini, koje će, također, biti povećane za 3,5 posto.
 
Korisnicima penzija ostvarenih prema Zakonu o prijevremenom povoljnijem penzionisanju branitelja, mirovine će biti usklađivane sljedećeg mjeseca, s izuzetkom minimalnih koje se povećavaju za 3,5 posto.
 
Pored povećanih penzija za april, korisnici će pri isplati, koja će biti u petak 4. maja, dobiti i razliku između penzije isplaćene za mart i uvećane penzije.
 
Federalna vlada je utvrdila Nacrt zakona o Ustavnom sudu FBiH, s ciljem provođenja presude ovog suda od 26.4.2017. godine, kojom je Parlamentu FBiH naloženo donošenje Zakona o Ustavnom sudu FBiH. Zakon razrađuje pitanja samostalnosti i upravno-materijalne neovisnosti Ustavnog suda FBiH, uključujući plaće i druga primanja njegovih sudaca.
 
Utvrđen je i Nacrt zakona o suzbijanju organiziranih oblika krivičnih djela, organiziranog kriminala, terorizma i međukantonalnog kriminala, koji propisuje osnivanje, organizaciju, nadležnost i postupanje posebnih odjela Vrhovnog suda Federacije BiH i Federalnog tužilaštva.
 
Vlada je utvrdila Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o stečajnom postupku, čiji je cilj omogućavanje provođenja presude Ustavnog suda Federacije BiH od 23.3.2016. godine, kojom je utvrđeno da članovi 33. i 40. Zakona o stečajnom postupku nisu u suglasnosti sa Ustavom FBiH.
 
S ciljem usklađivanja sa zakonom na nivou Bosne i Hercegovine, Federalna vlada je utvrdila Nacrt zakona o slobodnim zonama u FBiH. Prema definiciji, slobodna zona obuhvaća dio carinske teritorije u FBiH koji je posebno ograđen i označen, a u kojem se obavljaju posebne i zakonima utvrđene djelatnosti.
 
Vlada je utvrdila Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Budžeta FBiH za 2018. godinu, kojim će neutrošena sredstva iz 2017. godine od 107 miliona KM namijenjena za izgradnju autocesta i brzih cesta na razdjelu Federalnog ministarstva prometa i komunikacija biti planirana za 2018. godinu na isti način i sa istom namjenom.
 
Usvojen je i konsolidovani izvještaj o izvršenju budžeta Federacije BiH, kantona i općina, te finansijskih planova vanbudžetskih fondova za 2017. godinu, u kojem je navedeno da su ukupni prošlogodišnji prihodi iznosili 8,222 miliona KM, što je za 641,1 miliona KM ili za 8,5 posto više u odnosu na 2016. godinu.
 
Razmatran je program poljoprivrednih poticaja vrijedan 58.200.000 KM, o čemu će se Vlada izjašnjavati na sljedećoj sjednici, a usvojen Programa utroška s kriterijima raspodjele sredstava poticaja za veterinarstvo u iznosu od 2,4 miliona KM.
 
Vlada FBiH je donijela nekoliko odluka o prihvatanju zaduženja Federacije BiH kod međunarodnih finansijskih institucija za finansiranje projekata na Koridoru Vc, čijom će se realizacijom dobiti novih 40 kilometara autoputa.
 
Danas je Vlada iz tekuće  izdvojila 150.000 KM za izgradnju Centra za autizam u Tuzli.
 
Donesena je Odluka da dobit Lutrije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu, u iznosu od 812.085 KM, bude raspoređena za investiranje i razvoj društva, kako je i predložio Nadzorni odbor Lutrije BiH.
 
 
Subota,
06. juni 2020.
VIŠE