Aktuelno

Održana sedma sjednica Fiskalnog koordinacijskog tijela FBiH
24 Apr 2018U prostorijama Federalnog ministarstva financija danas je održana sedma sjednica Fiskalnog koordinacijskog tijela Federacije BiH koje je, u skladu sa Zakonom o proračunima u Federaciji BiH, uspostavljeno s ciljem osiguravanja makroekonomske stabilnosti i fiskalne održivosti Federacije BiH kao i koordinacije u provođenju fiskalne politike u Federaciji.

Ovo tijelo čine federalna ministrica financija Jelka Milićević, te kantonalni ministri financija i predstavnik Saveza općina i gradova u Federaciji BiH.

Na današnjoj sjednici predstavljeni su financijski izvještaji za 2017. godinu na razini proračuna Federacije BiH, kantona, gradova i općina, te izvanproračunskih fondova u Federaciji BiH.

Razgovarano je o implementaciji informacijskog sustava za planiranje proračuna (e-budget) na razini kantona FBiH i funkcioniranju informacijskog sustava za izvršavanje proračuna u trezorima kantonalnih ministarstava financija.

U prošloj godini ostvaren je ukupan pozitivni financijski rezultat za sve nivoe vlasti u iznosu od 326,7 miliona KM, dok je u prošloj godini ukupan financijski rezultat iznosio 158,9 miliona KM. Ukupan akumulirani deficit iz ranijih godina u 2017. godini za sve razine vlasti iznosi 144,1 miliona KM, dok je u 2016. godini iznosio 473,5 miliona KM.

Zakonom o proračunima u Federaciji BiH utvrđena je obaveza planiranja sredstava u proračunu za pokriće akumuliranog deficita, zbog čega je, do sada, uslijedilo njegovo značajno smanjenje za 329,4 miliona KM.

Imajući u vidu da je zabilježen rast prihoda uz manji rast rashoda i izdataka, što je rezultiralo smanjenjem akumuliranog deficita i značajnim poboljšanjem likvidnosti proračuna svih razina vlasti u FBiH, sa aspekta upravljanja javnim financijama, prošla godina može da bude ocijenjena kao uspješna, saopćeno je iz Federalnog ministarstva financija.
 
Subota,
06. juni 2020.
VIŠE