Aktuelno

U Mostaru otvorena konferencija ''Bosanskohercegovačke znanstvenice i njihov istraživački rad''
13 Apr 2018Federalna ministrica znanosti i obrazovanja Elvira Dilberović otvorila je u petak u Mostaru dvodnevnu znanstvenu konferenciju ''Bosanskohercegovačke znanstvenice i njihov istraživački rad''.

Na skupu će biti predstavljena 63 rada koji govore o znamenitim bosanskohercegovačkim znanstvenicama. To su radovi koji tematski obrađuju pitanja obrazovanja žena kroz povijest, njihovog uključivanja u akademske i znanstvene tijekove, te doprinos institucionalizaciji znanosti u BiH, kao i pitanje suvremenih tendencija u pozicioniranju žena unutar akademske i znanstvene zajednice.

Na otvaranju konferencije ministrica Dilberović je kazala kako su iskustva europskih zemalja pokazala da je udio žena znanstvenica na rukovodećim pozicijama značajno porastao u posljednjih nekoliko desetljeća, ali je još uvijek mnogo manji od njihove zastupljenosti u ukupnom broju zaposlenika u visokoškolskim i znanstvenim ustanovama.

Dodala je kako je evidentno da znanstvenice, čak i s istim kvalifikacijama, najčešće rade na nižim pozicijama. Istaknula je kako su zbog toga vlade mnogih zemalja, ali i europskih i američkih sveučilišta, kreirali programe istraživanja i promocije ravnopravnosti žena u akademskom okruženju.

- Uključivanje bosanskohercegovačkih žena u akademski i znanstvenoistraživački rad odvija se po sličnim modelima kao i u drugim europskim zemljama - istaknula je ministrica, naglašavajući kako konferencija predstavlja napor da se kroz prezentirane radove ukaže na doprinos žena razvoju znanosti u BiH i njihov aktualni položaj u akademskoj zajednici i društvu.Prema njezinim riječima, konačni cilj je realizacija kapitalnog istraživačkom projekta Leksikona nauke u Bosni i Hercegovini, a današnja znanstvena konferencija predstavlja jednu od prethodnih aktivnosti na tom putu.

- Vjerujem da ćemo u suradnji i partnerstvu uspjeti u naporima da svjetlo dana ugleda jedno tako značajno leksikografsko djelo koje će dodatno osvijetliti početke i razvoj znanosti na ovom prostoru - kazala je Dilberović.

Opredjeljenje Federalnog ministarstva obrazovanja i znanosti je da pokaže ravnopravnost žene u svim segmentima društva, istaknula je ministrica, naglasivši kako znanost nema spolnih, etničkih, nacionalnih, vjerskih ili bilo kakvih drugih barijera.

- Hercegovina je uvijek bila plodno tlo za znanstvenoistraživački rad i mislim da Mostar treba afirmaciju znanosti pogotovo među mladom populacijom. Naše opredjeljenje je popularizacija znanosti i priključivanje društvu znanja, a ova konferencija doprinijet će toj misiji - kazala je federalna ministrica.

Konferencija će završiti u subotu, 14. aprila, usvajanjem zaključaka, a Federalno ministarstvo obrazovanja i znanosti izdalo je i Zbornik sažetka radova. Organizator znanstvenog skup je Federalno ministarstvo obrazovanja i znanosti, u suradnji s Fakultetom humanističkih nauka Univerziteta ''Džemal Bijedić'' iz Mostara i Udruženjem za modernu historiju iz Sarajeva.
 
Subota,
06. juni 2020.
VIŠE