Aktuelno

U Mostaru otvorena konferencija ''Bosanskohercegovačke znanstvenice i njihov istraživački rad''
13 Apr 2018Federalna ministrica znanosti i obrazovanja Elvira Dilberović otvorila je u petak u Mostaru dvodnevnu znanstvenu konferenciju ''Bosanskohercegovačke znanstvenice i njihov istraživački rad''.

Na skupu će biti predstavljena 63 rada koji govore o znamenitim bosanskohercegovačkim znanstvenicama. To su radovi koji tematski obrađuju pitanja obrazovanja žena kroz povijest, njihovog uključivanja u akademske i znanstvene tijekove, te doprinos institucionalizaciji znanosti u BiH, kao i pitanje suvremenih tendencija u pozicioniranju žena unutar akademske i znanstvene zajednice.

Na otvaranju konferencije ministrica Dilberović je kazala kako su iskustva europskih zemalja pokazala da je udio žena znanstvenica na rukovodećim pozicijama značajno porastao u posljednjih nekoliko desetljeća, ali je još uvijek mnogo manji od njihove zastupljenosti u ukupnom broju zaposlenika u visokoškolskim i znanstvenim ustanovama.

Dodala je kako je evidentno da znanstvenice, čak i s istim kvalifikacijama, najčešće rade na nižim pozicijama. Istaknula je kako su zbog toga vlade mnogih zemalja, ali i europskih i američkih sveučilišta, kreirali programe istraživanja i promocije ravnopravnosti žena u akademskom okruženju.

- Uključivanje bosanskohercegovačkih žena u akademski i znanstvenoistraživački rad odvija se po sličnim modelima kao i u drugim europskim zemljama - istaknula je ministrica, naglašavajući kako konferencija predstavlja napor da se kroz prezentirane radove ukaže na doprinos žena razvoju znanosti u BiH i njihov aktualni položaj u akademskoj zajednici i društvu.Prema njezinim riječima, konačni cilj je realizacija kapitalnog istraživačkom projekta Leksikona nauke u Bosni i Hercegovini, a današnja znanstvena konferencija predstavlja jednu od prethodnih aktivnosti na tom putu.

- Vjerujem da ćemo u suradnji i partnerstvu uspjeti u naporima da svjetlo dana ugleda jedno tako značajno leksikografsko djelo koje će dodatno osvijetliti početke i razvoj znanosti na ovom prostoru - kazala je Dilberović.

Opredjeljenje Federalnog ministarstva obrazovanja i znanosti je da pokaže ravnopravnost žene u svim segmentima društva, istaknula je ministrica, naglasivši kako znanost nema spolnih, etničkih, nacionalnih, vjerskih ili bilo kakvih drugih barijera.

- Hercegovina je uvijek bila plodno tlo za znanstvenoistraživački rad i mislim da Mostar treba afirmaciju znanosti pogotovo među mladom populacijom. Naše opredjeljenje je popularizacija znanosti i priključivanje društvu znanja, a ova konferencija doprinijet će toj misiji - kazala je federalna ministrica.

Konferencija će završiti u subotu, 14. aprila, usvajanjem zaključaka, a Federalno ministarstvo obrazovanja i znanosti izdalo je i Zbornik sažetka radova. Organizator znanstvenog skup je Federalno ministarstvo obrazovanja i znanosti, u suradnji s Fakultetom humanističkih nauka Univerziteta ''Džemal Bijedić'' iz Mostara i Udruženjem za modernu historiju iz Sarajeva.
 
Četvrtak,
19. april 2018.
Dopuna Plana javnih nabavki Generalnog sekretarijata Vlade FBiH
Poziv za dostavu ponuda za javnu nabavku advokatskih usluga-pravna odbrana Vlade FBiH u slučaju radnopravnih sporova (usluge iz Aneksa II dio B Zakona o javnim nabavkama)
Obavještenje o javnoj nabavci usluga FMERI
Plan javnih nabavki Generalnog sekretarijata Vlade FBiH za 2018.godinu
Poziv za dostavu ponuda za javnu nabavku usluga – “Restoranske usluge eksterne reprezentacije za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade Federacije BiH”
Obrazac praćenja provedbe ugovora-okvirnog sporazuma za 2017. godinu-31.03.2018.
Obrazac praćenja provedbe ugovora-okvirnog sporazuma za 2018. godinu-31.03.2018.
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku usluga (LOT 1 - nabavka usluga održavanja i servisiranja službenih vozila marke „PASSAT“ za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade FBiH , broj: 07-14-75-19/2017-11 od 08.11.2017. godine)
Odluka o poništenju postupka javne nabavke usluga– LOT2 – nabavka održavanja i servisiranja službenog vozila marke "GRAND CHEROKEE" za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade FBiH
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba – tečna goriva za službena motorna vozila za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade FBiH
Obavještenje o javnoj nabavci usluga stručnog konsultanta za pružanje konsultantskih usluga Vladi FBiH u izradi tenderske dokumentacije
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba – kancelarijskog i kompjuterskog materijala i ostalog administrativnog materijala i sitnog inventara za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade FBiH
ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA JAVNU NABAVKU USLUGA — TELEKOMUNIKACIJSKE USLUGE — DODATNI BACK UP LINK I SERVISNI LINK ZA POTREBE GENERALNOG SEKRETARIJATA VLADE FBiH
Odluka o poništenju postupka javne nabavke roba - nabavka kompjuterske opreme i kancelarijskih mašina, broj: 07-14-75-14/2017-21
Poziv za dostavu ponuda za javnu nabavku usluga - stručnog usavršavanja za potrebe generalnog sekretarijata Vlade FBiH za 2018. godinu
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku usluga – nabavka avio-karata za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade Federacije BiH (27.04.2017) 


ARHIVA