Aktuelno

Novalić: Moramo biti sudionici vremena digitalizacije
12 Apr 2018

Premijer Vlade Federacije BiH Fadil Novalić je, obraćajući se danas sudionicima konferencije “Izazovi digitalnog doba - Jesmo li spremni”, koja se u organizaciji Federalnog ministarstva prometa i komunikacija i HT Eroneta, održava u okviru Međunarodnog sajma gospodarstva, istaknuo važnost digitalizacije, uzimajući za primjer prijevozničku tvrtku Uber, koja nema niti jedno prijevozno vozilo, te najveću kompaniju za prodaju robe Amazon, koja nema niti jednu robnu kuću.
 
- Mi moramo biti ne samo svjedoci digitalizacije, već i sudionici toga vremena. Današnja konferencija pomaže nam na tome putu - zaključio je premijer Novalić.
 
Federalni ministar prometa i veza Denis Lasić je, otvarajući konferenciju, ukazao na to kako je njezina tema izuzetno aktualna u uvjetima sveopće digitalne transformacije u kojoj sve zemlje i svi narodi svijeta imaju nove prilike za inovacije i napredak.
 
- Vlada i nadležno ministarstvo će potaknuti suradnju sveučilišta i tvrtki kako bi bile ubrzane inovacije i unaprijeđen znanstveno-tehnološki razvoj. U tome trokutu, Vlada, gospodarstvo, sveučilište, i u njegovom sinergijskom djelovanju, leži ogromni potencijal zajedničkog djelovanja i uspješnog razvoja - zaključio je ministar Lasić.
 
Nakon konferencije, premijer Novalić je u pratnji direktorice Mostarskog sajma Dalfine Bošnjak obišao izlagače na Međunarodnom sajmu gospodarstva, te se susreo se s predstavnicima Gospodarske komore Federacije BiH i Elektroprivrede HZ HB.
 
Novalić je istaknuo kako je Mostarski sajam postao brend među sajmovima ne samo kod nas, nego i u jugoistočnoj Europi, te kako tome u prilog govori sve veće prisustvo kompanija iz regije i svijeta.
 
Govoreći o važnosti ovog sajma, premijer je kazao kako je dobro da je na njemu sve više izlagača, roba i posjetitelja, što je osnovni pokazatelj koji govori da su sajmovi preživjeli internet.
 
Direktorica Bošnjak zahvalila je premijeru Novaliću na dugogodišnjoj potpori koju pruža Mostarskom sajmu i što, unatoč brojnim obvezama, uvijek pronađe vremena i svake godine posjeti ovu manifestaciju.
 
Četvrtak,
19. april 2018.
Dopuna Plana javnih nabavki Generalnog sekretarijata Vlade FBiH
Poziv za dostavu ponuda za javnu nabavku advokatskih usluga-pravna odbrana Vlade FBiH u slučaju radnopravnih sporova (usluge iz Aneksa II dio B Zakona o javnim nabavkama)
Obavještenje o javnoj nabavci usluga FMERI
Plan javnih nabavki Generalnog sekretarijata Vlade FBiH za 2018.godinu
Poziv za dostavu ponuda za javnu nabavku usluga – “Restoranske usluge eksterne reprezentacije za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade Federacije BiH”
Obrazac praćenja provedbe ugovora-okvirnog sporazuma za 2017. godinu-31.03.2018.
Obrazac praćenja provedbe ugovora-okvirnog sporazuma za 2018. godinu-31.03.2018.
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku usluga (LOT 1 - nabavka usluga održavanja i servisiranja službenih vozila marke „PASSAT“ za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade FBiH , broj: 07-14-75-19/2017-11 od 08.11.2017. godine)
Odluka o poništenju postupka javne nabavke usluga– LOT2 – nabavka održavanja i servisiranja službenog vozila marke "GRAND CHEROKEE" za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade FBiH
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba – tečna goriva za službena motorna vozila za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade FBiH
Obavještenje o javnoj nabavci usluga stručnog konsultanta za pružanje konsultantskih usluga Vladi FBiH u izradi tenderske dokumentacije
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba – kancelarijskog i kompjuterskog materijala i ostalog administrativnog materijala i sitnog inventara za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade FBiH
ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA JAVNU NABAVKU USLUGA — TELEKOMUNIKACIJSKE USLUGE — DODATNI BACK UP LINK I SERVISNI LINK ZA POTREBE GENERALNOG SEKRETARIJATA VLADE FBiH
Odluka o poništenju postupka javne nabavke roba - nabavka kompjuterske opreme i kancelarijskih mašina, broj: 07-14-75-14/2017-21
Poziv za dostavu ponuda za javnu nabavku usluga - stručnog usavršavanja za potrebe generalnog sekretarijata Vlade FBiH za 2018. godinu
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku usluga – nabavka avio-karata za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade Federacije BiH (27.04.2017) 


ARHIVA