Aktuelno

Održana 111. žurna sjednica Vlade Federacije BiH
12 Apr 2018

Vlada Federacije BiH je na današnjoj 111. žurnoj sjednici u Mostaru utvrdila koeficijente i osnovice kojima su, prvi put nakon pet godina, visine braniteljskih novčanih naknada povećane za 1,5 posto, a donesene odluke bit će primjenjivane od 1.1.2018. godine.
 
Usvojivši izvješće o izvršenju Proračuna FBiH za 2017. godinu, Vlada je zaključila da iz ostvarenog suficita, nastalog na temelju sredstava iz ruskog klirinškog duga koja lani nisu mogla biti realizirana zbog kratkih rokova u kojima parlamentarni domovi nisu stigli dati suglasnost na predloženi program, kroz Rebalans proračuna za 2018. godinu, iznos od 107 milijuna KM usmjeri u izgradnju prometnice Lašva - Nević Polje, što su bili i zahtjevi oba doma Parlamenta FBiH.
 
Federalna vlada odobrila je realizaciju projekta „Rehabilitacija regionalne ceste R425a, dionica Tromeđa - Trebižat“, a za implementatora odredila JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar. Sredstva za realizaciju ovog projekta od 5.000.000 KM bit će osigurana iz Proračuna Federacije BiH za 2018. godinu i vlastitih prihoda Autocesta FBiH namijenjenih za financiranje autocesta i brzih cesta.
 
Danas je utvrđen Prijedlog zakona o zaštiti okoliša, među čijim su ciljevima smanjeno korištenje, sprječavanje opterećivanja i zagađenja okoliša, zaštita ljudskog zdravlja, uključujući pravo na zdrav život, racionalno korištenje i obnova resursa, usuglašenost socijalnih, ekonomskih i drugih interesa Federacije BiH sa zahtjevima za zaštitu okoliša.
 
Vlada FBiH usvojila je bilancu energetskih potreba za 2018. godinu u količinama svih energenata dovoljnih da zadovolje potrošnju u Federaciji BiH.
 
Federalna vlada je prihvatila i informaciju Federalnog ministarstva financija o ostvarenim i raspoređenim javnim prihodima u FBiH za 2017. godinu, u kojoj je navedeno da su oni (bez sredstva financiranja) iznosili 8.381,7 milijuna KM, što je devet posto ili 657,6 milijuna KM više u odnosu na godinu ranije.
 
Danas je usvojena informacija o aktivnostima na realizaciji Projekta istraživanja i eksploatacije nafte i plina u Federaciji BiH, te imenovano Stručno povjerenstvo za izradu Strateške studije o procjeni utjecaja na okoliš u svezi nastavka ovog istraživanja. Inače, pregovori između Vlade i naftne kompanije s ciljem potpisivanja ugovora o istraživanju i eksploataciji nafte i plina na period od 25 godina prvi put se vrše na ovim prostorima i predstavljaju veliki izazov s kojim će se Vlada Federacije BiH i nadležna ministarstva suočiti.
 
Subota,
06. juni 2020.
VIŠE