Aktuelno

Održana 108. hitna sjednica Vlade Federacije BiH
21 Mar 2018

U Sarajevu je danas, uz prisustvo svih njenih članova, održana 108. hitna sjednica Vlade Federacije BiH, na kojoj su usvojene sve 62 tačke koje su bile na dnevnom redu.
 
Vlada Federacije BiH je Union banci d.d. Sarajevo odobrila kredit po subordiniranim uslovima iz sredstava utvrđenih Budžetom FBiH za 2018. godinu - „Ostala domaća pozajmljivanja“, u iznosu od 10.000.000 KM, koja će biti korištena za plasiranje kreditne linije namijenjene mladima za rješavanje stambenog pitanja.Ova sredstva odobrena su Banci na kreditnoj osnovi s rokom dospijeća od 20 godina i kamatnom stopom 0,10 posto godišnje (fiksno).
 
Na ovaj način Vlada FBiH nastoji doprinijeti rješavanju egzistencijalnih pitanja prije svega mladih obrazovanih ljudi, što će doprinijeti da ova generacija ostaje u zemlji.
 
Prihvatajući preporuku Institucije ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine, Vlada FBiH je zadužila Federalno ministarstvo rada i socijalne politike da pokrene proceduru odobravanja izdvajanja sredstava iz tekuće rezerve Budžeta FBiH za 2018. godinu u iznosu od 150.000 KM.
 
Ovim sredstvima će biti finansirana izgradnja Centra za autizam u Tuzli. Vlada je ocijenila da je nastavak izgradnje potpuno opravdan kako bi ovaj centar što prije mogao biti stavljen u funkciju.
 
S ciljem sufinansiranja Projekta CEB II - Zatvaranje kolektivnih centara i alternativnih smještaja pružanjem javnih stambenih rješenja za I i II kvartal 2018. godine, Federalna vlada odobrila je izdvajanje iz ovogodišnjeg Budžeta FBiH 145.000 KM.
 
Donesena je i Odluka o utvrđivanju kriterija raspodjele budžetskih sredstava Federalnom ministarstvu finanasija s pozicije tekućih transfera drugim nivoima vlasti i fondovima, a namijenjenih kao finansijska pomoć kantonima i općinama. Riječ je o ukupnom iznosu od 18.000.000 KM, od čega će kantonima biti raspodijeljeno 6.000.000 KM, a općinama 12.000.000 KM.
 
Vlada Federacije BiH danas je odobrila korištenje ovogodišnjih transfera za nekoliko federalnih ministarstava. Sredstva su namijenjena za finansiranje programa, institucija, udruženja, pojedinaca i aktivnosti za 2018. godinu iz nadležnosti federalnih ministarstava, a kroz grant (nepovratna) sredstva.
 
Između ostalih, transferi Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, iznose ukupno više od 15,3 miliona  KM, bit će raspodijeljeni za deset namjena.
 
Transferima Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije Vlada FBiH je odobrila utrošak sredstava kroz dva transfera za 2018. godinu namijenjena uvezivanju staža kroz finansiranje neizmirenih obaveza preduzeća na osnovu uplate za PIO zaposlenicima koji ostvaruju uslove za penzionisanje. Prvi transfer, u iznosu od 1.500.000 KM, namijenjen je javnim preduzećima, dok se transfer od 1.000.000 KM odnosi na privatna preduzeća i poduzetnike.
 
Vlada je odobrila korištenje sredstava transfera za razvoj turizma u FBiH, u ukupnom iznosu od 3.100.000 KM, te 1.250.000 KM za provođenje Strategije zaštite okoliša.
 
Transferi iz nadležnosti Federalnog ministarstva prostornog uređenja bit će realizovani kroz tri programa utroška sredstava, a transferi za oblast obrazovanja i nauke iznose ukupno 6.575.000 KM.
 
Transferima Federalnog ministarstva zdravstva predviđeno je izdvajanje 2.000.000 KM za sufinansiranje zdravstvenih usluga bolničkog liječenja u zdravstvenim ustanovama u FBiH povratnika iz FBiH u općine u Republiku Srpsku, kao i 26.000.000 KM za finansiranje nabavke lijekova i medicinskih sredstava, pružanje zdravstvenih usluga i provođenje programa Federalnog fonda solidarnosti.
 
U okviru jednog od transfera Federalnog ministarstva kulture i sporta, namijenjenog sportu od značaja za Federaciju BiH i vrijednom je 1.920.000 KM, planirana je ralizacija zaključka Vlade FBiH o izdvajanju 450.000 KM namijenjeno kao podrška organiziranju Evropskog zimskog omladinskog festivala (EYOF) 2019. godine.
 
Iznos od 7.380.000 KM odobren je kroz transfere Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta u ukupnom iznosu od 7.380.000 KM, od čega će za izgradnju preduzetničkih zona biti izdvojeno 4.000.000 KM.
 
Značajna budžetska sredstva namijenjena su za podršku programima održivog povratka raseljenih osoba.
 
Federalna vlada dala je saglasnost za prihvatanje granta namijenjenog za finansiranje izgradnje dionice autoceste Svilaj - Odžak na Koridoru Vc, po Sporazumu o grantu zaključenom u Luksemburgu 25. aprila 2017. godine i Sarajevu 27. aprila iste godine između Bosne i Hercegovine i Evropske investicijske banke u iznosu do 20.073.000 eura.
 
 
Subota,
04. decembar 2021.
;">
VIŠE