Aktuelno

FUZIP- Dobra koordinacija rada inspekcije na svim nivoima
13 Mar 2018Direktor Federalne uprave za inspekcijske poslove Anis Ajdinović sastao se s predstavnicima federalnih i kantonalnih uprava za inspekcijske poslove Zeničko-dobojskog, Tuzlanskog, Zapadno-hercegovačkog, Bosansko-podrinjskog, Kantona 10 i Kantona Sarajevo, te predstavnicima ministarstava iz Srednjobosanskog i Hercegovačko-neretvanskog kantona, u kojima nisu formirane kantonalne uprave za inspekcijske poslove.

Na sastanku su analizirani podaci iz Izvještaja o pojačanim inspekcijskim nadzorima u okviru suzbijanja sive ekonomije na području svih kantona u Federaciji BiH, koji je usvojen na 134. sjednici Vlade Federacije Bosne i Hercegovine.

U organizaciji Federalne uprave za inspekcijske poslove putem mještovitih timova federalnih i kantonalnih inspektora ovi nadzori su realizovani u periodu 2.10-22.12.2017. godine. Rezultati su ocijenjeni pozitivnim, te je konstatovano da će inspekcijske aktivnosti biti usmjerene na borbu protiv sive ekonomije, naročito suzbijanja rada na crno, rada bez odobrenja nadležnog organa i neizdavanja fiskalnih računa, što će biti nastavljeno u kontinuitetu u skladu sa zaključkom Vlade FBiH.

U tom kontekstu je utvrđen i prihvaćen Plan rada pojačanih inspekcijskih nadzora za period mart-juli 2018. godine.

Učesnici sastanka iskazali su zadovoljstvo uspostavljenom koordinacijom i radom inspektora na terenu, te razmijenili mišljenja i prijedloge za daljnje unaprjeđenje saradnje, kako u vršenju inspekcijskih nadzora s ciljem poboljšanja stanja u oblastima rada, tako i u zajedničkom djelovanju u smislu poboljšanja i usklađivanja zakonskog okvira za rad inspekcijskih organa.

Dogovoreno je da Federalna uprava za inspekcijske poslove, prema uočenim nedostacima u materijalnim propisima koji se odnose na borbu protiv sive ekonomije i druge oblasti rada, ponovo inicira prema resornim ministarstvima i drugim nadležnim organima izmjene i dopune zakonskih i   podzakonskih akata, saopćeno je iz ove uprave.
 
Ponedjeljak,
19. mart 2018.
Obavještenje o javnoj nabavci usluga FMERI
Plan javnih nabavki Generalnog sekretarijata Vlade FBiH za 2018.godinu
Poziv za dostavu ponuda za javnu nabavku usluga – “Restoranske usluge eksterne reprezentacije za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade Federacije BiH”
Obrazac praćenja provedbe ugovora/okvirnog sporazuma Vlade FBiH - Generalnog sekretarijata Vlade FBiH za 2017. godinu 
Obrazac praćenja provedbe ugovora/okvirnog sporazuma Vlade FBiH - Generalnog sekretarijata Vlade FBiH za 2016. godinu 
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku usluga (LOT 1 - nabavka usluga održavanja i servisiranja službenih vozila marke „PASSAT“ za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade FBiH , broj: 07-14-75-19/2017-11 od 08.11.2017. godine)
Odluka o poništenju postupka javne nabavke usluga– LOT2 – nabavka održavanja i servisiranja službenog vozila marke "GRAND CHEROKEE" za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade FBiH
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba – tečna goriva za službena motorna vozila za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade FBiH
Obavještenje o javnoj nabavci usluga stručnog konsultanta za pružanje konsultantskih usluga Vladi FBiH u izradi tenderske dokumentacije
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba – kancelarijskog i kompjuterskog materijala i ostalog administrativnog materijala i sitnog inventara za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade FBiH
ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA JAVNU NABAVKU USLUGA — TELEKOMUNIKACIJSKE USLUGE — DODATNI BACK UP LINK I SERVISNI LINK ZA POTREBE GENERALNOG SEKRETARIJATA VLADE FBiH
Odluka o poništenju postupka javne nabavke roba - nabavka kompjuterske opreme i kancelarijskih mašina, broj: 07-14-75-14/2017-21
Poziv za dostavu ponuda za javnu nabavku usluga - stručnog usavršavanja za potrebe generalnog sekretarijata Vlade FBiH za 2018. godinu
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku usluga – nabavka avio-karata za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade Federacije BiH (27.04.2017) 


ARHIVA