Aktuelno

Bukvarević razgovarao s predstavnicima boračkih udruženja i čelnicima vlasti USK
13 Mar 2018Federalni ministar za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata Salko Bukvarević posjetio je Unsko-sanski kantona (USK), gdje je s premijerom tog kantona Huseinom Rošićem, načelnicima općina i predstavnicima Koordinacije boračkih organizacija USK razgovarao o prioritetnim aktivnostima resornog ministarstva i planovima za naredni period.
 
U fokusu razgovora bila su pitanja iz domena boračko-invalidske zaštite i zakonskog okvira u toj oblasti, kao i konkretni projekti zapošljavanja i stambenog zbrinjavanja pripadnika boračke populacije.
 
Bukvarević je nakon susreta izjavio da se radi o redovnom planu i programu resornog ministarstva, kojim je predviđen obilazak svih kantona i Brčko Distrikta BiH, s obzirom na to da je boračko-invalidska zaštita podijeljena nadležnost i obaveza svih nivoa vlasti.
 
Istaknuo je da su prilika za prezentaciju svega onoga što je resorno ministarstvo uradilo u prošloj godini, uključujući i izmjene i dopune tri zakona, podsjećajući da osim reguliranja oblasti boračko-invalidske zaštite na federalnom, postoje i zakoni na kantonalnom nivou, kao i u Brčko Distriktu BiH.
 
Bukvarević je novinarima kazao da postoji 15-ak zakona koji proizvode određenu prava na prostoru FBiH, te da se za realizaciju prava iz domena boračko-invalidske zaštite godišnje iz federalnog budžeta izdvaja 570 miliona KM, te još 60 miliona KM iz budžeta kantona i oko 20 miliona KM iz općinskih budžeta.
 
Precizirao je da je tokom svih dosadašnjih susreta s predstavnicima boračke populacije iskazana želja da ponovo bude aktuelizirano pitanje donošenja zakona o pravima demobiliziranih boraca, koji je 2010. godine stavljen van snage.
 
Federalni ministar za boračka pitanja je u tom kontekstu podsjetio da je u prošloj sedmici u daljnju proceduru ponovo upućen Nacrt zakona o pravima demobiliziranih boraca i članova njihovih porodica, te da se očekuje mišljenje federalnih ministarstava finansija i pravde i Ureda za zakonodavstvo i usklađenost s propisima Evropske unije, nakon čega ide u proceduru prema Vladi FBiH.
 
Ovim je zakonom predviđeno 15 prava za demobilizirane borce i članove njihovih porodica od kojih su najbitnija zdravstveno osiguranje i liječenje svih boraca i članova njihovih porodica u svim zdravstvenim ustanovama u FBiH, prednost pri zapošljavanju i kaznene odredbe za poslodavce koji to ne budu poštovali i osnovno osiguranje u visini od 25 posto prosječne plaće u FBiH za demobilisane borce koji imaju 60 i više godina i žene borce koje imaju 50 i više godina, a koji nemaju nikakvih drugih primanja.
 
Ministar Bukvarević je naglasio kako nakon aktivnosti u vezi sa zakonom o pravima demobiliziranih boraca, slijedi angažman na izradi jedinstvenog zakona na nivou FBiH, a kako bi se na jedinstven i uravnotežen način regulirala prava iz domena boračko-invalidske zaštite.
 
Kako je danas zaključeno, sva pitanja treba riješavati isključivo putem dijaloga predstavnika boračkih predstavnika i predstavnika vlasti.
 
Subota,
15. decembar 2018.
ARHIVA