Aktuelno

Ministrica Dilberović uručila knjige univerzitetskim bibliotekama u Federaciji BiH
08 Feb 2018Federalna ministrica obrazovanja i nauke Elvira Dilberović danas je u Nacionalnoj i univerzitetskoj biblioteci BiH predstavnicima javnih univerzitetskih biblioteka u FBiH uručila 1.205 knjiga i prisustvovala promociji knjige “Naučnici i rat“ Esada Zgodića, čije je štampanje podržalo ovo ministarstvo.
- Nažalost, prilikom ovakvih svečanosti odaziv drugih institucija nije zadovoljavajući. Nauka se u BiH smatra skupom investicijom, ali smatram da se obrazovanje i nauka svake države temelji ne samo na naučnim djelatnicima, nego i njihovom napretku koji se dalje reflektira kroz obrazovanje studenata - istakla je Dilberović.
Ministrica je naglasila da je resorno ministarstvo u proteklih šest godina doniralo više od 14.000 naučnih i stručnih izdanja s ciljem poboljšanja naučno-istraživačkog rada i ciklusa studiranja prema Bolonjskom procesu. 
- U okviru donacije poklonili smo knjige koje Federalno ministarstvo samo izdaje obzirom na to da ima i vlastitu izdavačku djelatnost. Pokušavamo da budemo u trendu i pristupamo izradi literature o temama, koje osjetimo da su goruće u različitim naučnim oblastima - istakla je federalna ministrica.Dilberović je najavila je da će se ove godine, otprilike u martu, izdavači u Federaciji moći javiti na javni poziv pri kojem ovo ministarstvo otkupljuje prvenstveno naučnu literaturu. Od ove godine uvoden je još jedan program s namjerom da se pomogne izdavačima dajući inicijalna sredstva za izdavanje relevantne naučne i akademske literature.
Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke je podržalo štampanje knjige “Naučnici i rat; prilozi mirotvornoj politici“ Esada Zgodića, koju je kao prvu u ovoj godini promovisala Nacionalna i univerzitetska biblioteka.
- Ova knjiga predstavlja odličnu stručnu literaturu za historiju i buduća pokoljenja. Rukopis je posebno vrijedan pažnje zbog toga što istražuje svijet odnosa između naučnika kao “vladara istine” i rata kao istine ljudi - rekao je direktor NUBBiH Ismet Ovčina u svojstvu glavnog i odgovornog urednika knjige, čiji su recezenti profesori Fakulteta političkih nauka Izet Beridan i Nerzuk Ćurak.
Pišući ovo djelo Zgodić kaže da ga je zanimalo jedno pitanje koje se uopće ne raspravlja u savremenoj političkoj teoriji “Da li i u kojoj mjeri naučnici iz sfere prirodnomatematskih, medicinskih i drugih nedruštvenih nauka participiraju u tvorenju historije kao glavnice naroda?”.
- Na taj način pokazao sam da postoje brojni naučnici koje sam nazvao demoni, varvari, luciferi koji su u pozadini etabliranih real politika bitno oblikovali promilitarističke ideje i proratne politike država i tako sudjelovali u prozvodnji rata i ratovanja - poručio je Zgodić o knjizi, koja afirmira brojne naučnike, koji su se deklarirali i radili kao humanisti i mirotvorci.
 
Srijeda,
23. maj 2018.
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba-kompjuterska oprema i kancelarijske mašine za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade Federacije BiH, broj: 06-02-36-11/2018-16 od 16.05.2018. godine.
Poziv za dostavu ponuda za javnu nabavku  usluga-tehničkog pregleda i registracije vozila za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade Federacije BiH (usluge iz Aneksa II dio B Zakona o javnim nabavkama), broj: 06-02-36-17/2018-1 od 16.05.2018. godine.
Pojašnjenje svim zainteresiranim u Postupku javne nabavke usluga tehničkog pregleda i registracije motornih vozila za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade Federacije Bosne i Hercegovine (USLUGE IZ ANEKSA II DIO B. ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA)
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku usluga - nabavka avio-karata za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade FBiH
Odluka o izboru kvalifikovanih ponuđaća za javnu nabavku advokatskih usluga – pravna odbrana Vlade FBiH u slučaju radnopravnih sporova (27.04.2018)
Poziv za dostavu ponuda za javnu nabavku advokatskih usluga-pravna odbrana Vlade FBiH u slučaju radnopravnih sporova (usluge iz Aneksa II dio B Zakona o javnim nabavkama)
Obavještenje o javnoj nabavci usluga FMERI
Plan javnih nabavki Generalnog  sekretarijata Vlade FBiH za 2018. godinu (27.04.2018.)
Poziv za dostavu ponuda za javnu nabavku usluga – “Restoranske usluge eksterne reprezentacije za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade Federacije BiH”
Obrazac praćenja provedbe ugovora-okvirnog sporazuma za 2017. godinu-31.03.2018.
Obrazac praćenja provedbe ugovora-okvirnog sporazuma za 2018. godinu-31.03.2018.
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku usluga (LOT 1 - nabavka usluga održavanja i servisiranja službenih vozila marke „PASSAT“ za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade FBiH , broj: 07-14-75-19/2017-11 od 08.11.2017. godine)
Odluka o poništenju postupka javne nabavke usluga– LOT2 – nabavka održavanja i servisiranja službenog vozila marke "GRAND CHEROKEE" za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade FBiH
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba – tečna goriva za službena motorna vozila za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade FBiH
Obavještenje o javnoj nabavci usluga stručnog konsultanta za pružanje konsultantskih usluga Vladi FBiH u izradi tenderske dokumentacije
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba – kancelarijskog i kompjuterskog materijala i ostalog administrativnog materijala i sitnog inventara za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade FBiH
ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA JAVNU NABAVKU USLUGA — TELEKOMUNIKACIJSKE USLUGE — DODATNI BACK UP LINK I SERVISNI LINK ZA POTREBE GENERALNOG SEKRETARIJATA VLADE FBiH
Odluka o poništenju postupka javne nabavke roba - nabavka kompjuterske opreme i kancelarijskih mašina, broj: 07-14-75-14/2017-21
Poziv za dostavu ponuda za javnu nabavku usluga - stručnog usavršavanja za potrebe generalnog sekretarijata Vlade FBiH za 2018. godinu
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku usluga – nabavka avio-karata za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade Federacije BiH (27.04.2017) 

ARHIVA