Aktuelno

PUFBiH: U januaru naplaćeno 384,7 miliona KM javnih prihoda
08 Feb 2018


Porezni obveznici u Federaciji Bosne i Hercegovine u januaru ove godine uplatili su 384.715.473 KM javnih prihoda za koje je nadležna Porezna uprava FBiH, što je za 15.391.835 KM više u odnosu na januar 2017. ili iskazano u procentima više za 4,17 posto.
 
Ukupna naplata direktnih poreza manja je za 4.407.935 KM ili za 3,34 posto u januaru ove godine u odnosu na januar 2017. 
 
Porez na dobit naplaćen je u iznosu  17.500.605 KM, što je više za 33,93 posto ili 4.433.813 KM, od čega je zabilježen rast naplate poreza na dobit preduzeća za 39,65 posto ili za 3.748.836 KM, dok je naplata poreza na dobit banaka i drugih finansijskih institucija povećana za 18,97 posto ili za 684.978 KM. Porez na imovinu naplaćen je u iznosu 16.696.030 KM, što je više za 18,46 posto ili za 2.601.972 KM, dok su ostali porezi naplaćeni u iznosu  153.926 KM, što je više za 7,12 posto ili za 10.234 KM. Porez na dohodak naplaćen je u iznosu  32.824.925 KM, što je povećanje za 13,91 posto ili za 4.008.649 KM, a naknade i takse naplaćene su u iznosu  38.752.718 KM, što je manje za 31 posto ili za 17.409.713 KM.
 
U januaru 2018. godine naplaćeni su doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje, zdravstveno osiguranje i nezaposlenost u ukupnom iznosu 257.047.122 KM, što u odnosu na januar 2017. godine predstavlja povećanje za 19.778.192 KM ili iskazano u procentima za 8,34 posto.
 
Kada je riječ o naplaćenim doprinosima, doprinosi za PIO/MIO iznose 142.169.576 KM, doprinosi za zdravstveno osiguranje 102.841.074 KM, a doprinosi za osiguranje za slučaj nezaposlenosti 12.036.472 KM.
 
Prema službenim evidencijama iz Jedinstvenog sistema registracije, kontrole i naplate doprinosa, broj zaposlenih u Federaciji BiH prema prebivalištu zaposlenika zaključno sa 31. januarom ove godine je 511.318, saopćeno je iz Porezne uprave FBiH.
 
Srijeda,
23. maj 2018.
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba-kompjuterska oprema i kancelarijske mašine za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade Federacije BiH, broj: 06-02-36-11/2018-16 od 16.05.2018. godine.
Poziv za dostavu ponuda za javnu nabavku  usluga-tehničkog pregleda i registracije vozila za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade Federacije BiH (usluge iz Aneksa II dio B Zakona o javnim nabavkama), broj: 06-02-36-17/2018-1 od 16.05.2018. godine.
Pojašnjenje svim zainteresiranim u Postupku javne nabavke usluga tehničkog pregleda i registracije motornih vozila za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade Federacije Bosne i Hercegovine (USLUGE IZ ANEKSA II DIO B. ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA)
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku usluga - nabavka avio-karata za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade FBiH
Odluka o izboru kvalifikovanih ponuđaća za javnu nabavku advokatskih usluga – pravna odbrana Vlade FBiH u slučaju radnopravnih sporova (27.04.2018)
Poziv za dostavu ponuda za javnu nabavku advokatskih usluga-pravna odbrana Vlade FBiH u slučaju radnopravnih sporova (usluge iz Aneksa II dio B Zakona o javnim nabavkama)
Obavještenje o javnoj nabavci usluga FMERI
Plan javnih nabavki Generalnog  sekretarijata Vlade FBiH za 2018. godinu (27.04.2018.)
Poziv za dostavu ponuda za javnu nabavku usluga – “Restoranske usluge eksterne reprezentacije za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade Federacije BiH”
Obrazac praćenja provedbe ugovora-okvirnog sporazuma za 2017. godinu-31.03.2018.
Obrazac praćenja provedbe ugovora-okvirnog sporazuma za 2018. godinu-31.03.2018.
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku usluga (LOT 1 - nabavka usluga održavanja i servisiranja službenih vozila marke „PASSAT“ za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade FBiH , broj: 07-14-75-19/2017-11 od 08.11.2017. godine)
Odluka o poništenju postupka javne nabavke usluga– LOT2 – nabavka održavanja i servisiranja službenog vozila marke "GRAND CHEROKEE" za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade FBiH
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba – tečna goriva za službena motorna vozila za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade FBiH
Obavještenje o javnoj nabavci usluga stručnog konsultanta za pružanje konsultantskih usluga Vladi FBiH u izradi tenderske dokumentacije
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba – kancelarijskog i kompjuterskog materijala i ostalog administrativnog materijala i sitnog inventara za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade FBiH
ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA JAVNU NABAVKU USLUGA — TELEKOMUNIKACIJSKE USLUGE — DODATNI BACK UP LINK I SERVISNI LINK ZA POTREBE GENERALNOG SEKRETARIJATA VLADE FBiH
Odluka o poništenju postupka javne nabavke roba - nabavka kompjuterske opreme i kancelarijskih mašina, broj: 07-14-75-14/2017-21
Poziv za dostavu ponuda za javnu nabavku usluga - stručnog usavršavanja za potrebe generalnog sekretarijata Vlade FBiH za 2018. godinu
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku usluga – nabavka avio-karata za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade Federacije BiH (27.04.2017) 

ARHIVA