Aktuelno

Bukvarević i boračka udruženja pozvali na usvajanje budžeta
15 Jan 2018

Federalni ministar za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata Salko Bukvarević i predstavnici Koordinacije boračkih udruženja FBiH su, nakon današnjeg sastanka, pozvali na usvajanje Budžeta Federacije BiH za 2018. godinu, u kojem je predviđeno 315,5 miliona KM za boračko-invalidsku zaštitu.
 
- Tim iznosom Vlada Federacije BiH i resorno ministarstvo poštuju Sporazum o dostignutom obimu sredstava. Dogovoreno je da u narednih pet godina ova visina ostaje ista, a neutrošena sredstva budu preraspoređena na transfer za rješavanje statusnih pitanja - rekao je Bukvarević.
 
Istakao je da odluku o raspodjeli tih sredstava predlažu koordinacije boračkih udruženja ARBiH i HVO-a.
 
- Uslov za dalje isplate bilo kakvih naknada po ovom sporazumu jeste usvajanje Budžeta - rekao je Bukvarević.
 
Predsjedavajući Koordinacije boračkih udruženja Armije RBiH Šerif Patković pozvao je na usvajanje Budžeta za ovu godinu, naglašavajući da ne smije biti ugroženo 90.000 korisnika boračko-invalidske zaštite.
 
- Način na koji ćemo ih upozoriti dogovorit ćemo u narednim danima. Posljednje tri godine izbjegavali smo tražiti prava na ulici, a naše članstvo je spremno da, u toku zasjedanja parlamentarnih domova, i po cijenu blokade, čeka usvajanje Budžeta za 2018. godinu - rekao je Patković.
 
Na današnjem sastanku predstavljeni su rad resornog ministarstva u prošloj i planovi za narednu godinu.
 
Bukvarević je novinarima kazao da su izvršene sve obaveze, pored ostalog, isplate ličnih i porodičnih invalidnina za 87.578 korisnika u ukupnom iznosu od 281.642.000 KM, te novčanih naknada dobitnicima najvećih ratnih priznanja za 4.951 korisnika, u iznosu od 15.330.869 KM.
 
- Pored ovoga, kroz tranfere, za pomoć u liječenju, nabavke vozila, pomoć za ratne vojne invalide, pomoć u zapošljavanju i samozapošljavanju, obilježavanje značajnih datuma, s pozicije Ministarstva isplaćeno je 315,5 miliona KM u 2017. godini u skladu sa zakonima boračko-invalidske zaštite - rekao je Bukvarević.
 
Na sastanku je dogovoreno da u plan za 2018. godinu obuhvati izmjene i dopune Zakona o osnovnim pravima branilaca, kojim će dodatno biti popravljen status branilaca i njihovih porodica.

- To se odnosi na donošenje zakonskih odredbi o kažnjavanju firmi i poslodavaca koji ne primjenjuju Zakon o pravima branilaca da, prije svega, djeca šehida i poginulih boraca imaju prednost pri zapošljavanju - naveo je Bukvarević.
 
Ponedjeljak,
25. mart 2019.
ARHIVA