Aktuelno

Drljača: Očekujemo da će budžet i Zakon o PIO biti usvojeni
15 Jan 2018Zamjenik premijera Federacije Bosne i Hercegovine i ministar rada i socijalne politike Vesko Drljača izrazio je nadu da će Federacija u januaru dobiti budžet za ovu godinu, odnosno da će u međuvremenu koalicioni partneri prevazići nesuglasice i zbog potvrđivanja budžeta, sazvati sjednice oba doma Federalnog parlamenta.

Povodom tvrdnje jednog poslanika izrečene u Parlamentu pred Novu godinu da je budžet za 2018. najbolje planirani u posljednjih deset godina u Federaciji, Drljača je rekao da je taj akt rađen temeljito, s težnjom da bude planirano što više afirmativnih aktivnosti, sa što većim „obuhvatom“ u situaciji kad postoji limitiranost budžetskim iznosom i obavezama Federacije prema Međunarodnom monetarnom fondu.

- Mislim da je budžet sačinjen korektno, ali zadnju riječ će dati Parlament. Očekujemo da će biti odobren -  rekao je.

Ideja je bila da Federacija dobije budžet prije Nove godine, ali sjednica Predstavničkog doma je prekinuta u tom periodu, dok Doma naroda nije ni održana, podsjeća Drljača uz nadu da će u narednih petnaest dana biti ponovno sazvane sjednice oba doma Parlamenta FBiH, odnosno da Federacija neće morati posezati za donošenjem odluke o privremenom finansiranju.

- Privremeno finansiranje nikada nije dalo pozitivne rezultate, zato želimo da Parlament ipak usvoji bužet, ali i zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju, te  odluke o vanbudžetskim fondovima - rekao je ministar.

Kad je riječ o budžetu za 2018., namjera je da se težište prebaci i na zapošljavanje, kazao je on i dodao da je zaključen kredit sa Svjetskom bankom koji bi za Federaciju BiH trebalo da iznosi oko 55 miliona KM.

- U naredne tri godine, očekujemo zapošljavanje oko 23.000 osoba u FBiH, a prioritet su  mladi ljudi i teško zapošljive kategorije. To smatramo jako bitnim - istakao je Drljača.

Kako je rekao, planirani novi federalni zakon o PIO predviđa pravičniji sistem za obračun penzija u Federaciji, rađen je temeljito, uvažavajući stavove penzionerskih udruženja, kao i da je jedan je od najznačajnijih u radu Vlade.

-  Svjesni smo da ekonomska kretanja i starost populacije nisu pozitivni faktori kod nas, pa smo  htjeli krenuti s filozofijom da zaštitimo postojeće penzionere i ono što je s njima dogovoreno ugradimo u zakon, što je i učinjeno. Korektno smo drugim zakonom riješili i penzionisanje policajaca. Cilj nam da novim penzionerima penzije budu korektne i pravične, prema ekonomskim mogućnostima, budžetskim stavkama i postojećim potrebama, kao i da konsolidujemo Fond PIO. To su tri osnovne stavke za koje su Ministarstvo rada i socijalne politike, kao i Vlada, veoma zainteresirani. U tom smislu je i rađen zakon i on bi značio transparentan i pravičan iskorak u ovoj oblasti.

- Kao nepopravljivi optimista vjerujem da će, ipak, na kraju ovaj zakon biti donesen jer je nasušna potreba svih građana, sadašnjih i budućih penzionera.  Inače, i sada činimo sve da penzije u Federaciji budu redovne, a nadamo se da će budžet FBiH biti usvojen i da ćemo riješiti pitanje finansiranja Zavoda PIO kako bi i dalje bilo tako - kazao je federalni ministar.
 
Utorak,
19. mart 2019.
ARHIVA