Aktuelno

Isović: PUFBiH u 2017. naplatila 4,82 milijarde KM javnih prihoda
11 Jan 2018Porezna uprava FBiH u 2017. godini naplatila je 4,82 milijarde KM javnih prihoda za koje je ta institucija nadležna, što je 8,15 posto više u odnosu na godinu ranije, istaknuo je vršilac dužnosti direktora Porezne uprave FBiH Šerif Isović na današnjoj pres-konferenciji u Sarajevu.

Direktni porezi naplaćeni su u iznosu od 1,62 milijarde KM, a doprinosi 3,19 milijardi KM.

- Najveće učešće u naplati javnih prihoda ima Kanton Sarajevo sa 1,81 milijardom KM ili 37,61 posto, zatim Tuzlanski sa 791,98 miliona KM ili 16,43 posto, Zeničko-dobojski sa 616,65 miliona KM ili 12,79 posto i Hercegovačko-neretvanski sa 571,88 miliona KM ili 11,86 posto - naveo je Isović.

Broj zaposlenih u Fedraciji BiH, prema podacima Porezne uprave FBiH, na dan 31. decembra 2017. iznosio je 513.313, što je za 9.342 više u odnosu na godinu ranije.

Isović je potcrtao da dug prema Poreznoj upravi na dan 31. decembra 2017. iznosi 2,67 milijardi KM i povećan je u odnosu na 2016., dok je broj predmeta u prinudnoj naplati 108.535.

- Za naplatu ovog duga predložili smo Vladi FBiH usvajanje i izmjenu zakona za sistemsko rješavanje, a to su Zakon o djelimičnom otpisu i naplati poreznog duga, Zakon o obrtu i srodnim djelatnostima, Zakon o privrednim društvima, Zakon o komunalnim taksama Kantona Sarajevo, Zakon o stečaju, Zakon o visini stope zatezne kamate, Zakon o izvršnom postupku, uredbe o načinu i postupku raspolaganja privremeno i trajno oduzetom robom od strane Porezne uprave Federacije BiH i Pravilnik o procedurama prinudne naplate poreznih obaveza - pojasnio je Isović.

Kao uzroke rasprostranjene „sive“ ekonomije naveo je veliko prisustvo gotovine u platnom prometu i sve aktivnosti koje doprinose stvaranju gotovine kojim se finansira ovakva ekonomija, zatim neučinkovitu kontrolu granica, neadekvatan pravni sistem i propise koji se često mijenjaju, neodgovarajući kapacitet kontrolnih organa za provođenje propisa, toleranciju države prema „sivoj“ ekonomiji, visoku stopu nezaposlenosti i siromaštvo, želju za bogaćenjem u kratkom periodu i slično.

- Za smanjenje „sive“ ekonomije neophodna je osmišljena ekonomska politika koja sadrži kvalitetne mjere porezne politike, politike zapošljavanja i kvalitetne politike nadzora, dobar pravni okvir i donošenje zakona koji ne podstiču „sivu“ ekonomiju, smanjenje gotovine u platnom prometu, dobra kontrola granica i uvoza, te blagovremeni, efikasniji i ujednačen inspekcijski nadzor na cijelom području države - precizirao je Isović.

Od najvećih problema Porezne uprave u 2017. naveo je nedostatak finansijskih sredstava, nedostatak zaposlenika, neadekvatne uslove rada - smještajni kapaciteti i materijalno-tehnička sredstva, kompleksne i neprecizne propise, kao i nepravedno nagrađivanje zaposlenih u PU u odnosu na druge budžetske korisnike.
 
Srijeda,
23. januar 2019.
ARHIVA