Aktuelno

Isović: PUFBiH u 2017. naplatila 4,82 milijarde KM javnih prihoda
11 Jan 2018Porezna uprava FBiH u 2017. godini naplatila je 4,82 milijarde KM javnih prihoda za koje je ta institucija nadležna, što je 8,15 posto više u odnosu na godinu ranije, istaknuo je vršilac dužnosti direktora Porezne uprave FBiH Šerif Isović na današnjoj pres-konferenciji u Sarajevu.

Direktni porezi naplaćeni su u iznosu od 1,62 milijarde KM, a doprinosi 3,19 milijardi KM.

- Najveće učešće u naplati javnih prihoda ima Kanton Sarajevo sa 1,81 milijardom KM ili 37,61 posto, zatim Tuzlanski sa 791,98 miliona KM ili 16,43 posto, Zeničko-dobojski sa 616,65 miliona KM ili 12,79 posto i Hercegovačko-neretvanski sa 571,88 miliona KM ili 11,86 posto - naveo je Isović.

Broj zaposlenih u Fedraciji BiH, prema podacima Porezne uprave FBiH, na dan 31. decembra 2017. iznosio je 513.313, što je za 9.342 više u odnosu na godinu ranije.

Isović je potcrtao da dug prema Poreznoj upravi na dan 31. decembra 2017. iznosi 2,67 milijardi KM i povećan je u odnosu na 2016., dok je broj predmeta u prinudnoj naplati 108.535.

- Za naplatu ovog duga predložili smo Vladi FBiH usvajanje i izmjenu zakona za sistemsko rješavanje, a to su Zakon o djelimičnom otpisu i naplati poreznog duga, Zakon o obrtu i srodnim djelatnostima, Zakon o privrednim društvima, Zakon o komunalnim taksama Kantona Sarajevo, Zakon o stečaju, Zakon o visini stope zatezne kamate, Zakon o izvršnom postupku, uredbe o načinu i postupku raspolaganja privremeno i trajno oduzetom robom od strane Porezne uprave Federacije BiH i Pravilnik o procedurama prinudne naplate poreznih obaveza - pojasnio je Isović.

Kao uzroke rasprostranjene „sive“ ekonomije naveo je veliko prisustvo gotovine u platnom prometu i sve aktivnosti koje doprinose stvaranju gotovine kojim se finansira ovakva ekonomija, zatim neučinkovitu kontrolu granica, neadekvatan pravni sistem i propise koji se često mijenjaju, neodgovarajući kapacitet kontrolnih organa za provođenje propisa, toleranciju države prema „sivoj“ ekonomiji, visoku stopu nezaposlenosti i siromaštvo, želju za bogaćenjem u kratkom periodu i slično.

- Za smanjenje „sive“ ekonomije neophodna je osmišljena ekonomska politika koja sadrži kvalitetne mjere porezne politike, politike zapošljavanja i kvalitetne politike nadzora, dobar pravni okvir i donošenje zakona koji ne podstiču „sivu“ ekonomiju, smanjenje gotovine u platnom prometu, dobra kontrola granica i uvoza, te blagovremeni, efikasniji i ujednačen inspekcijski nadzor na cijelom području države - precizirao je Isović.

Od najvećih problema Porezne uprave u 2017. naveo je nedostatak finansijskih sredstava, nedostatak zaposlenika, neadekvatne uslove rada - smještajni kapaciteti i materijalno-tehnička sredstva, kompleksne i neprecizne propise, kao i nepravedno nagrađivanje zaposlenih u PU u odnosu na druge budžetske korisnike.
 
Petak,
20. april 2018.
Dopuna Plana javnih nabavki Generalnog sekretarijata Vlade FBiH
Poziv za dostavu ponuda za javnu nabavku advokatskih usluga-pravna odbrana Vlade FBiH u slučaju radnopravnih sporova (usluge iz Aneksa II dio B Zakona o javnim nabavkama)
Obavještenje o javnoj nabavci usluga FMERI
Plan javnih nabavki Generalnog sekretarijata Vlade FBiH za 2018.godinu
Poziv za dostavu ponuda za javnu nabavku usluga – “Restoranske usluge eksterne reprezentacije za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade Federacije BiH”
Obrazac praćenja provedbe ugovora-okvirnog sporazuma za 2017. godinu-31.03.2018.
Obrazac praćenja provedbe ugovora-okvirnog sporazuma za 2018. godinu-31.03.2018.
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku usluga (LOT 1 - nabavka usluga održavanja i servisiranja službenih vozila marke „PASSAT“ za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade FBiH , broj: 07-14-75-19/2017-11 od 08.11.2017. godine)
Odluka o poništenju postupka javne nabavke usluga– LOT2 – nabavka održavanja i servisiranja službenog vozila marke "GRAND CHEROKEE" za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade FBiH
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba – tečna goriva za službena motorna vozila za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade FBiH
Obavještenje o javnoj nabavci usluga stručnog konsultanta za pružanje konsultantskih usluga Vladi FBiH u izradi tenderske dokumentacije
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba – kancelarijskog i kompjuterskog materijala i ostalog administrativnog materijala i sitnog inventara za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade FBiH
ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA JAVNU NABAVKU USLUGA — TELEKOMUNIKACIJSKE USLUGE — DODATNI BACK UP LINK I SERVISNI LINK ZA POTREBE GENERALNOG SEKRETARIJATA VLADE FBiH
Odluka o poništenju postupka javne nabavke roba - nabavka kompjuterske opreme i kancelarijskih mašina, broj: 07-14-75-14/2017-21
Poziv za dostavu ponuda za javnu nabavku usluga - stručnog usavršavanja za potrebe generalnog sekretarijata Vlade FBiH za 2018. godinu
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku usluga – nabavka avio-karata za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade Federacije BiH (27.04.2017) 


ARHIVA