Aktuelno

Ministar Džindić o gasnom sektoru u FBiH
20 Dec 2017Federalni ministar energije, rudarstva i industrije Nermin Džindić održao je danas, u sjedištu Vlade FBiH u Sarajevu, sastanak s predstavnicima Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) u BiH, Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u BiH i Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) u BiH.
 
Sastanku su prisustvovali direktor EBRD-a u BiH Ian Brown i direktor Ekonomskog ureda USAID-a u BiH Andrew Boegel.
 
Razgovarano je o gasnom sektoru u Federaciji BiH, odnosno diversifikaciji snabdijevanja prirodnim gasom, kao i o generalnoj ocjeni stanja u ovom sektoru u FBiH.
 


Vlada SAD-a, prema riječima Boegela, ostaje posvećena očuvanju energetske sigurnosti u BiH. Boegel je obrazložio da USAID, kroz tehničku pomoć, pruža podršku obavezama koje Bosna i Hercegovina, kao potpisnica ugovora o Energetskoj zajednici, treba ispuniti, a po direktivama Europske unije.
 
Razgovarano je i o mogućnosti saradnje u izradi studije izvodljivosti u diversifikaciji snabdijevanja prirodnim gasom za južnu konekciju, koju je EBRD podržao u fazi nacrta.
 
Ministar Džindić obrazložio je gostima da je diversifikacija snabdijevanja prirodnim gasom uvrštena u energetsku strategiju Federacije BiH, koju je donijela Vlada FBiH, što znači da je opredijeljena za provedbu ovog strateškog projekta. 
 
Naglasio je i da je saradnja Vlade FBiH i ovih međunarodnih institucija na dosadašnjih projektima bila veoma uspješna, te izrazio nadu da će i u budućnosti davati dobre rezultate.
 
Petak,
20. april 2018.
Dopuna Plana javnih nabavki Generalnog sekretarijata Vlade FBiH
Poziv za dostavu ponuda za javnu nabavku advokatskih usluga-pravna odbrana Vlade FBiH u slučaju radnopravnih sporova (usluge iz Aneksa II dio B Zakona o javnim nabavkama)
Obavještenje o javnoj nabavci usluga FMERI
Plan javnih nabavki Generalnog sekretarijata Vlade FBiH za 2018.godinu
Poziv za dostavu ponuda za javnu nabavku usluga – “Restoranske usluge eksterne reprezentacije za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade Federacije BiH”
Obrazac praćenja provedbe ugovora-okvirnog sporazuma za 2017. godinu-31.03.2018.
Obrazac praćenja provedbe ugovora-okvirnog sporazuma za 2018. godinu-31.03.2018.
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku usluga (LOT 1 - nabavka usluga održavanja i servisiranja službenih vozila marke „PASSAT“ za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade FBiH , broj: 07-14-75-19/2017-11 od 08.11.2017. godine)
Odluka o poništenju postupka javne nabavke usluga– LOT2 – nabavka održavanja i servisiranja službenog vozila marke "GRAND CHEROKEE" za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade FBiH
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba – tečna goriva za službena motorna vozila za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade FBiH
Obavještenje o javnoj nabavci usluga stručnog konsultanta za pružanje konsultantskih usluga Vladi FBiH u izradi tenderske dokumentacije
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba – kancelarijskog i kompjuterskog materijala i ostalog administrativnog materijala i sitnog inventara za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade FBiH
ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA JAVNU NABAVKU USLUGA — TELEKOMUNIKACIJSKE USLUGE — DODATNI BACK UP LINK I SERVISNI LINK ZA POTREBE GENERALNOG SEKRETARIJATA VLADE FBiH
Odluka o poništenju postupka javne nabavke roba - nabavka kompjuterske opreme i kancelarijskih mašina, broj: 07-14-75-14/2017-21
Poziv za dostavu ponuda za javnu nabavku usluga - stručnog usavršavanja za potrebe generalnog sekretarijata Vlade FBiH za 2018. godinu
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku usluga – nabavka avio-karata za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade Federacije BiH (27.04.2017) 


ARHIVA