Aktuelno

Zukić - Mattina: Podrška malim i srednjim preduzećima
06 Dec 2017Federalni ministar razvoja, poduzetništva i obrta Amir Zukić razgovarao je danas popodne, u sjedištu Federalne vlade u Sarajevu, s predstavnikom Evropske komisije za mala i srednja preduzeća Giacomom Mattinom.
 
Povod za razgovor su Dani evropske poduzetničke mreže u Bosni i Hercegovini, koji se danas, sutra i prekosutra održavaju u Sarajevu.
 
Evropska poduzetnička mreža (EEN), kao ključni dio evropske strategije za poticanje razvoja i otvaranje radnih mjesta, pokrenuta je u februaru 2008. godine. To je najveća takva mreža na svijetu i pruža podršku konkurentnosti i inovativnosti malih i srednjih preduzeća koja imaju međunarodne ambicije. Od 2015. godine u Bosni i Hercegovini postoje dva konzorcija EEN-a na entitetskim nivoima.
 
U junu ove godine je Vanjskotrgovinska komora BiH potpisala ugovore sa Izvršnom agencijom za mala i srednja preduzeća EU (EASME) kojima je pokrenuta aktivnosti EEN mreže u Federaciji BiH. Ukupna vrijednost tih projekata je 380.537,50 eura, od čega će se na grant sredstva EU odnositi 233.540,20 eura.
 
Zahvaljujući na angažmanu EEN-a u našoj zemlji, ministar Zukić je istakao zadovoljstvo što je omogućeno da projekti budu bliže onima kojima su i namijenjeni, a to su mali i srednji poduzetnici.
 
Ponedjeljak,
19. mart 2018.
Obavještenje o javnoj nabavci usluga FMERI
Plan javnih nabavki Generalnog sekretarijata Vlade FBiH za 2018.godinu
Poziv za dostavu ponuda za javnu nabavku usluga – “Restoranske usluge eksterne reprezentacije za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade Federacije BiH”
Obrazac praćenja provedbe ugovora/okvirnog sporazuma Vlade FBiH - Generalnog sekretarijata Vlade FBiH za 2017. godinu 
Obrazac praćenja provedbe ugovora/okvirnog sporazuma Vlade FBiH - Generalnog sekretarijata Vlade FBiH za 2016. godinu 
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku usluga (LOT 1 - nabavka usluga održavanja i servisiranja službenih vozila marke „PASSAT“ za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade FBiH , broj: 07-14-75-19/2017-11 od 08.11.2017. godine)
Odluka o poništenju postupka javne nabavke usluga– LOT2 – nabavka održavanja i servisiranja službenog vozila marke "GRAND CHEROKEE" za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade FBiH
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba – tečna goriva za službena motorna vozila za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade FBiH
Obavještenje o javnoj nabavci usluga stručnog konsultanta za pružanje konsultantskih usluga Vladi FBiH u izradi tenderske dokumentacije
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba – kancelarijskog i kompjuterskog materijala i ostalog administrativnog materijala i sitnog inventara za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade FBiH
ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA JAVNU NABAVKU USLUGA — TELEKOMUNIKACIJSKE USLUGE — DODATNI BACK UP LINK I SERVISNI LINK ZA POTREBE GENERALNOG SEKRETARIJATA VLADE FBiH
Odluka o poništenju postupka javne nabavke roba - nabavka kompjuterske opreme i kancelarijskih mašina, broj: 07-14-75-14/2017-21
Poziv za dostavu ponuda za javnu nabavku usluga - stručnog usavršavanja za potrebe generalnog sekretarijata Vlade FBiH za 2018. godinu
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku usluga – nabavka avio-karata za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade Federacije BiH (27.04.2017) 


ARHIVA