Aktuelno

Premijer Novalić sa ambasadorima Pammer i Saxer
06 Dec 2017Premijer Federacije Bosne i Hercegovine Fadil Novalić primio je danas u sjedištu Vlade FBiH u Sarajevu ambasadora Austrije u BiH Martina Pammera i ambasadoricu Švicarske Konfederacije Andreu Rauber Saxer.
 
Razgovarano je o aktuelnoj situaciji u BiH, u svjetlu posljednje posjete komesara za evropsku susjedsku politiku i pregovore o proširenju Johannesa Hahna.
 
Iznoseći svoje dojmove sa ovog sastanka na kojem je prezentirao dostignute domete u provođenju Reformske agende, federalni premijer je rekao da je u dijelu javnosti izražen pesimizam u pogledu njegovih rezultata, ali da to nije zasnovano na činjenicama. Naprotiv, na ovom skupu jasno su izneseni dosadašnji dobri rezultati u provođenju reformskih procesa, ali i dalji zadaci koje je potrebno provesti na putu približavanja euroatlantskim integracijama.
 


- Komesar Hahn je jasno naznačio prioritete, a to su akcize, budžeti i odgovori na Upitnik Evropske unije. U pogledu sva tri pitanja uvjeren sam da ih možemo uspješno riješiti – rekao je premijer Novalić.
 
Istaknuto je da se proces evropskih integracija naše zemlje odvija u dobrom smjeru, ali da je potreno njegovo ubrzanje da bi se što prije stiglo do željenog cilja, a to je da Bosna i Hercegovina postane punopravni član zajednice evropskih država.
 
Bilo je riječi i o poteškoćama s kojima se suočavaju neke austrijske i švicarske kompanije u poslovanju u našoj zemlji i kako im omogućiti povoljniji poslovni ambijent.
 
Ponedjeljak,
19. mart 2018.
Obavještenje o javnoj nabavci usluga FMERI
Plan javnih nabavki Generalnog sekretarijata Vlade FBiH za 2018.godinu
Poziv za dostavu ponuda za javnu nabavku usluga – “Restoranske usluge eksterne reprezentacije za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade Federacije BiH”
Obrazac praćenja provedbe ugovora/okvirnog sporazuma Vlade FBiH - Generalnog sekretarijata Vlade FBiH za 2017. godinu 
Obrazac praćenja provedbe ugovora/okvirnog sporazuma Vlade FBiH - Generalnog sekretarijata Vlade FBiH za 2016. godinu 
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku usluga (LOT 1 - nabavka usluga održavanja i servisiranja službenih vozila marke „PASSAT“ za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade FBiH , broj: 07-14-75-19/2017-11 od 08.11.2017. godine)
Odluka o poništenju postupka javne nabavke usluga– LOT2 – nabavka održavanja i servisiranja službenog vozila marke "GRAND CHEROKEE" za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade FBiH
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba – tečna goriva za službena motorna vozila za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade FBiH
Obavještenje o javnoj nabavci usluga stručnog konsultanta za pružanje konsultantskih usluga Vladi FBiH u izradi tenderske dokumentacije
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba – kancelarijskog i kompjuterskog materijala i ostalog administrativnog materijala i sitnog inventara za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade FBiH
ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA JAVNU NABAVKU USLUGA — TELEKOMUNIKACIJSKE USLUGE — DODATNI BACK UP LINK I SERVISNI LINK ZA POTREBE GENERALNOG SEKRETARIJATA VLADE FBiH
Odluka o poništenju postupka javne nabavke roba - nabavka kompjuterske opreme i kancelarijskih mašina, broj: 07-14-75-14/2017-21
Poziv za dostavu ponuda za javnu nabavku usluga - stručnog usavršavanja za potrebe generalnog sekretarijata Vlade FBiH za 2018. godinu
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku usluga – nabavka avio-karata za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade Federacije BiH (27.04.2017) 


ARHIVA