Aktuelno

Predstavnici Vlade FBiH i penzionera razgovarali o novom Zakonu o PIO
28 Nov 2017

Delegacija Vlade Federacije BiH i predstavnici Saveza udruženja penzionera u FBiH i Saveza kantonalnih udruga umirovljenika Mostar na današnjem sastanaku u Sarajevu, koji je održan zbog novonastale situacije u vezi novog Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, zaključili su da će buduće penzije biti onolike koliko su zarađene s radnim stažom i uplaćenim doprinosima.
 
Na press-konferenciji, održanoj nakon sastanka, istaknuto je da se radi isključivo o Prijedlogu zakona, koji je pripremilo Federalno ministarstvo rada i socijalne politike, a utvrdila Vlada Federacije BiH.
 
Na osnovu toga, poručeno je, da Prijedlog zakona o PIO nije ni premijerov, a ni resornog ministra.
 
- Mi smo do sada imali korektnu, a prije svega konstruktivnu saradnju s penzionerima. Rezultat toga je ovaj zakon o PIO - kazao je federalni premijer Fadil Novalić.
 
Također, jedan od zaključaka sastanka je da „nema nikakvih privilegija za bilo koga“.
 
U tom smislu, zamjenik premijera i federalni ministar rada i socijalne politike Vesko Drljača osvrnuo se na nedavne zahtjeve policajaca, te pojasnio da je nakon analiza utvrđeno da bi penzije policijskih službenika bile manje za 25 do 30 posto. 
 
- To bi ovu kategoriju dovelo u nekorektan položaj - konstatirao je Drljača, dodajući da će o tome konačnu odluku donijeti Vlada, kao i o još 100 amandmana, koji su dostavljeni na predloženi tekst Zakona o PIO.
 
Važno je, poručio je Drljača, da zakon bude provodiv i pravičan, što se i duguje penzionerima.
 
- Vlada i penzioneri su i dalje opredijeljeni da traže zajednička rješenja kako bi bila stvorena prohodnost u Parlamentu FBiH. Također, dogovoreno je da bude održan sastanak u Parlamentu FBiH gdje bi prisustvovali predstavnici našeg Saveza i Saveza kantonalnih udruga. Tom prilikom izložili bi sve ono za što se zalažemo, jer su naši zahtjevi koje smo postavili minimalni, opravdani i ugrađeni u Prijedlog zakona o PIO, a mi ispod toga ne možemo ići - kazao je predsjednik Skupštine Saveza udruženja penzionera u FBiH Omer Omerefendić.
 
Ukoliko se novi zakon ne usvoji do Nove godine naglasio je da će penzioneri izaći na masovne proteste navodeći da će Štab za proteste do tada biti u stalnom zasjedanju. Istaknuo je da će na sljedećim izborima više od 600.000 penzionera glasati protiv onih koji ne podrže donošenje novog Zakona o PIO.
 
Predsjednik Saveza kantonalnih udruga umirovljenika Mostar Ivan Kožul ukazao je da je važeći Zakon o PIO iz 1998. godine i da je prevaziđen, zbog čega su penzioneri tražili izradu novog zakonskog rješenja.
 
- Sada kada je izrađen Prijedlog zakona o PIO i kada smo uspjeli usuglasiti mnoge zahtjeve s Vladom ispriječio nam se netko koga smo mi izabrali, kome smo dali povjerenje da nas pravilno zastupa i da cijeni naše napore koje smo uložili da popravimo status umirovljenika - istakao je Kožul.
 
Podsjećamo, u Prijedlogu zakona o PIO, koji je Vlada utvrdila 24. oktobra, prepoznaju se jednokratna povećanja za penzionere koji su otišli u penziju do jula 1998. godine u iznosu od 10 posto i pet posto povećanja za penzionere koji su otišli u penziju do 31. decembra 2007. godine.
 
Novi zakon će, po mišljenju Vlade FBiH, ublažiti razlike u mirovinama umirovljenika koji su ušli u mirovinski sustav do 1998. godine, a istovremeno će približiti odnosno ujednačiti visine mirovina za umirovljenike koji su otišli u mirovinu po novom zakonu kroz vrijednost boda od 14 KM.
 
Utorak,
19. mart 2019.
ARHIVA