Aktuelno

Premijer Novalić primio prvog zamjenika visokog predstavnika Hearnea
14 Nov 2017Premijer Federacije Bosne i Hercegovine Fadil Novalić primio je danas u sjedištu Federalne vlade u Sarajevu prvog zamjenika visokog predstavnika u BiH i supervizora za Brčko Distrikt BiH Dennisa Hearnea koji je nedavno stupio na ovu dužnost.
 
Američki diplomata je na početku razgovora rekao da je za njega inspirativno doći u Sarajevo u kojem je povremeno službovao od 1993. do 1996. godine i vidjeti kakav napredak je postignut u njegovoj obnovi i razvoju.
 
Posebno su ga interesovali glavni izazovi s kojim se Vlada FBiH sauočava u provođenju reformi i dalje djelovanje na stvaranju boljeg ambijenta za razvoj ekonomije i uslova za život građana.
 
Premijer Novalić je naglasio da je glavni cilj održati i nastaviti započete reformske procese i da nije dobro davati priorit nekim tendencijama kojima se reforme pokušavaju usporiti ili čak zaustaviti.
 
- Naši prioriteti su usvajanje i preostalih zakona koji se odnose na oblast dohotka i poreske politike, potom socijalnih zakona bez kojih nema ni socijalnog mira, kao što su Zakon o PIO i zakona koji se odnose na bolje regulisanje statusa boračke populacije.
 


U osnovi svega je želja da se poboljša i ubrza ekonomski rast kroz infrastrukturne radove, izgradnju cesta i autocesta i elektroenergetskih projekata, za što je neophodno donošenje novog zakona o akcizama na gorivo, što bi bio ogroman poticaj zapošljavanju.
 
Posebno je razgovorano o stvaranju uslova za odlučniju borbu protiv korupcije u čemu treba otkloniti tehničke prepreke kako bi posebni odjeli Suda i Tužilaštva FBiH počeli s radom.
 
Premijer Novalić je iznio podatke o doprinosu Federacije BiH ekonomskom razvoju Brčko Distrikta BiH i prioritete u tom djelovanju, naglasivši pri tome stavljanje Luke Brčko u puni kapacitet, izgradnju autoceste od Tuzle prema Brčkom i Bijeljini i željezničke pruge od Banovića do Vareša kojom bi put između Save i mora bio skraćen za cijelih 150 kilometara, što bi omogućilo njenu punu ekonomičnost i isplativost.
 
Zahvališi Novaliću na korisnim informacijama, Hearne je naglasio da će poduzeti sve što je u njegovoj nadležnosti kako bi se došlo do bržeg rješavanja otvorenih pitanja koja stoje na putu snažnijeg ekonomskog i svakog drugog napretka Bosne i Hercegovine. 
 
Petak,
20. april 2018.
Dopuna Plana javnih nabavki Generalnog sekretarijata Vlade FBiH
Poziv za dostavu ponuda za javnu nabavku advokatskih usluga-pravna odbrana Vlade FBiH u slučaju radnopravnih sporova (usluge iz Aneksa II dio B Zakona o javnim nabavkama)
Obavještenje o javnoj nabavci usluga FMERI
Plan javnih nabavki Generalnog sekretarijata Vlade FBiH za 2018.godinu
Poziv za dostavu ponuda za javnu nabavku usluga – “Restoranske usluge eksterne reprezentacije za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade Federacije BiH”
Obrazac praćenja provedbe ugovora-okvirnog sporazuma za 2017. godinu-31.03.2018.
Obrazac praćenja provedbe ugovora-okvirnog sporazuma za 2018. godinu-31.03.2018.
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku usluga (LOT 1 - nabavka usluga održavanja i servisiranja službenih vozila marke „PASSAT“ za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade FBiH , broj: 07-14-75-19/2017-11 od 08.11.2017. godine)
Odluka o poništenju postupka javne nabavke usluga– LOT2 – nabavka održavanja i servisiranja službenog vozila marke "GRAND CHEROKEE" za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade FBiH
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba – tečna goriva za službena motorna vozila za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade FBiH
Obavještenje o javnoj nabavci usluga stručnog konsultanta za pružanje konsultantskih usluga Vladi FBiH u izradi tenderske dokumentacije
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba – kancelarijskog i kompjuterskog materijala i ostalog administrativnog materijala i sitnog inventara za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade FBiH
ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA JAVNU NABAVKU USLUGA — TELEKOMUNIKACIJSKE USLUGE — DODATNI BACK UP LINK I SERVISNI LINK ZA POTREBE GENERALNOG SEKRETARIJATA VLADE FBiH
Odluka o poništenju postupka javne nabavke roba - nabavka kompjuterske opreme i kancelarijskih mašina, broj: 07-14-75-14/2017-21
Poziv za dostavu ponuda za javnu nabavku usluga - stručnog usavršavanja za potrebe generalnog sekretarijata Vlade FBiH za 2018. godinu
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku usluga – nabavka avio-karata za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade Federacije BiH (27.04.2017) 


ARHIVA