Aktuelno

Prvi „Marš mira“ Srebrenica - Vukovar
13 Nov 2017Više od 20 učesnika je krenulo iz Srebrenice kako bi odali počast žrtvama Vukovara i žrtvama genocida iz Srebrenice s porukom da se zločini više nikad, nigdje i nikome ne ponove, a u Vukovar bi trebalo da stignu 18. novembra.  

Predsjednik Odbora „Marš mira“ Srebrenica - Vukovar Zulfo Salihović rekao je da će učesnici prepješačiti oko 340 kilometara za dvanaest dana i da će tokom trajanja pohoda biti priključivanja ostalih učesnika u pojedinim općinama.

Kako je planirano, sudionici Marša mira Srebrenica - Vukovar 2017 kretati će se rutom: Potočari - Konjević Polje - Liplje
- Nezuk - Kalesija - Tojšići - Tuzla - Ormanica - Gradačac - Modrića - Odžak - Prud - Šamac - Slavonski Šamac - Cerna - Andrijaševci - Rokovci - Vinkovci - Nuštar - Vukovar, a u maršu bi trebalo sudjelovati od 30 do 50 sudionika, uključujući i one koji se naknadno pridruže koloni sjećanja.

Nakon petodnevnog pješačenja, na putu od Memorijalnog centra u Potočarima, prema „Gradu heroju“ Vukovaru, dvadesetak učesnika „Marša mira“ jučer su u poslijepodnevnim satima stigli su u Srebrenik, gdje su ih  posjetili potpredsjednik RS-a Ramiz Salkić, federalni ministar za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkoga rata Salko Bukvarević, federalni ministar raseljenih osoba i izbjeglica Edin Ramić i direktor Federalne Uprave CZ Fahrudin Solak.Ministar Bukvarević je u svom obraćanju pružio podršku kulturi sjećanja na žrtve Srebrenice i Vukovara, te je istakao da je isti agresor sa istim fašističkim metodama, napadao na ove gradove s ciljem da pobije kompletno stanovništvo ovih gradova.

- Ovo sjećanje je s ciljem da se nikada i nikome ne dogodi Vukovar i Srebernica - naglasio je ministar Bukvarević, saopćeno je iz Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata.
 
Petak,
20. april 2018.
Dopuna Plana javnih nabavki Generalnog sekretarijata Vlade FBiH
Poziv za dostavu ponuda za javnu nabavku advokatskih usluga-pravna odbrana Vlade FBiH u slučaju radnopravnih sporova (usluge iz Aneksa II dio B Zakona o javnim nabavkama)
Obavještenje o javnoj nabavci usluga FMERI
Plan javnih nabavki Generalnog sekretarijata Vlade FBiH za 2018.godinu
Poziv za dostavu ponuda za javnu nabavku usluga – “Restoranske usluge eksterne reprezentacije za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade Federacije BiH”
Obrazac praćenja provedbe ugovora-okvirnog sporazuma za 2017. godinu-31.03.2018.
Obrazac praćenja provedbe ugovora-okvirnog sporazuma za 2018. godinu-31.03.2018.
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku usluga (LOT 1 - nabavka usluga održavanja i servisiranja službenih vozila marke „PASSAT“ za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade FBiH , broj: 07-14-75-19/2017-11 od 08.11.2017. godine)
Odluka o poništenju postupka javne nabavke usluga– LOT2 – nabavka održavanja i servisiranja službenog vozila marke "GRAND CHEROKEE" za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade FBiH
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba – tečna goriva za službena motorna vozila za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade FBiH
Obavještenje o javnoj nabavci usluga stručnog konsultanta za pružanje konsultantskih usluga Vladi FBiH u izradi tenderske dokumentacije
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba – kancelarijskog i kompjuterskog materijala i ostalog administrativnog materijala i sitnog inventara za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade FBiH
ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA JAVNU NABAVKU USLUGA — TELEKOMUNIKACIJSKE USLUGE — DODATNI BACK UP LINK I SERVISNI LINK ZA POTREBE GENERALNOG SEKRETARIJATA VLADE FBiH
Odluka o poništenju postupka javne nabavke roba - nabavka kompjuterske opreme i kancelarijskih mašina, broj: 07-14-75-14/2017-21
Poziv za dostavu ponuda za javnu nabavku usluga - stručnog usavršavanja za potrebe generalnog sekretarijata Vlade FBiH za 2018. godinu
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku usluga – nabavka avio-karata za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade Federacije BiH (27.04.2017) 


ARHIVA