Aktuelno

Efikasan rad Federalne uprave za inspekcijske poslove
13 Oct 2017


 
Federalna uprava za inspekcijske poslove, provodeći opredjeljenje Vlade Federacije BiH, nastavila je borbu protiv sive ekonomije. Inspekcije su u svim resornim oblastima aktivnosti usmjerile na ključne tačke koje su prepoznate kao mogući izvori sive ekonomije s ciljem suzbijanja nezakonitog ponašanja određenih subjekata nadzora.
 
Standardne aktivnosti usmjerene su nezaobilazno na najprepoznatljivije oblike sive ekonomije - suzbijanje rada „nacrno“, neizdavanje fiskalnih računa i rad bez odobrenja nadležnog organa, koje su provodili tržišni i inspektori rada, saobraćajni inspektori, ali i druge inspekcije.
 
Paralelno, drugi pojavni oblici sive ekonomije kontrolisani su putem resornih inspekcija u okviru suzbijanja nezakonitog rada fizičkih i pravnih osoba u oblasti trgovine, ugostiteljstva, zdravstva, rada i radnih odnosa, zaštite na radu, veterinarstva, šumarstva, zaštite voda i okoliša, poljoprivrede, građevinarstva, rudarstva i energetike, kvalitativne ispravnosti goriva, proizvodnje i prometa drvnih sortimenata, bespravnog prevoza putnika i tereta, a kontrole su vršene na području svih kantona Federacije BiH. Pored navedenog, saobraćajne inspekcije kontrolisale su upotrebu plovnih vozila na dijelu mora koji pripada BiH, pri čemu su poduzete adekvatne zakonske mjere.
 
U okviru aktivnosti, od prvog do trećeg kvartala 2017.godine izvršeno je ukupno 8.054 inspekcijskih nadzora u unutrašnjoj kontroli, a na osnovu zatečenog stanja u kontrolisanim subjektima izdato je 4.067 prekršajnih naloga u iznosu od 5.269.174,00 KM.
 
Na graničnim prijelazima i carinskim ispostavama izvršene su ukupno 94.382 inspekcijske kontrole uvezenih roba, no osnovu čega je naplaćeno 4.940.677,80 KM taksi i naknada.
 
U ovom periodu, federalni inspektori su, pored redovnih, vršili i pojačane nadzore, te donijeli 1.539 rješenja o izricanju upravnih mjera koje se odnose na otklanjanje utvrđenih nedostataka. Od toga se 171 upravna mjera odnosi na privremenu zabranu rada kontrolisanih subjekata nadzora, u okviru čega je 55 mjera pečaćenja objekta.
 
Najčešće nepravilnosti koje su dovele do izricanja privremene zabrane rada su propusti u nedosljednoj primjeni Zakona o fiskalnim sistemima FBiH (neposjedovanje fiskalnog uređaja, neizdavanje fiskalnog računa), Zakona o unutrašnjoj trgovini, Zakona o obrtu (rad bez odobrenja nadležnog organa), Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti FBiH (nedostatak sanitarne knjižice) i dr.
 


Prilikom kontrole poštivanja odredbi Zakona o fiskalnim sistemima FBiH od strane federalnih tržišnih i turističko-ugostiteljskih inspektora, kod 1.550 kontrolisanih privrednih subjekata, konstatovano je da devet uopšte ne posjeduju fiskalni uređaj, dok 251 nije izdavao fiskalne račune za prodate robe i izvršene usluge.
 
Federalna uprava je, u saradnji s kantonalnim upravama za inspekcije poslove u periodu od januara do septembra 2017. godine, tokom kontrola radno-pravnog statusa uposlenika u kontrolisanim subjektima nadzora evidentirala 2.757 osoba bez obavezne prijave na PIO/MIO, u statusu tzv. rada „nacrno“.
 
Na ime naknada za vode, ceste, zrak i ambalažni i elektro otpad evidentiran je iznos za naplatu od ukupno 988.254,57 KM.
 
U toku protekle ljetne sezone (juli - septembar 2017. godine), saobraćajna inspekcija je periodično vršila kontrole saobraćaja na dijelu morske površine Jadranskog mora koje pripada Bosni i Hercegovini, gdje je izvršeno 35 inspekcijskih nadzora. Kontrolisana je registracija plovnih vozila (čamaca, skutera, plovnih platformi), te vozačke dozvole - licence za osobe koja su upravljale plovilima, kao i djelatnosti vezane za iznajmljivanje plovnih vozila. U okviru provedenih inspekcijskih nadzora sačinjeno je 30 zapisnika i izdato 10 prekršajnih naloga u iznosu od 2.500 KM.
 
Kontinuitetom nadzora u ovoj oblasti, te zatečenim stanjem, utvrđeno je da se saobraćaj registrovanih plovnih vozila na moru odvija u zakonskim okvirima, dok obavljanje djelatnosti unajmljivanja plovnih vozila (najčešće skutera) nije u skladu sa zakonskim normama, jer se vozila izdaju osobama bez licence o upravljanju, pa i malodobnim osobama, zbog čega su poduzimane zakonske mjere.
 
Federalna uprava za inspekcijske poslove ukazuje na korektno ponašanje većine predstavnika subjekata nadzora kod kojih su vršene kontrole, što je inspektorima umnogome olakšalo provođenje aktivnosti i omogućilo efikasnu realizaciju planiranih zadataka. Većina subjekata nadzora je na ovaj način iskazala spremnost na uvođenje reda i poštivanja zakonske discipline u djelatnostima koje obavljaju.
 
Federalna uprava za inspekcijske poslove ponovo poziva sve subjekte nadzora u Federaciji BiH da svoje poslovanje uvedu u zakonske okvire, a građanima Federacije BiH ukazuje na obavezu poštivanja Zakona o fiskalnim sistemima FBiH, odnosno uzimanja fiskalnog računa za izvršene usluge i kupljeni proizvod, te napominje da će pojačane inspekcijske aktivnosti biti nastavljene u kontinuitetu do kraja 2017.godine.
 
Subota,
20. april 2019.
ARHIVA