Aktuelno

Bukvarević: Ministarstvo je servis borcima i članovima njihovih porodica
11 Oct 2017

 
Federalni ministar za pitanja boraca  i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata Salko Bukvarević na sastanku s predsjednicima boračkih udruženja usaglasio je tekst Odluke o usvajanju programa utrošak sredstava „Transfer za rješavanje socijalno statusnih pitanja branilaca i članova njihovih porodica“, predviđenog u rebalansu Budžeta Federacije BiH za 2017. godinu u iznosu od sedam miliona KM.

Bukvarević je upoznao predstavnike boračkih udruženja da je u skladu sa Sporazumom o dostignutom nivou sredstava u Budžetu Federacije BiH na poziciji ovog ministarstva, namijenjenih za rješavanje prioritetnih zahtjeva boračkih kategorija, upućen zahtijev prema Federalnom ministarstvu finansija za rebalans Budžeta i da su predviđena sredstva na ovoj poziciji sedam miliona KM za 2017. godinu.

- Danas smo zajedno došli do rješenja, odnosno, usaglasili smo prijedlog teksta Odluke o usvajanju programa utroška sredstava, a koji se tiče rješavanja socijalno-statusnih pitanja branilaca i članova njihovih porodica. Federalno ministarstvo za pitanja boraca je prije svega servis borcima i članovima njihovih porodica i izražavam zadovoljstvo da možemo putem dijaloga s predstavnicima boračkih udruženja rješavati sva otvorena pitanja. Ovo je samo jedan od projekata na kojem zajedno radi Federalno ministarstvo i predstavnici boračkih udruženja - izjavio je Bukvarević.

Nakon usvajanja teksta Odluke i potpisivanja od  svih predsjednika boračkih udruženja koordinacije, Odluka ide na daljnu proceduru i saglasnost Vlade Federacije BiH.

Predstavnici boračkih saveza i udruženja očekuju od predstavnika Vlade i Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine da što prije usvoje rebalans Budžeta i pristupe realizaciji te odluke.

Sastanku su prisustvovali i savjetnik premijera Vlade Federacije BiH Fikret Prevljak, savjetnik Predsjednika Federacije BiH Pavo Šljivić, te savjetnici ministra Ramiz Dreković i Enisa Teskeredžić, saopćeno je iz Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata.

 
Ponedjeljak,
25. mart 2019.
ARHIVA