Aktuelno

Održana 3. zajednička sjednica Vlade FBiH i Vlade RS
04 Oct 2017

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine i Vlada Republike Srpske su, na današnjoj 3. zajedničkoj sjednici održanoj u Sarajevu, prihvatile informaciju o poduzetim aktivnostima u oblasti borbe protiv sive ekonomije i saglasile se s Prijedlogom prioritetnih mjera za saradnju dviju vlada u borbi protiv sive ekonomije.
 
Pomoćnik ministra finansija Vlade RS-a Jovo Radukić i savjetnik premijera Federacije BiH Zlatko Hurtić su zaduženi da, u skladu s primjedbama u raspravi, sačine pregled usaglašenih prioritetnih mjera i definiraju mehanizam međuentitetske koordinacije za implementaciju i monitoring, te da tako usaglašen dokument, do 1.11.2017. godine, dostave entitetskim vladama na davanje saglasnosti.
 
Dvije vlade prihvatile su i informaciju o prometu šumskih drvnih sortimenata sa aspekta obezbjeđenja sirovine za domaće drvoprerađivače. Kako je zaključenom, Vlada FBiH će donijeti odluku o privremenoj mjeri za promet trupaca, s rokom primjene usaglašenim sa odlukom Vlade RS-a
 
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva i Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske su obavezani da, s ciljem trajnog rješavanja ovog pitanja, u roku od 30 dana usaglase tekst zajedničke inicijative koju će premijer FBiH i predsjednica Vlade RS uputiti Vijeću ministara BiH.
 
Vlada Federacije Bosne i Hercegovine i Vlada Republike Srpske uputit će Vijeću ministara BiH zajedničku inicijativu za donošenje odluke o zabrani izvoza i prometa trupaca iz Bosne i Hercegovine.
 
Dvije vlade su danas prihvatile informaciju o statusu neperspektivne vojne imovine i izrazile zajednički stav da ovo pitanje bude riješeno u skladu s važećim propisima, s prioritetom za skidanje zabrane raspolaganja na neperspektivnoj vojnoj imovini koja ima opći i javni interes za oba entiteta i da bude stavljena u funkciju razvoja i otvaranja novih radnih mjesta u oba entiteta.
 
Vlada RS-a i Vlada FBiH zadužile su ministre pravde da imenuju osobe koje će se baviti pitanjem pravnog statusa neperspektivne vojne imovine.
 
Ponedjeljak,
25. mart 2019.
ARHIVA