Aktuelno

Promocija socijalne inkluzije kroz radionice “Mi možemo”
11 Sep 2017

Petsto djece s poteškoćama u razvoju danas je u Sarajevu učestvovalo u kreativnim radionicama “Mi možemo”, koje predvodi sarajevski slikar i dopredsjedavajući Općinskog vijeća Centar Sulejman Haljevac.
 
- Zahvaljujući velikom humanisti Haljevcu imamo priliku da objedinimo socijalnu inkluziju, te iskažemo prirodne ljepote Bosne i Hercegovine na način na koji osjećaju djeca iz Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidne djece i omladine “Pazarić” - izjavio je dopremijer i federalni ministar rada i socijalne politike Vesko Drljača.
 
Posebna pažnja je posvećena ovom projektu jer, kako kaže moinistar, socijalna inkluzija nije dovoljno zastupljena, te Federalno ministarstvo rada i socijalne politike želi promovirati tu inkluziju radi spoznaje da su osobe s posebnim potrebama - osobe koje su nadahnute umjetničkim darom i koje imaju dušu.
 
Značajnu ulogu u tome preuzelo je i Federalno ministarstvo okoliša i turizma s ministricom Editom Đapo na čelu, koja je na radionicama navela da “turizam, kroz poznata historijska i kulturna mjesta, prirodu, zajedno sa sportom i kulturom, može imati terapeutski efekt, povezivati ljude i obrisati predrasude bilo koje vrste”.
 
- Na radionicama su djeca crtala i vajala određene bosanskohercegovačke ljepote, a neka od njih će s održavanjem narednih radionica prvi put vidjeti Mostar, Počitelj i Goražde. Ovo je dobar put za uključivanje “ranjivih” kategorija u društvene tokove, a to je upravo i politika Vlade Federacije BiH – da se sve “ranjive” kategorije kroz djelovanje ministarstava što više integrišu u bh. društvo - poručila je ministrica Đapo, koja je sa učesnicima radionica obišla turistička mjesta u Sarajevu, posebno Baščaršiju, koju će oni predstaviti kroz svoje crteže.
 
Nakon Sarajeva, radionice će biti održane u Mostaru 13., Počitelju 14., te Goraždu 19. septembra. 
 
Četvrtak,
21. juni 2018.
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba-kompjuterska oprema i kancelarijske mašine za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade Federacije BiH, broj: 06-02-36-11/2018-16 od 16.05.2018. godine.
Poziv za dostavu ponuda za javnu nabavku  usluga-tehničkog pregleda i registracije vozila za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade Federacije BiH (usluge iz Aneksa II dio B Zakona o javnim nabavkama), broj: 06-02-36-17/2018-1 od 16.05.2018. godine.
Pojašnjenje svim zainteresiranim u Postupku javne nabavke usluga tehničkog pregleda i registracije motornih vozila za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade Federacije Bosne i Hercegovine (USLUGE IZ ANEKSA II DIO B. ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA)
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku usluga - nabavka avio-karata za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade FBiH
Odluka o izboru kvalifikovanih ponuđaća za javnu nabavku advokatskih usluga – pravna odbrana Vlade FBiH u slučaju radnopravnih sporova (27.04.2018)
Poziv za dostavu ponuda za javnu nabavku advokatskih usluga-pravna odbrana Vlade FBiH u slučaju radnopravnih sporova (usluge iz Aneksa II dio B Zakona o javnim nabavkama)
Obavještenje o javnoj nabavci usluga FMERI
Plan javnih nabavki Generalnog  sekretarijata Vlade FBiH za 2018. godinu (27.04.2018.)
Poziv za dostavu ponuda za javnu nabavku usluga – “Restoranske usluge eksterne reprezentacije za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade Federacije BiH”
Obrazac praćenja provedbe ugovora-okvirnog sporazuma za 2017. godinu-31.03.2018.
Obrazac praćenja provedbe ugovora-okvirnog sporazuma za 2018. godinu-31.03.2018.
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku usluga (LOT 1 - nabavka usluga održavanja i servisiranja službenih vozila marke „PASSAT“ za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade FBiH , broj: 07-14-75-19/2017-11 od 08.11.2017. godine)
Odluka o poništenju postupka javne nabavke usluga– LOT2 – nabavka održavanja i servisiranja službenog vozila marke "GRAND CHEROKEE" za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade FBiH
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba – tečna goriva za službena motorna vozila za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade FBiH
Obavještenje o javnoj nabavci usluga stručnog konsultanta za pružanje konsultantskih usluga Vladi FBiH u izradi tenderske dokumentacije
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba – kancelarijskog i kompjuterskog materijala i ostalog administrativnog materijala i sitnog inventara za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade FBiH
ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA JAVNU NABAVKU USLUGA — TELEKOMUNIKACIJSKE USLUGE — DODATNI BACK UP LINK I SERVISNI LINK ZA POTREBE GENERALNOG SEKRETARIJATA VLADE FBiH
Odluka o poništenju postupka javne nabavke roba - nabavka kompjuterske opreme i kancelarijskih mašina, broj: 07-14-75-14/2017-21
Poziv za dostavu ponuda za javnu nabavku usluga - stručnog usavršavanja za potrebe generalnog sekretarijata Vlade FBiH za 2018. godinu
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku usluga – nabavka avio-karata za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade Federacije BiH (27.04.2017) 

ARHIVA