Aktuelno

Naplaćeni prihodi veći za 10,7 posto
11 Sep 2017


Porezna uprava Federacije BiH je od januara do augusta ove godine naplatila ukupno 3.194.043.403 KM prihoda, što je za 308.814.528 KM  ili 10,7 posto više u odnosu na isti period 2016, a ukupna naplata direktnih poreza povećana je za 154.406.558 KM ili za 16,36 posto.

Porez na dobit naplaćen je u iznosu od 255.092.157 KM, što je više za 58,44 posto ili 94.090.002 KM, od čega je zabilježen rast naplate poreza na dobit preduzeća za 68,99 posto ili za 83.325.707 KM, dok je naplata poreza na dobit banaka i drugih finansijskih institucija povećana  za 26,77 posto ili za 10.764.295 KM.

Porez na imovinu naplaćen je u iznosu od 116.273.689 KM, što je više za 1,67 posto ili  1.915.420 KM, ostali porezi naplaćeni su u iznosu od 994.646 KM, što je više za 3,29 posto ili  31.652 KM.

Porez na dohodak naplaćen je u iznosu od 263.366.644 KM, što je povećanje za 11,81 posto ili  27.819.504 KM, a naknade i takse naplaćene su u iznosu od 268.053.446 KM, što je više  za 8,39 posto ili 20.738.343 KM.

U periodu januar-august 2017. naplaćeni su doprinosi za penzijsko, invalidsko i zdravstveno osiguranje, kao i za nezaposlenost u ukupnom iznosu od 2.092.164.911 KM, što u odnosu na isti period 2016. predstavlja povećanje za 170.047.054 KM ili 8,85  posto.

Naplaćeni doprinosi za PIO/MIO iznose 1.156.981.402 KM, za zdravstveno osiguranje 839.419.653 KM, a doprinosi za osiguranje za slučaj nezaposlenosti 95.763.855 KM.

U augustu ove godine naplaćeni su javni prihodi u iznosu 401.558.576 KM, što je više za 35.820.419 KM  u odnosu na august prošle godine ili više za za 9,79 posto.

Porezna uprava FBiH poziva obveznike da obaveze izvršavaju blagovremeno, da ih dobrovoljno prijavljuju i plaćaju, da prijave svakog radnika, odnosno da posluju u skladu s poreznim i drugim važećim propisima, jer je to najbolji i najsigurniji način poslovanja. 
 
Četvrtak,
21. juni 2018.
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba-kompjuterska oprema i kancelarijske mašine za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade Federacije BiH, broj: 06-02-36-11/2018-16 od 16.05.2018. godine.
Poziv za dostavu ponuda za javnu nabavku  usluga-tehničkog pregleda i registracije vozila za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade Federacije BiH (usluge iz Aneksa II dio B Zakona o javnim nabavkama), broj: 06-02-36-17/2018-1 od 16.05.2018. godine.
Pojašnjenje svim zainteresiranim u Postupku javne nabavke usluga tehničkog pregleda i registracije motornih vozila za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade Federacije Bosne i Hercegovine (USLUGE IZ ANEKSA II DIO B. ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA)
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku usluga - nabavka avio-karata za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade FBiH
Odluka o izboru kvalifikovanih ponuđaća za javnu nabavku advokatskih usluga – pravna odbrana Vlade FBiH u slučaju radnopravnih sporova (27.04.2018)
Poziv za dostavu ponuda za javnu nabavku advokatskih usluga-pravna odbrana Vlade FBiH u slučaju radnopravnih sporova (usluge iz Aneksa II dio B Zakona o javnim nabavkama)
Obavještenje o javnoj nabavci usluga FMERI
Plan javnih nabavki Generalnog  sekretarijata Vlade FBiH za 2018. godinu (27.04.2018.)
Poziv za dostavu ponuda za javnu nabavku usluga – “Restoranske usluge eksterne reprezentacije za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade Federacije BiH”
Obrazac praćenja provedbe ugovora-okvirnog sporazuma za 2017. godinu-31.03.2018.
Obrazac praćenja provedbe ugovora-okvirnog sporazuma za 2018. godinu-31.03.2018.
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku usluga (LOT 1 - nabavka usluga održavanja i servisiranja službenih vozila marke „PASSAT“ za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade FBiH , broj: 07-14-75-19/2017-11 od 08.11.2017. godine)
Odluka o poništenju postupka javne nabavke usluga– LOT2 – nabavka održavanja i servisiranja službenog vozila marke "GRAND CHEROKEE" za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade FBiH
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba – tečna goriva za službena motorna vozila za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade FBiH
Obavještenje o javnoj nabavci usluga stručnog konsultanta za pružanje konsultantskih usluga Vladi FBiH u izradi tenderske dokumentacije
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba – kancelarijskog i kompjuterskog materijala i ostalog administrativnog materijala i sitnog inventara za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade FBiH
ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA JAVNU NABAVKU USLUGA — TELEKOMUNIKACIJSKE USLUGE — DODATNI BACK UP LINK I SERVISNI LINK ZA POTREBE GENERALNOG SEKRETARIJATA VLADE FBiH
Odluka o poništenju postupka javne nabavke roba - nabavka kompjuterske opreme i kancelarijskih mašina, broj: 07-14-75-14/2017-21
Poziv za dostavu ponuda za javnu nabavku usluga - stručnog usavršavanja za potrebe generalnog sekretarijata Vlade FBiH za 2018. godinu
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku usluga – nabavka avio-karata za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade Federacije BiH (27.04.2017) 

ARHIVA