Aktuelno

Potpisan Aneks 8 na Sporazum između Vlade FBiH i mostarskog “Aluminija”
17 Jun 2013

Premijer Federacije BIH Nermin Nikšić i generalni direktor “Aluminija” d.d. Mostar Ivo Bradvica potpisali su danas u Mostaru Aneks 8 na Sporazum o rješavanju otvorenih pitanja između “Aluminija” i Vlade FBiH, kojim će se konačno riješiti pitanje vlasničke strukture tog kombinata.

- Time će državni kapital u Aluminiju iznositi 44 posto, malih dioničara također 44 posto, te Republike Hrvatske 12 posto - kazao je premijer Nikišić, napomenuvši kako će se pomoću potpisanog Sporazuma omogućiti da se “Aluminij” konačno upiše u Registar vrijednosnih papira FBiH, čime će se otvoriti put da svi dioničari, u skladu sa svojim vlasničkih udjelom, kao i Zakonom o privrednim društvim, imenuju svoj predstavnike u upravljačke i nadzorne organe tog društva.

Premijer je napomenuo kako će definiranjem pitanja vlasničke strukture “Aluminij” dobiti priliku da dođe do povoljnijih financijskih sredstava neophodnih za daljnje poslovanje što do sada nije bilo moguće.

- Posebno mi je drago što će biti riješeno i pitanje uvezivanja radnog staža i obeštećenje bivših i sadašnjih radnika, a novac za te namjene osigurati će “Aluminij” - kazao je federalni premijer. Pritom je naglasio kako se potpisivanjem ovog aneksa stavlja van snage prodaja 88 posto kapitala “Aluminija”, pogotovo na način koji je to predviđao sporazum iz 2006. godine, što je naprosto bilo nezakonito jer bi se dogodilo da firma prodaje samu sebe.

Sporazum predviđa i obvezu Vlade FBiH da izradi i provede program subvencioniranja proizvodnje aluminija u mostarskom kombinaru, kao strateške industrijske grane.

Premijer je izjavio kako će od resornoj federalnog ministarstva zatražiti da odmah pristupi pripremi tog programa u suradnji s predstavnicima “Aluminija”.

On je dobacio i špekulacije da će ovim sporazumom “Aluminij” dobiti jeftiniju struju, što, po njegovim riječima, naprosto nije moguće.

- Cijenu struje nastavit će određivati FERK u skladu sa svojim ovlastima i tu niti može, niti će biti ikakve intervencije države - dodao je Nikšić.

- Za nekoliko dana vlasnički udjeli će se upisati u Registar vrijednosnih papira čime će svaki dioničar proći kroz elektronsku formu uknjižbe. što nam otvara mnoge mogućnost - izavio je direktor Bradvica. - Tim će se, primjerice, “Aluminij” moći pojavljivati kod svih banaka, financijskih fondova itd.

Što se tiče uvoza struje iz Republike Hrvatske, Bradvica je kazao:

- Nama ostaje problem koji moramo riješiti do 1. srpnja, a to je snabdijevanje električnom energijom iz Hrvatske za 100 megavata koje smo uzimali i do sada. Međutim, nakon ulaska Hrvatske u EU mijenja se kompletno taj režim, što znači da ćemo s njima morati sklopiti novi ugovor do 31. prosinca ove godine za snabdijevanje tih 100 megavata, naravno ako uspijemo doći do povoljne cijene struje.

Dodao je kako uskoro očekuje sastanka i s predstavnicima Elektroprivrede HZ HB gdje će se također razgovarati  o snabdijevanju i cijeni električne energije.

 
Ponedjeljak,
06. april 2020.
VIŠE