Aktuelno

ESV: Što prije krenuti u rješavanje problema uplate doprinosa
28 Feb 2012

Ekonomsko-socijalno vijeće (ESV) za teritoriju Federacije BiH je danas na sjednici u Sarajevu zaključilo kako je potrebno što prije pokrenuti postupak donošenja sistemskih rješenja da bi se počelo rješavati pitanje velikih dugovanja nastalih neuplaćivanjem doprinosa za penziono i zdravstveno osiguranje, što je posebno izraženo u nizu velikih firmi.

Također je zaključeno da Vlada Federacije BiH, u okviru sistemskih rješenja, pokrene izmjene zakona kojima bi se sankcionirali oni koji izbjegavaju uplatu doprinosa, zatim da Vlada FBiH organizira sastanke s najvećim dužnicima te da se što prije putem posebnog zakona pokuša riješiti problem uvezivanja radnog staža.

Povod diskusiji o ovom problemu bila je informacija direktora Porezne uprave FBiH Midhata Arifovića o naplati javnih prihoda, u kojoj se navodi da je uprkos ekonomskoj krizi naplata javnih prihoda u Fedraciji BiH u 2011. godini bila veća za 2,5 posto u odnosu na prethodnu godinu, čime je nastavljen konstantan rast naplate te vrste prihoda.

Međutim, kao poseban problem istaknuto je neuplaćivanje doprinosa. Trenutno je u toku postupak prinudne naplate oko 1,2 milijarde KM javnih prihoda, od čega se većina odnosi na uplatu doprinosa. Taj dug konstantno raste i veoma teško ga je naplatiti, kaže Arifović, dodajući kako je situacija ozbiljna, a ovaj problem se nikad nije ozbiljno rješavao. Uz to, odgovorna lica ne odgovaraju krivično, već samo prekršajno, a nerješavanje problema moglo bi biti povodom za nove štrajkove.

Predstavnici sindikata su pitali kako je moguće da državne firme, kao GRAS, budu one koje godinama nisu poštovale zakon, pa se tako dug za neuplaćene doprinose nagomilavao. Takvih primjera ima još mnogo, i sada nam prijeti "socijalna bomba", upozorio je sindikalni lider Ismet Bajramović.

Federalni ministar energije, rudarstva i industrije Erdal Trhulj konstatirao je kako je u ovom slučaju zakazao sistem. On je siguran da rješenja postoje, ali da bi ona mogla biti bolna. Međutim, što se problem počne prije rješavati, bit će manje bolno.

Predstavnik poslodavaca Nihad Imamović smatra da se ovaj problem ne može riješiti bez političkih odluka i novih zakona, koje je potrebno donijeti što je moguće prije. Poslodavci su, kaže, spremni da se problem riješi što brže.

Ekonomsko-socijalno vijeće je danas podržalo usvajanje Zakona o koncesijama, s preporukom da se uvaže date primjedbe i da prateći podzakonski akti prođu ESV prije stupanja na snagu. Federalni ministar prostornog uređenja Desnica Radivojević informirao je ESV da je danas povukao ovaj zakon iz parlamentarne procedure, između ostalog i zbog toga što nije prošao kroz ESV. On je kazao kako ima još nekih amandmana, više tehničkih nego suštinskih, o kojima će se na narednoj sjednici izjasniti Vlada FBiH. Po njegovim riječima, osnovni cilj ovog zakona je stvaranje pravnog okvira za transparentan proces kod dodjele koncesija, što do sada nije bio slučaj. Između ostalog, predviđeno je i uvođenje elektronskog registra koncesija koji do sada nije vođen.

 
Utorak,
02. juni 2020.
VIŠE