Aktuelno

Odluka o prestanku stanja prirodne nesreće na području Federacije BiH
23 Feb 2012

Vlada Federacije BiH jučer je, na prijedlog Federalnog štaba civilne zaštite, donijela Odluku o prestanku stanja prirodne nesreće na području Federacije BiH, koje je, uslijed velikih snježnih padavina i niskih temperatura, proglašeno 4.2.2012. godine.

Federalni štab civilne zaštite će i dalje pratiti stanje na ugroženom području, a vlade kantona i načelnici općina će, na osnovu vlastitih procjena, utvrdit dalji rad svojih štabova civilne zaštite. Federalnu komisiju za procjenu šteta Vlada FBiH je zadužila da procjeni štete na području FBiH nastale usljed velikih snježnih padavina i niskih temperature. Rok za ovaj posao je 60 dana od dana dostavljanja izvještaja od strane vlada kantona, odnosno kantonalnih komisija za procjenu šteta.

Prema zaključku Vlade FBiH, posebnu pažnju treba posvetiti zaštiti od mogućih klizišta, odrona i eventualnih poplava, te, u tom smislu, koordinirati aktivnosti agencija za vodna područja, elektroprivreda i Federalnog štaba civilne zaštite, kako bi bile usklađene neophodne preventivne mjere. Federalna vlada naglasila je i potrebu analize dosad poduzetih mjera u oblasti zaštite i spašavanja, na osnovu koje bi bili otklonjeni određeni nedostaci u oblasti zaštite ljudi i imovine.

 
Petak,
05. juni 2020.
VIŠE