Aktuelno

FŠCZ: Dopuna naredbe
20 Feb 2012

Iz razloga što kantonalni i općinski štabovi civilne zaštite nisu dosljedno postupili po naredbi Federalnog štaba civilne zaštite (FŠCZ) od 12.2.2012. godine, Federalni štab donio je njenu dopunu kojom se kantonalnim i općinskim štabovima civilne zaštite naređuje da mu hitno, a najkasnije do 22.2.2012. godine do 18.00 sati, dostave izvještaje o stepenu izvršenja naredbi.

Uz izvještaje, treba dostaviti i popunjene obrasce koje je izradila Služba Federalnog štaba CZ.

 
Petak,
05. juni 2020.
VIŠE