Aktuelno

Redovni izvještaj Federalnog operativnog centra
16 Feb 2012

Izvještaj Federalnog operativnog centra civilne zaštite o stanju na teritoriji Federacije BiH, za dane 15./16.02.2012.godine, do 10:00 sati.


I - Presjek rada i aktivnosti Federalnog štaba civilne zaštite u dane, 15.02.2012.godine

 • Nastavljena je puna koordinacija nosilaca sistema zaštite i spašavanja, kao i drugih aktivnosti na ublažavanju posljedica trenutne situacije uzrokovane velikim snježnim padavinama i niskim temperaturama.
 • U toku dana prikupljani su izvještaji kantonalnih i općinskih štabova CZ o provedbi Naredbi Federalnog štaba CZ.
 • U 07:56 sati informacija dobivena od “Agencije za vodno područje rijeke Save” u kojem nas obaviještavaju o stanju leda na vodotocima I kategorije i započetim aktivnostima na pojačanom osmatranju pojave leda na poplavnim područjima uz rijeku Savu.
 • U 08, 14 sati od strane Općinskog štaba CZ Jablanica dobili smo informaciju o stanju na području općine Jablanica, gdje je došlo do oštećenja limenog krova (površine oko 30 m2).
 • U 08, 19 sati Crveni križ Kantona Sarajevo dostavio je akt o realizaciji sredstava Federalnog štaba CZ za javne kuhinje, u kojem nas informiše da im se pripadajući dio sredstava za kuhinju Crvenog križa KS uplati na njihov račun kod Unicredit Banke.
 • U 09, 28 sati općina Srebrenik je dostavila izvještaj o izvršenim uplatama i isplatama na račun - Sredstva za zaštitu i spašavanje od prirodnih i drugih nesreća za period 01.01.2011. do 31.12.2011. godine.
 • U 09, 55 sati Operativni štab Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica dostavio je izvještaj o provedenim aktivnostima.
 • U 09, 58 sati općina Goražde dostavila je Odluku o prestanku stanja prirodne nesreće na području općine Goražde.
 • U 10, 42 sati općina Široki Brijeg dostavila je Zamolbu za pomoć u kojoj se traže finansijska sredsta i gorivo.
 • U 10, 56 sati Merhamet Brčko Distrikta BiH dostavio molbu za novčanu pomoć u iznosu od 20.000 KM, kako bi bar donekle ublažili tešku situaciju u kojoj se nalaze.
 • U 11, 34 sati Ured Vlade FBiH za odnose s javnošću dostavio je pregled pisanja dnevne štampe za dan 15.02.2012. godine.
 • U 13, 03 sati općina Tuzla dostavila je prijedlog provođenja interventnih mjera u cilju smanjenja uticaja mogućeg naglog topljenja snijega na eventualno aktiviranje klizišta na području općine Tuzla.
 • U 13, 47 sati općina Vogošća dostavila je Zahtjev za dodjelu jednokratne novčane pomoći za hitne intervencije.
 • U 13, 48 sati Ministarstvo saobraćaja - Direkcija za puteve Kantona Sarajevo dostavila je odgovor na Naredbu o odvozu i deponovanju snijega s magistralnog puta M-5 (Sarajevska zaobilaznica) u kojoj nas obaviještava da su od predstavnika JP Ceste FBiH dobili usmenu informaciju vezanu za određivanje deponije za odlaganje snijega. Određene su dvije deponije za istovar snijega sa magistralnog puta M-5 (Sarajevska zaobilaznica) i to jedna na Otoci Meander i druga na Darivi u ulici Aleja Ambasadora iza restorana “Bazeni”.
 • U 14, 05 sati općina Pale-Prača dostavila je Odluku o prestanku stanja prirodne nesreće na području općine Pale-Prača.
 • U 14, 15 sati OKC112 dostavio dopis u kojem traži da se od lokalnih organa CZ-a u entitetima i koordinatora na terenu, te od strane Federalne i Republičke uprave CZ-a izvrši procjena situacije na terenu, te procjena potrebe daljnjeg angažovanja inžinjerijskih mašina OSBiH. U slučaju prestanka potrebe za angažovanjem mašina potrebno je OSBiH blagovremeno obavijestiti kako bi se iste preusmjerile na druga krizna područja. Inžinjerijske mašine su bile angažovane na regionalnom putu Goražde-Čajniče (RUCZ), put Ustiprača - Brda (RUCZ), područje Mostara (FUCZ), području Kantona 10.
 • U 14, 20 sati Merhamet općine Derventa dostavio molbu za novčanu pomoć u iznosu od 15.000 KM, kako bi ublažili tešku situaciju u kojoj se nalaze.
 • U 14, 54 sati općina Hadžići dostavila Listu klizišta u kojoj se navodi da je registrovano jedno klizište u Ul. Šavnička br. 43 i 44 u Pazariću.
 • U 15, 27 sati općina Dobretići dostavila je zahtjev za finansijsku pomoć jer su sredstva za 2012. godinu već utrošena, te iz tog razloga se obraćaju za hitnu finansijsku pomoć da bi mogli održavati prohodnost lokalnih puteva.
 • U 15, 33 sati Kantonalni stožer civilne zaštite HNK-a dostavio je zahtjev Općinskog stožera civilne zaštite Konjic za pomoć u energentima (ugalj), kako bi prevladali tešku situaciju po pitanju grijanja grada Konjica, nastalog zbog enormnih sniježnih padavina i prekida u snabdijevanju sa ovim energentom.
 • U 15, 36 sati proslijeđena molba od strane Željeznica Federacije prema Kantonalnom štabu CZ Sarajevo.
 • U 18, 10 sati kontaktiran je šef službe CZ općine Konjic Husein Hodžić, koji nas je obavijestio da se mašina nalazi na putu prema Požetvi, nakon čega nastavlja sa radom prema naselju Bare. S obzirom na vremenske uslove i intenzitet čišćenja, za očekivati je da se ovaj putni pravac može uspostaviti za tri dana. Ponuđena evakuacija i pomoć stanovništvu, ali je odbijena, samo se insistira na čišćenju puta.
 • Ministarstvo sigurnosti BiH - OKC - 112 BiH (informacija od 15.02.2012.god., od 18, 16 sati)

Prema informacijama zaprimljenim od strane OC Ministarstva obrane BiH, a vezanim za vertikalni transport, danas su izvršeni slijedeći zadaci:
1.na zahtjev FUCZ uspješno je završen let helikoptera OS BiH u misiji smjene osoblja na repetitoru Tušnica-Livno
2. na zahtjev FUCZ uspješno je završen zadatak trijaže dvaju pacijentica u selu Razići (rejon Konjica).
Prema izvještaju iz Konjica, pacijentice primile medicinsku pomoć i svojevoljno odbile evakuaciju za Konjic.
Također, prema istom zahtjevu, izvršena je misija dostave hrane za sela: Bulatovici, Repovci, Gobelovina, Stojkovići i Tresnjevica.
Vezano za danas upućene zahtjeve za angažman OSBiH, od strane OC Ministarstva obrane BiH informirani smo da su trenutno u razmatranju.
O konačnoj odluci za angažiranje helikoptera i pripadnika OSBiH po navedenim zahtjevima bit ćemo informirani do sutra ujutro.

 • U 20, 15 sati sati od strane Općinskog štaba CZ Jablanica dobili smo informaciju o stanju na području općine Jablanica gdje su u toku dana nastavljene aktivnosti na mašinskom raščišćavanju snijega. Junuzovići su trenutno jedini zaseok gdje nije doprla mehanizacija. Na zgradi osnovne škole “Suljo Čilić” izvršena je sanacija krova koji je juče oštećen. U večernjim satima došlo je do pucanja vodovodne cijevi u naselju Gornja Kolonija.
 • U 21, 29 sati dostavljen je zaključak broj: 11-49/1-276/12 od 15.02.2012. godine, Direktoru Republičke uprave CZ RS gosp. Milimiru Doderu.
 • U 21, 40 sati dostavljen je poziv svim komadantima štabova CZ broj: 11-49/1-275/12 od 15.02.2012. godine.
 • U 22, 35 sati dostavljen je zahtjev za informacije broj: 11-49/1-277/12 od 15.02.2012. godine, upućen prema kantonalnim štabovima CZ: Hercegovačko-neretvanskom kantonu, Bosansko-podrinjskom kantonu i Kantonu 10.

Danas su članovi Federalnog štaba civilne zaštite posjetili kantonalne štabove civilne zaštite u cilju zajedničkog sagledavanja stanja, ocjene načina rukovođenja akcijama zaštite i spašavanja. Posjeta je realizirana u: Bosansko-podrinjskom, Sarajevskom, Zapadnohercegovačkom i Kantonu 10.
Komandant i načelnik Fedralnog štaba civilne zaštite su prisustvovali sjednici Vlade Federacije BiH u Mostaru radi referisanja o stanju i poduzetim mjerama, te su posjetili Kantonalni štab civilne zaštite HNK.

II - Federalni izvještaji

U ovom periodu dostavljani redovni ili vanredni izvještaji i to:
1. Federalnog ministarstva prometa i komunikacija:
a) izvještaj u 20, 30 sati o stanju prometnica u F BiH
b) izvještaj u 21, 00 sati o stanju prometnica u F BiH u 16, 00 sati

2. Federalnog ministarstva energetike i industrije
a) Izvještaj u 16:16 o stanju u Distribuciji JP EP HZHB d.d. Mostar dana, 15.02.2012. u 14 i 30 sati.

3. Crveni križ Federacije BiH
a) Izvještaj u 08, 19 sati o provedenim aktivnostima Crvenog križa FBiH

4. Sektor za organizaciju deminirnja i uništavanja NUS-a - FUCZ
Bosansko - podrinjski kanton: Dostava hrane u općinu Čajniče, namijenjenu za ugrožene osobe na tom području. Drugi dio tima dežurni u kantonalnom štabu civilne zaštite.
Kanton br. 10: Zajedno sa pripadnicima Federalnog štaba civilne zaštite vršen obilazak područja na visoravni Kruzi, tokom posjete uručena hrana za potrebe stoke.
Hercegovačko - neretvanski kanton: Pripadnici timova FUCZ (3 vozila) tokom dana angažovani na sljedećim zadacima:

 • prevoz osoba iz mjesta Blagaj u Sutinu, na sahranu,
 • dio tima angažovan na utovaru hrane upućenu za stanovnike sela Bulatovići, Stojkovići i Trešnjevice, općina Konjic,
 • prevoz članova FŠCZ na područje općine Grude,
 • prevoz bolesne starice iz sela Ljubovina - Blagaj u bolnicu u Mostaru.

Kanton Sarajevo: Mašinski tim FUCZ (PLANT) vršio čišćenje snijega iz kruga objekta hitne pomoći, općina Novo Sarajevo. Dio tima angažovan na čišćenju snijega sa objekata FUCZ u Azićima. Dio tima angažovan u svojstvu dežurnih vozača - podrška u održavanju sjednica FŠCZ. Na navedenim poslovima ukupno angažovano 13 pripadnika timova FUCZ.
Tuzlanski kanton: Dostava paketa Crvenog križa u sela Gornja Petrovica, Hrvatići, Zukići i Bukvari, općina Kalesija.
Iz navedenog je vidljivo da su deminerski timovi u nevedenim sredinama dali odgovarajući doprinos u otklanjanju problema koji su prouzrokovani velikim sniježnim padavinama. Budući da je stanje još uvijek složeno, aktivnosti kantonalnih štabova civilne zaštite se nastavljaju, nastavlja se i angažman deminerskih timova Federalne uprave civilne zaštite dok god to bude potrebno.

5. BiHAMK
a) izvještaj u 06, 32 sati o stanju prohodnosti na putevima u BiH.
b) izvještaj u 10, 45 sati o stanju prohodnosti na putevima u BiH.
c) izvještaj u 13, 47 sati o stanju prohodnosti na putevima u BiH.
d) izvještaj u 16, 27 sati o stanju prohodnosti na putevima u BiH.
e) izvještaj u 18, 19 sati o stanju prohodnosti na putevima u BiH.

III OSTALI DOGAĐAJI

2. SNJEŽNI NANOSI - LAVINE (LP- 4)

Hercegovačko-neretvanski kanton
Danas 16.02.2012god. u zgradi Đačkog doma zakazan je sastanak kantonalnog štaba (stožera) civilne zaštite sa početkom u 13, 30 sati.
U toku dana općinski štabovi civilne zaštite su upoznati sa Naredbom kantonalnog štaba o izvršenju procjene klizišta i odrona, te pripreme programa preventivnih mjera za sprečavanje posljedica.
Grad Mostar. Sinoć je održana redovna sjednica štaba civilne zaštite Grada Mostara. Podneseni su izvještaji o uklanjanju i odvoženju snijega, probijanju puteva zatrpanih snijegom.
Između ostalog probijen je put na Rašku goru, Rujište, Žulje, Rabinu, te Kukorinu gdje su smještene 3 farme. Jutros je osvanulo novih 2-3cm snijega. 
Opskrba vodom i el.energijom je uredna.Danas je selo Svačići dobilo el.energiju.
Tijekom protekla 24 - sata, pripadnici PVP - e intervenisali su u šest navrata tehničke prirode.Nije bilo požara..
Radnici komunalnih poduzeća nastavili su s odvozom otpada.
Autobusi „Mo Busa“ su prometovali bez zastoja , a od ponedjeljka , ako ne bude novog snijega, trebao bi važiti stari red vožnje.
Kako je za ponedjeljak najavljen početak nastave, zapovjednik Stožera naložio je službama da od sutra prioritet budu čišćenje puteva u višim gradskim zonama, te puteva i dvorišta uz vrtiće, osnovne i srednje škole, kao i Sveučilište i Univerzitet.
Općina Prozor-Rama. Snijeg trenutno pada , tako da novoga ima oko 5-6cm.
Stanje na području općine je zadovoljavajuće i glavni cestovni pravci u svim dijelovima općine su prohodni. Samo središte je većim dijelom očišćeno, a snijeg se odvozi na deponiju. Regionalna prometnica Prozor - Tomislavgrad zatvorena je za promet i trenutno poduzeće „Livno - putovi“ vrši čišćenje te relacije.
Djelatnici DVD Rama rade na čišćenju snijega sa krovova javnih institucija, a u narednim danima planirano je čišćenje snijega oko Osnovnih škola i Srednje škole u Prozoru.
Općina Čitluk. Prema informaciji koju smo dobili iz općinskog stožera CZ - e, trenutačno stanje na području općine je zadovoljavajuće što se tiče opskrbe električnom energijom, pitkom vodom, te hranom i lijekovima.
Promet na regionalnim cestovnim pravcima prema Mostaru, Čapljini i Ljubuškom postupno se normalizira, dok cestovni pravac prema Š. Brijegu, na potezu od Hamzića do Buhova uopće nije prohodan, niti je čišćen od snijega.
Jutros novih 5-6 cm snijega .
Općina Konjic. Nastavljeno je raščišćavanje putnih komunikacija ali će biti potrebno još vremena da se, zbog velikih smetova uspije doći do svih sela i zaseoka.U operativni centar još uvijek dolazi veliki broj poziva sa zahtjevima sa terena za čišćenjem , a kako vrijeme prolazi mnogi su nezadovoljni i skloni su krivicu prebacivati na štab civilne zaštite .
Jučer su helikopteri „EUFOR“-a izvršili dostavu lijekova i hrane za podbitovinjska sela Repovci , Tuhobići, Stojkovići, Bulatovići, Gobelovina i Trešnjevica. Za ista sela put još nije pročišćen iako su mašine uspjele doći do iznad sela Repovci.
Druga planirana helikopterska evakuacija dvije starice iz zaseoka „Razići“nije izvršena jer iste nisu htjele napustiti kuće i stoku, iako jedna ima povrijeđenu nogu (ali bez lomova kako je javljeno).Druga žena koja je slijepa , vidno je iscrpljena i živi u veoma teškim uslovima. Pružena im je neophodna medicinska pomoć i ostavljeno nešto lijekova.
Snabdijevanje el. energijom i vodom je uredna.
Jutros novi snijeg 2-3cm ne pravi veće poteškoće.
Općina Jablanica. Jutros u Jablanici napadalo novih 10-tak cm snijega.
Prema pisanoj informaciji koju smo dobili iz općinskog stožera CZ - e, u toku dana nastavljene su aktivnosti na mašinskom raščišćavanju gradskih ulica, kao i prigradskim i udaljenim mjestima.Nastavljeni su radovi na probijanju trase prema jedinom selu do kojeg nije doprla mehanizacija- zaseoku Junuzovići u MZ Doljani.
Uspostavljena je prohodnost ostalih lokalnih puteva, magistralni putevi su prohodni. Regionalni put prema Posušju je prohodan iz Jablanice samo do Hajdučkih vrleti na Blidinju.
Na gradskim ulicama omladinci su angažovani na čišćenju trotoara i šahtova .
Na zgradi OŠ Suljo Čilić u Jablanici izvršena je sanacija krova koji je prekjučer oštećen.
JKP je saniralo kanalizacionu cijev u naselju Ostrožac. Snabdijevanje vodom u gradu u toku dana je bila uredna, ali u večernjim satima došlo je do pucanja vodovodne cijevi u naselju Gornja Kolonija. U nekoliko seoskih naselja od ranije je prisutan problem pucanja vodovodnih cijevi.
Općina Čapljina. I na području Čapljine jutros je napadao novi snijeg visine 5-6cm .
U 09, 15 sati PU čapljina prijavljeno da je dio puta na M-17 na Domanovićima od Vinarije do Vrhovnika zaleđen te je jako otežano kretanje vozila kolnikom .
Pripadnici PP jedinice Čapljina tokom dana dostavljali su hranu i lijekove za osobe u potrebi na teško pristupačnim dijelovima općine.
Pored niza izvanrednih tehničkih intervencija i dostave vode za kućanstva , pripadnici postrojbe očistili su snijeg sa krovišta crkve u Gabela polju. .
Tokom dana vatrogasci su uklonili drveće na putu prema Gabeli, kod mosta na Tersani.
Općinski stožer CZ - e zaprimio je više poziva građana sa terena, a nastojalo se iznaći adekvatno rješenje za sve probleme kako u samom gradu, tako i u prigradskim naseljima.Nije se moglo pomoći u naseljima Lokve-brdo i Gornji Stanojevići zbog uskih lokalnih puteva kroz koje teški strojevi ne mogu prolaziti. Snabdijevanje električnom energijom i drugim energentima je uredno.
Općina Neum. Iz Službe CZ - e općine Neum, pisanim putem izvješteni smo da je očišćena JTC na relaciji Kamenice-Klek, zatim očišćene su : magistralni put M-17-1 Dračevo-Hrasno-Neum i Stolac-Hrasno- Neum. Očišćeni su lokalni putevi u MZ Hrasno i MZ Gradac, te putevi u gradu Neumu. U toku je čišćenje puteva u MZ Hutovo. Osigurano je privremeno snabdijevanje opčine Neum električnom energijom, a u toku je sanacija glavnog 110KV dalekovoda. Jutros u Neumu novih 3-4 cm snijega.
Općina Stolac. Prometni pravci su prohodni, osim dionice Stolac - Neum. Do nekih sela prometuje se otežano, te je pristup moguć samo terenskim vozilima. U tijeku je čišćenje prilaza i školskih dvorišta. Opskrba el. energijom i vodom je uredna. Jutros je osvanulo novih 5-6cm snijega, koji ne stvara veće probleme.
Općina Ravno. Iz službe za CZ - u izvješteni smo pisanim putem da je većina lokalnih prometnica na području općine prohodna, izuzev prometnice Zavala - Kijev Do - Belenići - Ivanica. U tijeku su pripreme za čišćenje i ove dionice. Opskrba strujom i vodom je uredna, a telefonske veze su u funkciji.

 

Zeničko-dobojski kanton
Na području općina Zenica, Maglaj, Žepče, Zavidovići, Tešanj, Usora, Doboj-jug, Kakanj i Visoko, saobraćaj se odvija bez većih poteškoća. Svi regionalni i lokalni putevi, kao i M-17 su prohodni.
U višim i visokim predjelima, nailazi se na ugažen snijeg i led, koji otežava odvijanje saobraćaja. Ekipe putnih operativa čiste sve glavne, regionalne i lokalne putne pravce od sniježnog pokrivača. Radi se na proširivanju putnih pravaca od nanosa snijega i odvozu snijega sa saobraćajnica.
Poledica je naročito prisutna na prilazima mostovima, tunelima i zasjenjenim predjelima.
Općina Maglaj. Prema izvještaju općinskog centra za obavještavanje, magistralni i regionalni put je uredu, izuzev lokalnih puteva: pravci Straište, Oruče, Rakovac, G.Bočinja i G.Ulišnjak na ovim pravcima se neodvija autobuski saobraćaj.
Općina Vareš. Svi putevi su deblokirani, radi se na proširenju svih putnih pravaca od snijega. Mašine su stalno na terenu. Snabdjevanje električnom energijom i vodom je uredno.
Općina Breza. Vrše se radovi na deblokiranju puta i očekuje se u toku dana deblokada dionice puta Mahmutović rijeka - Dolovčić i nastavak prema Nasićima.
Općina Olovo. Dana 14.02.2012. OŠCZ Olovo donio Odluku o prestanku stanje prirodne i druge nesreće na području općine Olovo uzrokovane velikim snježnim padavinama i niskim temperaturama do 14.02.2012. godine u 14, 00 sati.
Na području općine do svih naseljenih mjesta moguća je komunikacija. Nastava u svim školama počela je bez problema. U toku dana rođaci , žene koja živi u Slivnjima pokušat će se probiti do nje i dostaviti joj pakete pomoći Crvenog križa. Civilna zaštita i Crveni Križ dopremili su pakete pomoći ugroženom stanovništvu. Zbog nedostatka uglja bez grijanja mogu ostati: JU “Dom zdravlja” Olovo sa područnim ambulantama i Srednja škola u Olovu.

Bosansko-podrinjski kanton
Općina Goražde. U mjesnim zajednicama: Goražde I, II, III, IV, Hubjeri, Mravinjac, Bogušići, Vranići, Sadba, Osanica, Rešetnica, Vitkovići, Zupčići, Posestra, Faočići stanje je zadovoljavajuće i nastavljaju se aktivnosti na pročišćavanju puteva: Gornja Brda u MZ Vitkovići. Kod mjesnih zajednica kod kojih je teže stanje, imamo:

 • U mjesnoj zajednici Berič postoji potreba za otvaranjem putnih pravaca:

 -Za selo Štita u dužini 1, 5 km.
- Pristupni putevi sa glavnog pravca koji je završen za sela Vlajčići-Prisoje-
Vlahova šuma- Dražmilo (aktivnost čišćenja je u toku);
 - Dio puta za Smolj u dužini oko 500 metara,
- Morinac-Brajlovina-Ravni gaj-Skravnik (aktivnost čišćenja u toku)
2.U mjesnoj zajednici Ilovača postoji potreba za otvaranjem putnih pravaca:
- putni pravac od Zagunjica za Vladačiće i Duginje(aktivnost u toku).
3.U mjesnoj zajednici Kraboriš, postoji potreba za otvaranjem putnih pravaca:
 - putni pravac za selo Sijedac,
4.U mjesnoj zajednici Orahovice postoji potreba za otvaranjem putnih pravaca
i to:
 - putnih pravaca od Brdo(prodavnica) koji povezuju sela: Bare, Butkovići,
Danići, ( aktivnost u toku).
5. U mjesnoj zajednici Osječani postoji potreba za čišćenje priključnih putnih
pravaca za zaseoke u ovoj MZ koji nisu pročišćeni.
Pripadnici Profesionalne vatrogasne jedinice i RTV Goražde u toku jučerašnjeg dana posjetili su povratnike u selu Batovo općina Čajniče.
Općine Pale- Prača. Na području ove općine stanje je nešto povoljnije u odnosu na predhodne dane.
U selu Petovići je došlo do urušavanja krova na jednom objektu za smještaj stoke, veličine 20x 6 metara, stoka nije stradala.
Općine Foča-Ustikolina. Putna dionica prema selu Kozarevići još uvijek nije završena i na sjednici OŠCZ-e koja je održana 14.02.2012. godine zaključeno je da se u ovim okolnostima ne nastavi sa čišćenjem prema ovom selu jer iziskuje velike troškove, a u selu živi samo jedan povratnik..
Opća je ocjena da se ukupno stanje na području općine popravlja i da se očekuje daljnji napredak, tako da će OŠCZ-e u toku današnjeg dana analizirati situaciju i na bazi svih raspoloživih informacija razmotri mogućnost stavljanja van snage odluke o stanju prirodne nesreće.

Kanton Sarajevo
U toku dana na ručnom čišćenju i uklanjanju snijega sa objekata JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo, objekta KSC „Skenderija“, OŠ „Alija Nametak“ i Historijski muzej BiH, Štab civilne zaštite Kantona Sarajevo je angažirao 120 lica.
Prema podacima koje je prikupio Kantonalni operativni centar civilne zaštite na čišćenju i uklanjanju snijega sa saobraćajnica, kao i odvozu smeća KJKP „Rad“ je angažirao sve raspoložive mehanizaciju i ljudstvo.
Prema podacima općinskih operativnih centara civilne zaštite stanje na području općina u Kantonu Sarajevo je slijedeće:
Općina Stari Grad. U toku dana na području općine nastavljene su aktivnosti na čišćenju i uklanjanju snijega, tako da su prohodne ulice u slijedećim MZ: Baščaršija, Sumbuluša, Mjedenica, Mošćanica, Vratnik, Ferhadija, Sedrenik, Medrese, Logavina, Bistrik, Mahmutovac, Babića Bašča, Širokača, Kovači, Toka-Džeka i Hrid-Jarčedoli. Na ručnom čišćenju tokom dana je bilo angažirano 103 lica.
Pripadnici DVD „Vratnik“ su u toku dana bili angažovani na čišćenju Doma zdravlja „Stari Grad“ i Doma kulture „Vratnik“.
Općina Centar. Angažovane su tri mašine koje su danas očistile: Šejh Mehmedovu, Šekerovu, Kartal Gornji, Mandrinu, Ašikovac, Gorušu, Avde Jabučice, Omera Stupca, Kalemova i put prema groblju u Mrkovićima zbog ukopa mještanina. U skladu sa naredbom FUCZ pročišćeni su i prilazi do 4 farme u naseljima Nahorevo i Nahorevska brda.
Tokom noćne dežure 14.02.2012. godine zaprimili smo poziv od kolege Nermina iz KUCZ i na njegov prijedlog kontaktirali Emira Hadžimulića iz ulice Ferhadija 12. U telefonskom razgovoru smo mu ponudili privremeno izmještanje iz pomenutog stana kojem je prijetilo urušavanje usljed nagomilanog snijega na krovu zgrade. Isto je odbio i tokom dana smo zbog izražene opasnosti po živote ljudi i ugroženost materijalnih dobara angažovali kamion sa utovarivačem.
Pripadnici Dobrovoljnog vatrogasnog društva „Bjelave“ i danas su intervenisali na uklanjanu snijega i ledenica na obdaništu Višnjik i u ulici Jezero 8, kao i na drugim lokacijama koje su prijavljivali građani kao hitne slučajeve.
Mobilni tim je ručno čistio: krov obdaništa na Višnjiku, Skenderiji i krov ambulante Urijan Dedina. Očišćen je prostor oko „Sigurne kuće“ na Bjelavama.
Za noćas je planirano: Tepebašina, Merhemića trg i Odobašina.
Općina Novo Sarajevo. U toku dana radilo se na raščišćavanju i uklanjanju snijega sa saobraćajnica na području općine. Na tim poslovima bilo su angažirane tri mašine i 70 lica na ručnom čišćenju snijega.
Pripadnici DVD „Novo Sarajevo“ su u toku dana bili angažirani na čišćenju snijega i skidanju ledenica sa objekata, dok su ekipe Crvenog križa dostavili lijekove na kućnu adresu ugroženim porodicama.
Općina Novi Grad. U toku dana području općine radilo se na čišćenju i proširivanju saobraćajnica, kao i skidanju snijega i ledenica sa osnovnih škola. Ukupno je bilo angažirano 11 mašina i 100 lica.
Općina Ilidža. Tokom dana nastavljeno je čišćenje ulica na području općine od strane ugovorene firme „GRAKOP“ koja vrši redovno održavanje. Također, 14 pripadnika civilne zaštite je bilo angažirano na čišćenju krovova na javnim objektima (MZ Butmir i ambulante Butmir).
Općina Hadžići. U toku dana bilo je angažovano 6 mašina firme „Dedukić“ d.o.o. Hadžići po Ugovoru o održavanju cesta lokalnog karaktera, kao i dodatnih 12 mašina od drugih firmi i privatnika, te 27 lica koja su radili na ručnom čišćenju trotoara, parkinga i sporednih putova.
Općina Vogošća. U toku dana Općinski štaba CZ je angažovao 1 građevinsku mašinu za pročišćavanje dijela puta u naselju Krivoglavci III, kao bi se omogućila dostava stočne hrane, dok je 1 mašinu (bager) angažovao na čišćenju pristupnog puta prema farmi koza u naselju Sedraž-MZ Gora.
Općina Ilijaš. Na području općine u toku dana na čišćenju saobraćajnica, bilo je anažovano ukupno 8 mašina, kao i 60 ljudi na ručnom čišćenju i uklanjanju snijega sa saobraćajnica.
Saobraćajnice od kantonalnog značaja su prohodne, kao i saobraćajnice od općinskog značaja, dok se još uvijek saobraćaj na perifernim dijelovima općine odvija otežano (Klek, Visojevica, Luka-Žorci, Korita, Buljetovina).
Općina Trnovo. U toku dana mašine i ljudstvo je bilo angažovano na čišćenje putnih dionica prema Milišićima, Umočanima i Čunčićima.
GRAS: Juče je u saobraćaju bilo: 29 tramvaja, 25 trolejbusa, 39 autobusa i 13 minibusa. Saobraćaj se odvija otežano i usporeno.

Kanton 10.
Regionalni putni pravac Mokronoge-Ravno -Rama je zatvorena za promet, radi se na čišćenju koje je otežano zbog visokih nanosa snijega.
Značajan broj sela na području općina Glamoč B.Grahovo, Kupres i dalje je odsječen od glavnih prometnica. Radi se na čišćenju istih kao i na deblokadi stočarskih farmi na području cijelog kantona.
Komunalna poduzeća i vatrogasci vrše dostavu vode cisternama za ugrožena naselja.

Tuzlanski kanton
Općina Lukavac. Dana 14.02.2012. godine oko 09, 20 sati PU Lukavac je u dobio je obavijest o pronalasku smrznute osobe na području MZ Tumare, općina Lukavac. Operativnim radom na terenu utvrđeno je da se radi o Mijatović (Petar) Anđelku, rođen 1965. godine, koji je pronađen pored doma kulture u MZ Tumare. Dežurni liječnik-mrtvozornik je konstatovao smrt koja je uslijedila uslijed smrzavanja. Pomenuto lice je bilo u alkoholiziranom stanju. Obzirom da na tijelu nisu pronađeni vidljivi tragovi nasilja, obitelj preminulog nije tražila obdukciju.
Obavijest o događaju OSCZ Lukavac primio u 10, 15 sati 15.02.2012. godine.
U toku dana na području općine Lukavac boravio je podpredsjednik Federacije BiH Svetozar Pudarić.
Općina Banovići. I dalje dio općine Banovići bez grijanja.

Sektor za organizaciju deminirnja i uništavanja NUS-a - FUCZ ( stanje 15.02.2012. u 19, 33 sati)
Bosansko - podrinjski kanton: Dostava hrane u općinu Čajniče, namijenjenu za ugrožene osobe na tom području.
Kanton br. 10: Zajedno sa pripadnicima Federalnog štaba civilne zaštite vršen obilazak područja na visoravni Kruzi, tokom posjete uručena hrana za potrebe stoke.
Hercegovačko-neretvanski kanton: Pripadnici timova FUCZ (3 vozila) tokom dana angažovani na sljedećim zadacima:

 • prevoz osoba iz mjesta Blagaj u Sutinu, na sahranu,
 • dio tima angažovan na utovaru hrane upućenu za stanovnike sela Bulatovići, Stojkovići i Trešnjevice, općina Konjic,
 • prevoz članova FŠCZ na područje općine Grude,
 • prevoz bolesne starice iz sela Ljubovina - Blagaj u bolnicu u Mostaru.

Sarajevski kanton: Mašinski tim FUCZ (PLANT) vršio čišćenje snijega iz kruga objekta hitne pomoći, općina Novo Sarajevo. Dio tima angažovan na čišćenju snijega sa objekata FUCZ u Azićima. Dio tima angažovan u svojstvu dežurnih vozača - podrška u održavanju sjednica FŠCZ. Na navedenim poslovima ukupno angažovano 13 pripadnika timova FUCZ.
Tuzlanski kanton: Dostava paketa Crvenog križa u sela Gornja Petrovica, Hrvatići, Zukići i Bukvari, općina Kalesija.
Tokom dana 15.02.2012 godine na zadacima angažovano 43 pripadnika Sektora deminiranja i deminerskih timova FUCZ, sa 21 vozilom, dva kamiona i utovarivačem (bager).

BIHAMK (06:30)
I pored novih snježnih padavina, prohodnost većine puteva u BIH jutros je dobra, mada se i dalje saobraća otežano i usporeno. Posebno upozoravamo na dionice u višim planinskim predjelima, gdje snijega na kolovozu ima od 2 do 5 cm. Ekipe putne operative intervenišu na svim dionicama, a mi apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno i da na put ne kreću bez zimske opreme.
Putni pravac Čapljina-Ljubuški jutros je otvoren za saobraćaj, ali se tokom dana očekuje ponovo zatvaranje, zbog nastavka čišćenja snijega i leda.
Dionica M-20 Gacko-Tjentište (preko prevoja Čemerno) prohodna je za vozila do 3, 5 tone. Na pojedinim dionicama kolovoz je sužen, pa je otežano mimoilaženje. Dodatno, na ovoj dionici postoji opasnost od lavina i smetova.
Po naredbi Federalnog štaba Civilne zaštite dozvoljen je saobraćaj svim motornim vozilima, uz punu kontrolu saobraćaja od strane nadležnih policijskih uprava, prema uslovima na terenu, konvojima ili na drugi način.
Privremeno je zabranjen saobraćaj teretnih i priključnih vozila ukupne mase preko 3, 5 t i autobusa na magistralnim putevima M-18 Brod na Drini-Kula i M-20 Brod na Drini- Gacko. Zabrani ne podliježu vozila kojim se vrši prevoz hrane, energenata (nafta, naftni derivati, lož ulje, ugalj), lijekova i medicinske opreme, a koja mogu saobraćati uz policijsku pratnju.
Za teretna vozila sa prikolicom i šlepere preko prevoja Romanija (Sarajevo-Rogatica) obavezna je upotreba lanaca.
Za saobraćaj su zatvoreni granični prelazi Deleuša i Hum (zatvoreno sa crnogorske strane). Zbog loših vremenskih uslova u Hrvatskoj i Crnoj Gori, teretna vozila sa prikolicom i šleperi na graničnim prelazima Doljani i Klobuk, saobraćaju uz policijsku pratnju. Na ostalim graničnim prelazima saobraća se bez dužih zastoja.
Zbog čišćenja i odvoženja snijega, do 18.02. 2012.godine (po potrebi do 21.02.) u vremenu od 19 sati do narednog jutra u 7 sati obustavlja se saobraćaj na magistralnom putu M-5 Obilaznica Sarajevo. Navedeni radovi se izvode prema Naredbi Federalnog štaba civilne zaštite. Ovim putem pozivamo građane da uklone vozila parkirana uz magistralnu cestu na gradskoj obilaznici, kako bi se radovi mogli izvoditi neometano. Radovi će se izvoditi uz asistenciju policije, a ukoliko se građani ne odazovu na molbu na uklanjanje vozila sa ceste, ista će biti uklonjena od strane pauk službe.

Federalni hidrometeorološki zavod (07:28)
Jutros je u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa snijegom, ponegdje, u južnim, istočnim i centralnim područjima. Visina snijega u 07 sati (cm): Ivan Sedlo 152, Kupres 105, Sokolac 75, Sarajevo 74, Mostar 67, Srebrenica 59, Gradačac 55, Bugojno 52, Zvornik 36, Jajce 33, Tuzla, Zenica 32, Bihać, Sanski Most 30, Bijeljina, Doboj 29, Banja Luka 27, Prijedor, Stolac 20, Trebinje 12. Temperature zraka u 07 sati (°C): Bjelašnica -13, Drvar, Ivan Sedlo, Livno -6, Bihać, Kupres, Prijedor, Sanski Most -5, Sokolac -4, Sarajevo, Bugojno-3, Zenica, Goražde -2, Jajce, Mostar -1, Banja Luka, Doboj, Stolac, Srebrenica, Trebinje, Tuzla 0, Bijeljina, Gradačac, Zvornik 2. Atmosferski pritisak u Sarajevu iznosi 934 hPa, za 9 hPa je niži od normalnog i raste.
Danas se u Bosni očekuje pretežno oblačno vrijeme sa snijegom u centralnim, istočnim i sjeveroistočnim područjima. Tokom dana postepeni prestanak padavina, osim u istočnim područjima. U Hercegovini, prije podne, pretežno oblačno, povremeno, sa slabim snijegom, a na krajnjem jugu kiša i susnježica. Poslije podne bez padavina i razvedravanje. Vjetar, slab do umjeren, povremeno i jak, sjeverni i sjeverozapadni. Dnevna temperatura od -4 do 1, na jugu i sjeveru zemlje od 1 do 6 °C.
U Sarajevu pretežno oblačno sa snijegom povremeno. Dnevna tempertura -3 do 0 °C.

 
Utorak,
02. juni 2020.
VIŠE