Aktuelno

Zapovijedi FSCZ: Procijeniti opasnost od klizišta i očistiti Sarajevsku obilaznicu
15 Feb 2012

Federalni stožer civilne zaštite (FSCZ) zapovijedio je jučer Federalnom zavodu za geologiju da, u suradnji s nadležnim kantonalnim i općinskim institucijama, procijeni potencijalna klizišta i odrone, te pripremi program preventivnih mjera za sprječavanje posljedica. Kantonalni i općinski stožeri civilne zaštite dužni su, na osnovu vlastite procjene, sačiniti, te i FSCZ-u i Federalnom zavodu za geologiju dostaviti popise klizišta s visokim stupnjem opasnosti po ljudske živote i materijalna dobra. Kantonalni i općinski stožeri će sačiniti stručne timove koji će vršiti kontinuirani monitoring na klizištima s popisa.

Izvješća o monitoringu treba redovito dostavljti, putem kantonalinih stožera civilne zaštite, FSCZ-u i Federalnom zavodu za geologiju. Istim institucijama općinski stožeri civilne zaštite trebaju dostaviti vlastite programe preventivnih mjera.

Zbog djelimične prohodnosti magistralne ceste M-5, dionica Gradska obilaznica Sarajevo, Put mladih muslimana, Federalni stožer civilne zaštite zapovijedio je Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija da JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo, kao upravitelj magistralnih cesta u Federaciji BiH, organizira i izvrši čišćenje i odvoz snijega s magistralne ceste.

MUP Kantona Sarajevo će, po zahtjevu Cesta Federacije, obustaviti promet na ovoj dionici tijekom čišćenja i uklanjanja snijega, što će biti rađeno noću, u trajanju koje odredi javno poduzeće. Sarajevoputevi d.d. Sarajevo, s kojim je JP Ceste FBiH ugovorilo održavanje ove dionice, dodatno će osigurati potrebitu mehanizaciju.

Vlasnike nepropisno parkiranih motornih vozila na ovoj dionici će Ceste Federacije BiH, putem medija, upozoriti na obvezu njihova uklanjanja. Vozila koja vozači pravodobno ne uklone, bit će, uz asistenciju policije, uklonjena “paukom”.

Odvoz snijega i njegovo odlaganje bit će izvršeni na lokaciji koju će Ceste Federacije BiH predhodno usuglasiti s Kantonalnim stožerom civilne zaštite i Ministarstvom prometa - Direkcijom za ceste Kantona Sarajevo.
Za provedbu ove zapovijedi odgovorni su Federalno ministarstvo prometa i komunikacija, Kantonalni stožer civilne zastite i Ministarstvo prometa - Direkcija za ceste Kantona Sarajevo.

 
Utorak,
02. juni 2020.
VIŠE