Aktuelno

Naredba FŠCZ: Očistiti snijeg s magistralnih cesta
13 Feb 2012

 Federalni štab civilne zaštite naredio je Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija da JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo, u cilju normalizacije saobraćaja u punom profilu na pravcima i dionicama na kojima saobraćaj nije normalizovan (prioritetno Sarajevo-Konjic-Jablanica-Mostar, Mostar-Široki Brijeg, Livno-Tomislavgrad i Livno-Kupres), odmah i bez odlaganja angažuje dodatne mašine i ljudstvo iz državnih i privatnih preduzeća za potrebe čišćenja snijega s ovih magistralnih saobraćajnica. Izvještaj o provođenju ove naredbe i preduzetim dodatnim mjerama i aktivnostima, Federalno ministarstvo prometa i komunikacija će dostaviti 14.2.2012. godine.

Do istog dana, Federalno ministarstvo prometa i komunikacija i JP Ceste Federacije BiH d.o.o Sarajevo moraju, za potrebe Federalnog štaba civilne zaštite, pripremiti prijedlog naredbi za rješenje o načinu čišćenja i odvoza snijega s magistralne saobraćajnice gradske transferzale u Sarajevu - zaobilaznice. Mjesta odlaganja snijega s gradske transferzale treba riješiti s nadležnim kantonalnim organom.

 
Petak,
05. juni 2020.
VIŠE