Aktuelno

Redovni izvještaj Federalnog operativnog centra
13 Feb 2012

Izvještaj Federalnog operativnog centra civilne zaštite o stanju na teritoriji Federacije BiH, za dane 12./13.2.2012.godine, do 10:00 sati.

I - Presjek rada i aktivnosti Federalnog štaba civilne zaštite u dane, 12./13.2.2012.godine

 • Nastavljena je puna koordinacija nosilaca sistema zaštite i spašavanja, kao i drugih aktivnosti na ublažavanju posljedica trenutne situacije uzrokovane velikim sniježnim padavinama i niskim temperaturama.
 • I dalje je izražena aktivnost na izdavanju odobrenja za transport energenata i ostalih prijeko potrebnih životnih namirnica, za vozila koja vršen prevoz na dionicama HNK, ZHK, K10. i Kanton Sarajevo.
 • Ova i niz drugih aktivnosti provođene su u saradnji sa Federalnim i kantonalnim ministarstvima unutarnjih/unutrašnjih poslova i Kantonalnih štabova civilne zaštite.
 • U 10:28 sati, od Ministarstva sigurnosti smo informisani o izvršenim aktivnostima na doturu hrane i lijekova vertikalnim transportom, u toku 11.2.2012.godine, u rejonu Tomislavgrada, Kupresa i Livna prema zahtjevu izvršen je iz Sarajeva. Tokom tih aktivnosti izvršena evakuacija jedne osoba, iz sela Ravno u Kupres (letjela 2 helikoptera EUFOR-a). U okviru istog zadatka izvršena je dostava paketa hrane i u selo Kruzi-planina Cincar koji su (zbog vremenskih prilika) izbačeni na drugu lokaciju gdje je doturena. Zbog vremenskih prilika zadatak u rejonu Konjica i Sarajeva nije u potpunosti izvršen. Evakuirana je samo jedna osoba iz sela Repovci u Sarajevo. Ostvareno je angažovanje OS BiH na području Mostara na čišćenju prometnica (građevinske mašine).
 • Dana, 12.2.2012.godine, u 17:36 sati, od općinskog štaba CZ Konjic, Federalni operativni centar CZ, zaprimio je zahtjev za pomoć od strane OS BiH. Isti je u 13.2.2012.god., upućen Ministarstvu sigurnosti BiH, za angažovanje helikoptera OSBiH za dotur hrane i lijekova za sela: Tuhobići, Bulatovići i Gobelovina.
 • U 11,00 sati, Federalnom štabu CZ, obratio se Crveni križ F BiH, sa zahtjevom za odobravanje novčanih sredstava za javne kuhinje u FBiH.
 • U 11,23 sati, Federalni štab CZ promtno je donio odluku o odobravnju novčanih sredstav za nabavku prehrambenih artikala neophodnih za pripremu obroka u svim javnim kuhinjama u Federaciji BiH, u iznosu 369.945,00 KM.
 • U 11:41 sati, od Republičke uprave CZ - Republike Srpske, upućen je zahtjev Federalnom štabu CZ, upućen je zahtjev za policijsku pratnju konvoja (autobusa, kaminona, šlepera), iz pravca Goražda prema Sarajevu.
 • U 17,16 sati, Općinski štab CZ Vogošća, uputio je zahtjev za pomoć KŠCZ i FŠCZ, u raščišćavanju putnog pravca pristupa farmi i pomoć u stočnj hrani i sijenu, za farmu od 16 krava i 6 teladi, koja se nalazi u naselju G. Nebočaj MZ Semizovac.
 • U svom drugom urgentnom zahtjevu od 17,16 sati, upućenom na više adresa pa i FŠCZ, Općinski štab CZ Vogošća, traži pomoć za nabavku 100 tona mazuta iz robnih rezervi ili finansijska sredstva.
 • U 17:40 sati, upućen je zahtjev Ministarstvu sigurnosti za dotur hrane i drugih potrepština stočarskoj obitelji u selu Drače, na granici između općina Foče i Kalinovika.
 • U 14:35 sati, OKC BiH-112, obavijestio nas je da su svi helikopteri EUFOR-a i OS BiH, prizemljeni i da do kraja dana neće biti letova, zbog loših vremenskih uslova.
 • Federalna služba za spašavanje sa visina izvjestila nas je da dežura u krugu Kliničkog centra Koševo, sa jednim terenskim vozilom, jednim motornim sankama i 6 operativaca.
 • U 12,00 sati, održana je sjednica Federalnog štaba civilne zaštite. Usvojeni su naredbe, zaključci i preporuke :
 1. Naređuje se Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija da JP Ceste Federacije BiH, d.o.o. Sarajevo za potrebe čišćenja magistralnih cesta, kako bi se normalizovao saobraćaj u punom profilu na pravcima i dionicama na kojima saobraćaj nije normalizovan, prioritetno Sarajevo – Konjic – Jablanica - Mostar, Mostar - Široki Brijeg, Livno -Tomislavgrad i Livno – Kupres, odmah i bez odlaganja angažuje dodatne mašine i ljudstvo iz državnih i privatnih preduzeća za potrebe čišćenja snijega sa ovih magistralnih saobraćajnica.
 1. Da Federalno ministarstvo prometa i komunikacija i JP Ceste Federacije BiH d.o.o Sarajevo do 14.2.2012. godine, do 09,00 sati, za potrebe Federalnog štaba civilne zaštite, pripreme prijedlog naredbi za rješenje o čiščenju i odvozu snijega sa magistralne saobraćajnice (gradske transferzale u Sarajevu - zaobilaznice).

 

 • Nakon sjednice Federalnog štaba CZ, navedena naredba i preporuka dostavljene su institucijama na koje se odnose.

1. Da Federalno ministarstvo prometa i komunikacija i JP Ceste Federacije BiH d.o.o Sarajevo do 14.2.2012. godine, za potrebe Federalnog štaba civilne zaštite, pripreme prijedlog naredbi za rješenje o čiščenju i odvozu snijega sa magistralne saobraćajnice (gradske transferzale u Sarajevu - zaobilaznice).

 • Ministarstvo sigurnosti BiH – OKC – 112 BiH (informcija od 12.2.2012.god., od 14,35 sati)

Obzirom da juče nisu odrađeni zadatci, (reon Konjica i reon Sarajeva), kada su u pitanju zahtjevi za prevoz i evakuaciju helikopterima, odgovor EUFOR-a je da do daljnjeg, uslijed loših vremenskih uslova nisu u mogućnosti letjeti helikopterima. OS BiH su također odgovorile da za danas najvjerovatnije neće biti u mogućnosti odgovoriti na poziv za vertikalni transport, zbog loših vremenskih uslova.

POSJETA Federalnom štabu civilne zaštite
Tokom noći, u 20,30 sati, Federalni štab civilne zaštite su posjetili njegova ekselencija ambasador Švicarske, gops. Andre Schalleri vojni ataše, pukovnik Martin Trachsler u pratnji vojnog atašea gosp. Olovčić Sead, koji su došli sa predstvancima humanitarne organizacije Ministarstva inostranih poslova Švicarske, da sagledaju trenutno stanje u Federaciji BiH i kako bi mogli pripremiti i dostaviti odgovarajuću pomoć ugroženom stanovništvu u Federaciji BiH.

II – Federalni izvještaji

U ovom periodu dostavljani redovni ili vanredni izvještaji i to:

1. Federalnog ministarstva prometa i komunikacija:
a) izvještaj u 10,40 sati o stanju prometnica u F BiH u 09,00 sati
b) izvještaj u 18,10 sati o stanju prometnica u F BiH u 16,00 sati

2. BiHAMK
a) izvještaj u 06,43 sati o stanju prohodnosti na putevima u BiH.
b) izvještaj u 10,30 sati o stanju prohodnosti na putevima u BiH.
c) izvještaj u 13,37 sati o stanju prohodnosti na putevima u BiH.
e) izvještaj u 16,39 sati o stanju prohodnosti na putevima u BiH.

3. Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije
a) Izvještaj o stanju u Distribuciji JP EP HZHB d.d. Mostar dana, 12.2.2012. (stanje u 11 i 30 sati).

4. Crveni križ Federacije BiH
a) Izvještaj u 10,59 sati o provedenim aktivnostima Crvenog križa FBiH
b) Izvještaj u 11,32 sati o provedenim aktivnostima Crvenog križa FBiH
c) Izvještaj u 11,41 sati o provedenim aktivnostima Crvenog križa FBiH
d) Zahtjev za odobravanje novčanih sredstava za nabavku osnovnih prehrambenih proizvoda za javne kuhinje u F BiH (u 12,27 sati).

5. Sektor za organizaciju deminirnja i uništavanja NUS-a – FUCZ (sa stanjem u 19,17 sati)
a) Informacija o učešću deminerskih timova FUCZ koji su stavljeni na raspolaganje kantonalnim upravama i kantonalnim štabovima civilne zaštite kao podrška u otklanjanju problema izazvanih velikim sniježnim padavinama.

III OSTALI DOGAĐAJI

2. SNJEŽNI NANOSI – LAVINE (LP- 4)
Hercegovačkoneretvanski kanton
Općina Čapljina. Pripadnici vatrogasne jedinice su tokom dana dostavljali hranu i lijekove za osobe u potrebi na teško pristupačnim dijelovima općine kao i zbrinute romske osobe u Čapljini i Opličićima.
Sva rspoloživa mehanizacija uključena je čišćenje prometnica: Zvirovići –Miletina, Poćitelj-Počitelj Polje i Ševać polje, Čeljevo, Višiči , Modrič, Počitelj Brdo do Ševać Brda, Grabovine, Zvirovići, Dretelj, prometnice Gabela do Graničnog prijelaza Unka i Gabela Polja, Dretelj, Grad i glavna raskršća - Stari most - Tasovčići.
Grad Mostar. I dalje je na snazi zabrana prometovanja osobnih vozila.I danas će se nastaviti sa čišćenjem lokalnih prometnica i odvoza snijega sa gradskih prometnica.
Zbog snježnih nanosa potpuno je obustavljen promet na dionici Stolac-Neum,Prozor-Tomislavgrad.Otežano se prometuje na dionici Posušje-Tomislavgrad,Mostar-Čitluk.Zbog loših vremenskih uvjeta u Hrvatskoj,na GP Doljani zabrana je prometa za teretna vozila i tegljače.
PVP je intervenirala na Bulevaru,gorio dimnjak.
Iz EP HZ HB I EP BiH doznajemo da je opskrba el.energijom na području cijele općine uredna.
Iz JP Vodovod doznajemo da je vodoopskrba uredna.
ČAPLJINA. Na području općine elektro opskrba zadovoljavajuća.Vodoopskrba uredna.Jučerašnjim aktivnostima omogućen je pristup i osigurana prohodnost u svim naseljenim mjestima na prostoru općine.Pripadnici protupožarne postrojbe Čapljina su tijekom jučerašnjeg dana dostavljali hranu i lijekove za starije i nemoćne osobe na teško pristupačne dijelove općine.
STOLAC. Opskrba strujom i vodom je uredna.Većina prometnica na području općine je zaleđena pa se prometuje otežano i uz obveznu uporabu zimske opreme.I dalje će se nastaviti raditi na čišćenju preostalih lokalnih prometnica.
KONJIC. Na području općine Konjic opskrba el.energijom je uredna..Vodoopskrba zadovoljavajuća.Znatan broj okolnih sela je i dalje zameten.Tijekom jutra će se nastaviti sa čišćenjem lokalnih prometnica.Danas bi trebao biti angažiran helikopter EUFOR-a na pružanju pomoći(dostava lijekova,hrane i ostalih potrepština) u udaljena i snijegom zametena sela.
JABLANICA. Na području općine nastavljene su aktivnosti na raščišćavanju puteva u gradu i prigradskim i udaljenim naseljima.Visina novog snježnog pokrivača iznosi oko 15cm u gradu,a u prigradskim naseljima do 30cm.Snabdjevanje vodom u gradu je uredno,dok je u nekoliko seoskih naselja od ranije prisutan problem pucanja vodovodnih cijevi.Snabdijevanje strujom uredno.Od danas svi organi uprave su dužni javiti se na svoja radna mjesta
Prozor- Rama. Stanje na području općine se polako normalizira. Glavne prometnice su očišćene. Lokalnih prometnica je očišćeno oko 80% do 90%.Opskrba strujom i vodom je uredna.Danas se nastavlja čišćenje preostalih lokalnih prometnica.Prometnica Rama-Tomislavgrad zatvorena za sav promet.
NEUM. Gradske prometnice su prohodne.Prometuje se otežano (veliki dio prometnica zaleđen).Znatan dio lokalnih prometnica još uvijek nije očišćen.Vodoopskrba uredna.Od sinoć jedan manji dio grada je bez struje.

Unsko-sanski kanton
Svi magistralni i regionalni putevi na području ovog Kantona su prohodni . Zbog novih snježnih padavina ima ugaženog snijega na kolovozu saobraćaj se odvija otežano i usporeno.
Na magistralnom putu M-5 dionica B.Petrovac-Bihać-GP Izačić zabranjen je saobraćaj za teretna vozila preko 7,5 tona ukupne mase.
Na putu M-14 Bihać-Bos.Krupa, u kanjonu rijeke Une, ima osipanja i odrona kamenja i lavina na kolovoz, pa se vozačima preporučuje opreznija vožnja.
Na području općine Bihać (naselje Martin Brod) lokalni putni pravac Martin Brod-Cvjetnić-Bubuljušci-Trubari još uvijek nije očišćen. Ekipe koje rade na održavanju tog puta su na terenu. U ostalim općinama USK-a svi lokalni putevi su prohodni.

Kanton Sarajevo (vrijeme u 19,03 sati)
Dojava, u 15:05 sati, da je došlo do urušavanja krova na dvorani Skenderija (Ledena dvorana). Odmah su obaviješteni: Hitnu pomoć, MUP-a KS, PVB Sarajevo, kao i Općinski operativni centar CZ Centar. Prema dobijenim informacijama nije bilo povrijeđenih lica, a pričinjena je velika materijalna šteta.
Prema podacima koje je prikupio KOC CZ na čišćenju i uklanjanju snijega sa saobraćajnica, kao i odvozu sneća KJKP „Rad“ je angažovao sve raspoložive mehanizaciju i ljudstvo.
Općina Stari Grad. U toku dana na području općine nastavljene su aktivnosti na čišćenju i uklanjanju snijega. Na ručnom čišćenju tokom dana je bilo angažovano 107 lica.
Općina Centar. Građani prijavljuju brojne probleme od kojih većina ne spada u nadležnosti civilne zaštite, a najčešći su: skidanje snijega i ledenica sa krovova, dostava hrane i ogrjeva za građane u stanju socijalne pomoći, dostava lijekova za bolesne i nepokretne i sl.
Za rješavanje navedenih problema i ublažavanje posljedica nastalih usljed proglašene prirodne nesreće i dalje je angažovano 25 ljudi sa alatom potrebnim za hitne intervencije na čišćenju snijega i pružanju pomoći građanima, te četiri građevinske mašine.
Pripadnici Službe CZ dežurali su tokom vikenda i na osnovu dojava građana i informacija sa terena koordinirali aktivnosti mobilnog tima, Dobrovoljnog vatrogasnog društva „Bjelave“ i iznajmljenih mašina, te na brojne pozive građana reagovali pružajući im potrebne informacije za rješavanje problema.
Općina Novo Sarajevo. Na poslovima raščišćavanja i uklanjanja snijega sa saobraćajnica bile su angažovane 2 mašine i 100 lica na ručnom čišćenju snijega. Pripadnici DVD „Novo Sarajevo“ su u toku dana bili angažovani na čišćenju snijega i skidanju ledenica sa objekata.
Općina Novi Grad. U toku dana u svim MZ na području općine Novi Grad radilo se na čišćenju i proširivanju saobraćajnica radilo je 13 mašina, 100 lica redovno i 50 volontera.
Općina Ilidža. Nastavljene su aktivnosti na čišćenju putnih komunikacija. Pripadnici CZ Ilidža u toku jučerašnjeg dana, uklanjali su snijeg s krovova objekata u vlasništvu općine.
Općina Hadžići. Na području općine na otklanjanju posljedica od snijega, u toku dana bilo je angažovano 6 mašina firme „Dedukić“ d.o.o. Hadžići, kao i dodatnih 10 mašina od drugih firmi i privatnika, te 22 lica koja su radili na ručnom čišćenju trotoara, parkinga i sporednih puteva.
Općina Vogošća. Čišćenje snijega po mjesnim zajednicama vršeno je prema Planu zimskog održavanja puteva na području općine, od strane izabranih preduzeća.
Općina Ilijaš. Na području općine u toku dana na čišćenju saobraćajnica, bilo je anažovano ukupno 15 mašina, te 15 ljudi na ručnom čišćenju i uklanjanju snijega sa saobraćajnica. Saobraćaj na perifernim dijelovima općine odvija se otežano.
Općina Trnovo.                 U toku dana radilo je 13 građevinskih mašina na čišćenju saobraćajnica u MZ Šabići i to prema selima Ledići, Brda, Milišići i Ozmine, zatim u MZ Delijaši (put prema selu Čunčići nije prohodan) i u MZ Trnovo (putna komunikacija prema selu Lisovići nije pročišćena). U MZ Dejčići svi putni pravci su očišćeni.
GRAS: S obzirom na nove snježne padavine javni gradski prevoz se u jutarnjim satima odvija otežano i usporeno na svim linijama. Tokom dana stanje se poboljšalo.

Kanton 10. (vrijeme u 18,43 sati)
- Zbog novog snijega i jakog vjetra, od juče je za promet ponovno zatvorena dionica magistralne ceste M-15 Šuica-Tomislavgrad-Kolo.
- Nakon 9 dana blokade regionalna prometnica Glamoč-Rore-Drvar danas je u popodnevnim satima otvorena za promet.
- Regionalna cesta Mokronoge –Ravno i dalje je zatvorena za promet.
Neprekidno se radi na raščišćavanju svih putnih pravaca, a zbog novog snijega, vjetra i poledice na svim putnim pravcima promet se odvija otežano.
- Značajan broj sela i zaseoka, njih oko 90, sa oko 5.000 stanovnika, u općinama na području Kantona 10. je odsječeno od svojih gradskih sjedišta.
- Sav promet na putnim pravcima Kantona 10. vrši se u skladu sa naredbom FŠCZ o odvijanju prometa na cestama u koordinaciji sa Kantonalnim MUP-om i Kantonalnim štabom CZ .
- Snabdjevanje energentima na području Kantona 10. za je sada uredno.
- I dalje je na snazi Odluka o prekidu nastave u svim školama na području HBŽ koja vrijedi do 15. veljače.

Zapadno-hercegovački kanton (vrijeme u 18,38 sati)
U svim općinama intezivno se radi na raščišćavanju svih prometnica od novog i starog snijega, te gradskih ulica, i prilaza važnijim objektima.
Još uvijek se probijaju posljednje dionice prema do sada neprobijenim zaseocima i naseljenim mjestima (veliki usponi i strmine) (Crne Lokve -Široki Brijeg; Cere – Grude i (dio MZ Radišići i Gornji Grad - Ljubuški). Opskrba električnom energijom i vodom relativno dobra.

Tuzlanski kanton
Na području TK palo je u prosjeku 15 cm novog snijega. Svi magistralni i regionalni putevi su prohodni uz otežano odvijanje saobraćaja. Na području cijelog kantona se obavljaju radovi na uklanjanju snijega.

Nema značajnijih prekida u napajanju el. energijom i telefonskim vezama. Zbog niskih temperatura zabilježno je smrzavanje mjernih uređaja na pojedinim dijelovima kantona (Kladanj, Sapna, Gradačac, Čelić, Tuzla) te je radi toga otežano snabdijevanje građanstva pitkom vodom.
Općina Sapna, Tuzla i Kladanj. Angažovali su mašine na razgrtanju snijega kako bi probile put službi hitne medecinske pomoći i direktno učestvovali u akciji zbrinjavanja i evakuacije bolesnika .
Općina Banovići. Pušteno grijenje u jednom dijelu općine Banovići.
Zbog novih sniježnih padavina Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona je donijelo Odluku da se početak nastave odgodi za dva dana i da nastava počinje u srijedu 15.2.2012. godine. Radi nepovoljnih vremenskih prilika moguća je odgoda nastave do daljnjeg.

Zeničko-dobojski kanton
Saobraćaj na području općina Zenica, Maglaj, Žepče, Zavidovići, Tešanj, Usora, Doboj-jug, Kakanj, Visoko, odvija se bez većih poteškoča. Snijeg koji još uvijek pada nije donio veće poteškoće u odvijanju saobraćaja. U višim i visokim predjelima, nailazi se na ugažen snijeg i led, pa je na tim područjima otežano odvijanje saobraćaja. Ekipe putnih operativa tokom noći čistile su sve glavne, regionalne i lokalne putne pravce od sniježnog pokrivača, a takođe su radili i na proširivanju i odvozu snijega sa saobraćajnica.
Općina Olovo. Ostali putni pravci su u redovnom održavanju.
Naselja koja su još u blokadi:, Slivnje - Ajvatovići, Rubinići (općina Han Pijesak).
Zbog snijega i leda saobraćaj se odvija otežano na svim putnim pravcima.
Regionalni putevi:
- Olovo-Zavidovići prohodan za putnička vozila.
- Olovo-Han Pijesk prohodan kroz općinu Olovo za putnička vozila.
- Olovo-Sokolac prohodan za putnička vozila.
Na području općine Breza svi regionalni putevi su prohodni, saobraćaj se odvija otežano. Lokalni put za selo Nasići je neprohodan.
Na području općine Vareš svi regionalni putevi su prohodni, ali se saobraćaj odvija otežano.

 

PREGLED NASELJENIH MJESTA – SELA NA PODRUČJU OPĆINA
FEDERACIJE BIH DO KOJIH JOŠ NISU PROČIŠĆENI PUTEVI (12.2.2012. u 17,40sati )

 

Ilijaš - Još uvijek su neprohodne saobraćajnice za: Paljevo, Korita, Bokšiće, Ladževiće, Stomorine, Ravne-Homar i Gojanoviće-Velike šume, Korita.
Trnovo -Još uvijek je neprohodani lokalni putevi za Lediće i Gornju Presjenicu te lokalni putevi za Ledići i Umičani u MZ Dejčići. U MZ Delijaš nisu prohodni Čunčići i Ozimine i Umoljani.
Kakanj - Lokalni put koji vodi iz sela Brnjic prema selima: Sobotine, Dubovo Brdo, Turalići, Gornje i Donje Starposle, Hrastovac i za zaseoka Crepulje, Dedići su neprohodni.
Olovo -Lokalni putevi prema selima: Ajvatovići, Slivnje i Klis su neprohodni.
Općina Vareš - Lokalni putevi prema selima: Očevlja, Ligotići, Mirnovići, Pogar, Borovica, Duboštica, Čamovine, Pajtovići i Toljenak ,Planica, Slavin, Osoje, Zabrešje, Diklići, Vršnjići i Brgule,Mir i Kozarići su neprohodni.
Općina Breza - Lokalni put prema selu Nasići je neprohodan
Općina Goražde MZ Hubjeri, Zupčići,Vitkovići,Mravinjac, Bogušići,Sadba,Vranići, mada i u ovim mjesnim zajednicam ima manji broj puteva koji nisu pročišćeni, kao i Osječani i Berič i dalje je teška situacija i ostao je dobar dio nepročišćenih putnih pravaca.
I dalje je najteža situacija u mjesnim zajednicama Kraboriš i Orahovice, zbog visine snijega, sniježnih nanosa i dužine putnih komunikacija tako da je većina sela i dalje u blokadi.
Neum. Još uvijek nije prohodan put do 15-ak sela u Neumskom zaleđu..
Jablanica. Na području općine još uvijek se radi na raščišćavanju lokalnih putova do udaljenih mjesta.
Kanton 10 - Na području Herceg-Bosanskog kantona značajni broj sela je odsječen od svojih općinskih sjedišta.
KONJIC - putna komunikacija nije uspostavljena za oko 50-ak sela pa se do njih može doći samo pješice.
Zeničko-dobojski kanton. Dionica puta Mahmutovića rijeka – Dolovčići – Nasići i dalje nije osposobljena za saobraćaj jer se na putu, koji je dosta uzak nalaze naslage leda i snijega koje građevinske mašine još uklanjaju.
Na dionici puta od Mahmutovića rijeke ka selu Dolovčići u toku ječerašnjeg dana došlo je do dodatnog obrušavanja lavina i stijenskog materijala, iz pravca Ilijaša vrši se čišćenje navedenog puta i deblokiranje.

Federalno ministarstvo prometa i komunikacija
Informacija o stanju prometnica u FBiH (na dan: nedelja, 12.2.2012. u 18,10 sati)
• Stanje na autocesti (dionica Kakanj – Jošanica)
Autocesta je očišćena za prometovanja vozila bez poteškoća. Čišćenje se obavlja kontinuirano.
• Stanje na aerodromu Sarajevo
Zračni promet se odvija prema predviđenom rasporedu letova za današnji dan. U periodu do 17:00 sati realizirano je ukupno 9 letova.
• Stanje vezano za željeznički saobraćaj i infrastrukturu
Sve pruge na željeznicama Federacije BiH su prohodne. Saobracaj se odvija uz odredene poteškoce. Elektroprivreda BiH se redovno podmiruje praznim kolima. Prevoz tereta za ostale korisnike željeznickih usluga nije upitan i odvija se uz izvjesna kašnjenja.
• Stanje na magistralnim cestama:
Svi kapaciteti su angažirani na čišćenju kontinuirano, uz dodatnih 30 – 40 % kapaciteta angažiranih tijekom trajanja elementarne nepogode. Na području HNK, Kantona 10 i Zapadno-hercegovačkog kantona kapaciteti su povećani i za 100 % za odgovarajuće i nedostajuće mehanizacije.

Federalni hidrometerološki zavod (13.2.2012. god. u 06,45 sati)
Danas se u Bosni očekuje oblačno vrijeme, povremeno sa slabim snijegom, dok će u Hercegovini preovladavati umjereno oblačno sa sunčanim periodima i uglavnom u cijeloj zemlji hladno. Vjetar u Bosni slab sjevernog i sjeverozapadnog smjera, u Hercegovini slaba bura. Najviša dnevna temperatura od -10 do -5, na jugu između od 0 do 5 stupnjeva.
U Sarajevu pretežno oblačno vrijeme sa slabim snijega. Najviša dnevna temperatura oko -8 stupnjeva.

Sektor za organizaciju deminirnja i uništavanja NUS-a – FUCZ ( stanje 12.2.2012. u 19,17 sati)
1. Bosansko - podrinjski kanton: Dostava hrane ugroženim osobama u selo Miljanovići i Bukva, općina Novo Goražde. Dežurni članovi timova FUCZ tokom dana bili na raspolaganju Kantonalnom štabu civilne zaštite.
2. Kanton 10.: Dostava hrane i lijekova ugroženim osobama u Glamoču. Dostava hrane u sela u okolini Glamoča se nije mogla izvršiti zbog neprohodnosti puteva. Prevoz televizijske ekipe BHT-1. Drugi dio tima vršio prevoz radnika koji su angažovani na čišćenju pristupnog puta prema groblju, a u svrhu sahranjivanja umrle osobe, iz sela Dobro u Livno.
3. Hercegovačko - neretvanski kanton: Timovi FUCZ koristili 3 vozila u vršenju sljedećih aktivnosti:
-              prevoz osoba iz Doljana, općina Čapljina, u Mostar,
-              prevoz osoba iz mjesta Raštani u Mostar,
-              dostava peći namjenjene za grijanje, ugroženoj osobi u Bijelom Polju, općina Mostar,
-              dostava ogrevnog drveta u selo Bišće Polje, općina Mostar,
-              dostava lijekova starijoj osobi u naselje Tekija,
-              prevoz bolesne osobe u sutine, općina Mostar,
-              dio tima angažovan na zahtjev Štaba CZ Konjic na dostavi hrane i lijekova u Donje Selo, općina Konjic. Pripadnici tima su do navedenog sela stigli pješke, zbog neprohodnosti puta za vozila.
4. Srednje - bosanski kanton: Tokom dana vršen prevoz medicinskog osoblja ambulante u Busovači u sela Jazvine i Hrasno, općina Busovača.
5. Sarajevski kanton: Mašinski tim Federalne uprave civilne zaštite (PLANT) angažovan na čišćenju snijega, općina Ilidža. Dio tima angažovan u svojstvu dežurnih vozača.
Tokom dana, 12.2.2012. godine, na zadacima angažovano 17 pripadnika deminerskih timova FUCZ, sa 10 vozila, dva kamiona i utovarivačem (bager). Ostali pripadnici timova dežurali prema rasporedu neposrednih rukovodioca a u skladu sa potrebama kantonalnih štabova civilne zaštite.

BIHAMK (stanje 13.2.2012. godine u 06:30 sati)
Zbog snježnih nanosa u prekidu je odvijanje saobraćaja na magistralnom putu Gacko-Tjentište. Također, zatvoreni su i regionalni pravci: Drvar-Glamoč, Tomislavgrad-Prozor, Jablanica-Posušje i Ljubinje-Bileća.
Na putnom pravcu Bosanski Petrovac -Bihać-GP Izačić zabranjen je saobraćaj teretnim vozilima iznad 7,5 tona ukupne mase, a za teretna vozila sa prikolicom i šlepere obavezna je upotreba lanaca na putnim pravcima preko Romanije. Otežano je saobraćanje i na većini ostalih putnih pravaca. Posebno izdvajamo puteve na području Hercegovine, jugozapadne i istočne Bosne. Dodatne poteškoće vozačima pričinjava jak vjetar, koji stvara snježne nanose.
Naredbom Federalnog štaba Civilne zaštite zabranjeno je kretanje teretnih vozila i autobusa na putnim komunikacijama između i unutar Kantona Sarajevo, Hercegovačko-Neretvanskog, Zapadno-Hercegovačkog i Kantona 10. (Livanjski kanton), osim vozila kojim se vrši prevoz hrane, energenata (nafta, naftni derivati, lož ulje, ugalj), lijekova, medicinske opreme i sredstava, te posebnih zahtjeva za uvoz-izvoz koji mogu izazvati veće ekonomske štete. (U skladu sa situacijom na ostalim putnim pravcima u FBIH, te potrebom za normalizovanje snadbjevanja i oživljavanja privrednih aktivnosti, kantonalni štabovi civilne zaštite će u saradnji sa nadležnim MUP-ovima na svom kantonu obezbjediti nesmetano odvijanje saobraćaja uz upotrebu propisne zimske opreme.)
Odlukom Vlade i Štaba civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona zabranjen je saobraćaj na području Grada Mostara na lokalnim putevima i ulicama (osim za vozila policije, hitne pomoći, vatrogasne i gorske službe spašavanja, te za interventna vozila).
Za saobraćaj su zatvoreni granični prijelazi Deleuša,Klobuk i Hum. Zbog loših vremenskih uslova u Hrvatskoj za teretna vozila zatvoren je GP Doljani. Na ostalim graničnim prijelazima saobraća se bez dužih zastoja.

 
Utorak,
02. juni 2020.
VIŠE