Aktuelno

Redovni izvještaj
11 Feb 2012

I - Presjek rada i aktivnosti Federalnog štaba civilne zaštite u dane, 10./11.02.2012.godine

 • Nastavljena je puna koordinacija nosilaca sistema zaštite i spašavanja , kao i drugih aktivnosti na ublažavanju posljedica trenutne situacije uzrokovane velikim sniježnim padavinama i niskim temperaturama.
 • I daljnje je izražena aktivnost na izdavanju odobrenja za transport energenata i ostalih prijeko potrebnih životnih namirnica, vozilima kojima je zabranjen promet na dionicama HNK,ZHK,K10 i Sarajevo.
 • Ova i niz drugih prijeko potrebnih aktivnosti provođena je u tijesnoj saradnji sa Federalnim i kantonalnim ministarstvima unutarnjih/unutrašnjih poslova i Kantonalnih štabova civilne zaštite..
 • U 09,38 sati, od strane Crvenog križa F BiH, Federalnom štabu CZ podnesen je zahtjev za odobrebnje sredstava u iznosu od 10.000,00 KM, na ime nabavke lijekova, medicinskih sredstava, hrane za djecu romske populacije i kolektivinim centrima za raseljena lica i izbjeglice i licima na ugroženim područjima.
 • U 10,30 sati, upućen je zahtjev Ministarstvu sigurnosti za pomoć i angažovanje helikoptera OS BiH za dostavu hrane, lijekova i drugih potrebština u općini Breza, za selo Nasići, gdje je bilo ugroženo 5 osoba.
 • Informacija iz Federalnog ministarstva zdravstva o stanju u nadležnim kantonalnim ministarstvim zdravstva gdje se navodi da je u Sarajevu, na objektu Zavoda za alkoholizam i narkomaniju izbio požar koji je brzo saniran od strane PVB Sarajevo. Povrijeđenih nije bilo. Materijalna šteta je značajna. U Kantonau 10. bolnice su dobile gorivo. Zdravstvena ustanova u Glamoču ima goriva još za jedan dan. Srednjobosanski kanton, problemi sa vodosnabdjevanjem. U Unsko-sanskom kantonu osigurani su kreveti u bolnici u Bihaću za pacijente koji su na hemodijalizi. Federalno ministarstvo zdravstva uputio je hitan dopis svim kantonalnim ministarstvima zdravstva i Zavodu za javno zdravstvo FBiH, zahtjev da se utvrdi plan mjera za prevenciju mogućih posljedica prilikom otapanja velikih količina snijega.
 • Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica aktivno je učestvovalo u dostavi pomoći putem helikoptera, u općine Konjic, Gacko, Bileća, Kalinovik i Nevesinje, u hrani, higijenskim sredstvima i pogonskom gorivu. Putem drumskog saobraćaja Ministarstvo je organizovalo pomoć u hrani i higijenskim sredstvima povratnicima na području općina: Višegrad, Foča, Vlasenica, Milići i Srebrenica.
 • Na području općine Kalesija, pripadnici Crvenog križa sa službenicima OŠCZ Kalesija, izvršili su obilazak ugroženih obitelji na području općine i istim dostavili pakete sa hranom i higijenskim artiklima i potrebnim lijekovima. Organizovana je i posjeta najugroženijim kategorijama stanovništva na području općine Čelić, u naseljima: Visori, Drijenča, Nahvioci, Sitari i Vražići, gdje je izvršena podjela paketa sa hranom i higijenskim artiklima.
 • U 16,42 sata, od Ministarstva sigurnosti obavještenje da na raspolaganju imaju dovoljan broj helikoptera (OSBiH i EUFOR-a), u aktivnostima zaštite i spašavanja. Preporuka da se mogu dostavljati urgentni zahtjevi za pomoć.
 • Kantonalni štab civilne zaštite Bosnsko-podrinjskog kantona uputio je zahtjev za pomoć da im se obezbijede jedne motorne sanke za potrebe angažovanja na području Kantona, te određene količine pogonskog goriva za mehanizaciju. Angažovane su pješadijske jedinice OS BiH, deminerski timovi Federalne uprave CZ, Gorska služba spašavanja stanica Goražde, Jedinice za podršku MUP-a BPK-a, koji uz nadljuske napore najčešće pješice obilaze zametena sela i vrše dotur hrane i lijekova, te po potrebi vrše evakuaciju ugroženih ili bolesnih.
 • U općini Jablanica štab CZ je zaprimio više zahtjeva za dostavu hrane i lijekova. Gorska služba spašavanja je vršila dostavu istih. U zaseoku Lučica, kod sela Dobrigošće, pripadnici GSS su savladali sniježne nanose visine od 2 do 3 metra, u dužini od 2,5 km, i izvršili dotur hrane i lijekova porodici Velić.
 • Općina Vogošća. Pripadnici Službe za zaštitu i spašavanje iz ULO “Lane”, dostavili su lijekove jednoj porodivi u selu Vrapče, dok su medecinari iz JU DZ Vogošća uz asistenciju radnog voda Štaba CZ obišli dva bolesna lica u selu Budišići.
 • Na području Kantona 10. ekipe deminerskih TUN timova A i B Federalne uprave CZ za područje Kantona 10., uz pomoć volontera i u saradnji sa Crvenim križom Kantona 10. vršili su dostavu lijekova i potrebnih namirnica najugroženijim stanovnvnicima. Traže pomoć u gorivu, koja im je pri kraju, za mehanizaciju koja je angažovana od strane Štaba civilne zaštite. Nadalje, mnoga poljoprivredna gospodarstva imaju poteškoće u napajanju stoke usljed zaleđenih pojilišta i vodovoda.
 • Općina Čapljina. Pripadnici vatrogasne jedinice Čapljina u toku dana vršili su dostavu hrane i lijekova za osobe u potrebi na teško pristupačnom terenu, kao i za zbrinute romske osobe u Opličićima.
 • Iz općine Glamoć, tražili pomoć OS BiH putem Kantonalnog štaba CZ, o angažovanju mašina koje su došle u Glamoč da se preusmjere u općine Tomislavgrad i Livno. Nadalje, izražavaju svoje probleme izražene kroz štete stočarskih farmi koje se bave proizvodnjom mlijeka, zbog nemogućnosti isporuke mljekarama.
 • U 16,15 sati, u dopuni izvještaja o provedenim aktivnostima Crvenog križa FBiH na području Kantona 10., o potrebi dostave hrane helikopterom najugroženijim općinama: Drvar, Bos. Grahovo i Glamoč.
 • Crveni križ Grada Mostara je putem EUFOR-ovog helikoptera dostavio hranu na lokacije: Raška Gora, Vrda, Gorani, Brkanovo Brdo i Jasenjani i okolna ugrožena mjesta.
 • Crveni križ FBiH je putem helikoptera OS BiH poslao pomoć ugroženim područjima Bileće, Nevesinja i Kalinovika. Ujedno Mormonske humanitarne organizacije podijelile su 10 paketa hrane u Romskom naselju na Ilidži.
 • Crveni križ općine Kakanj u toku dana dijelio je pakete hrane i lijekova za ugroženo stanovništvo. Za sutra je najavljena dostava humanitarne pomoći (ćebadi, vreće za spavanje i čizme), za 30 porodica, za ugroženo stanovništvo općine Vareš.
 • U 18,12 sati, upućen je zahtjev Ministarstvu sigurnosti za angažovanje hellikoptera OS BiH radi dostave hrane i lijekova za ljude koji se nalaze u planinarskom domu “Hrasnički stan” na Igmanu.
 • Federalni štab civilne zaštite je 10.02.2012.godine, na zahtjev Kantonalnog štaba CZ HNK-a u vremenu od 21,30 sati, do 11.02.2012.godine, u 07,00 sati, izdao naredbu za obustavu saobraćaja radi potpunog pročišćavanja dionice puta M – 17, na pravcu Konjic-Jablanica-Mostar.
 • Pored obustave navedene dionice puta Federalni štab civilne zaštite je u koordinaciji sa Direkcijom za puteve BiH izdao naredbu za zatvaranje dionice puta Jošanica-Vogošća-Stupska petlja-Hadžići, radi raščišćavanja puta i stvaranja uslova za normalno odvijanje saobraćaja. Obustava saobraćaja je trajala u vremenu od 10.02.2012.godine, od 19,00 sati, do 11.02.2012.godine u 07,00 sati.
 • U 11,00 sati, održana je sjednica Vlade FBiH i Federalnog štaba civilne zaštite, i usvojeni su sljedeći zaključci, odnosno odluke:
 • Da član Stožera iz Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije pripremi naredbu o pražnjenju hidroakumulacija ispod dozvoljenog minimuma, radi spremnosti za preuzimanje velikih količina vode, odnosno da se razmotri mogućnost intenzivnijeg rada hidroelektrana u ovom periodu, pri čemu će se hidroakumulacije koristiti do novog utvrđenog minimuma i da se obje elektroprivrede zaduže da maksimalno koriste hidropotencijale kojima upravljaju,
 •  Da član Stožera iz Federalnog ministarstva zdravstva, u cilju daljeg provođenja mjera na medicinskom zbrinjavanju stanovništva pripremi mjere za uvođenje odgovarajućieg dežurstva u svim zdravstvenim ustanovama i formiranje mobilnih medicinskih ekipa, odnosno timova koji će biti spremni da reagiraju u slučaju eventualnih potreba, pogotovo ukoliko dođu nove sniježne padavine.
 • Zaključeno je da se od Federalnog hidrometeorološkog zavoda zatraži dugoročna prognoza, ako je to ikako moguće izraditi radi prevencije od naglog topljenja snijega, te da se na jednu od narednih sjednicu pozove na sjednicu stožera rukovodilac tog zavoda, pogotovo iz razloga što je u tom zavodu formirana Federalna služba zaštite i spašavanja.
 • Na ovoj sjednici prisustvovali su predstavnici javnih preduzeća: Univerzitetski klinički centar Koševo Sarajevo, Elektroprivrede BiH, JP Ceste Federacije BiH, BH GAS-a, Premijer Kantona Srajevo, Željeznica Federacije BiH, koji su informisali Vladu FBiH i FŠCZ o stanju u oblasti za koju su zaduženi I predložili odgovarajuće mjere za prevazilaženje stanja.
 • Nakon sjednice Federalnog štaba CZ, u skladu sa zaključcima donesenim na sjednici preduzete su sljedeće aktivnosti:

 

 1. Urađeni su svi zaključci i proslijeđeni prema svim zaduženim ministarstvima kako bi sačinili odgovarajuće odluke odnosno naredbe koje će biti verifikovane na sjednici FŠCZ dana, 11.02.2012.godine.
 • Od OKC-112 primljena informacije o helikopterskim letovima OS BiH na zahtjev FUCZ za 10.02.2012.godine.

-od općina Ilidža upućen je zahtjev za pomoć blokiranoj posadi koja obezbjeđuje planinarski dom „Hrasnički stan“ na Igmanu.
- U poslijepodnevnim satima od OKC-112, dobili smo potvrdu informacije koju smo dobili od očevidca događaja, kako je došlo do pada helikoptera OS BiH. Informacija odmah provjerena na portalu. Agencija „Srna” objavila i potvrdila informaciju.
Putem Ministarstva sigurnosti BiH u više navrata ostavrivana je saradnja shodno Sporazumu između vlada entiteta, u pomoći dotura hrane i lijekova ili raščišćavanju puteva prema povratničkim naseljima na teritoriji Republike Srpske.

II – Federalni izvještaji

 U ovom periodu dostavljani redovni ili vanredni izvještaji i to:

1. Federalnog ministarstva prometa i komunikacija:
a) izvještaj u 09,28 sati o stanju prometnica u F BiH u 09,00 sati
b) izvještaj u 17,20 sati o stanju prometnica u F BiH u 15,00 sati

2. Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica ( stanje u 11,28 sati):
a) u 11,28 sati, izvještaj o aktivnostima operativnog štaba Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica,
b) u 15,10 sati, izvještaj o aktivnostima operativnog štaba Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica,

3. Crvenog križa Federacije BiH:
a) Izvještaj u 09,38 sati o provedenim aktivnostima Crvenog križa FbiH,
b) u 16,15 sati, dopuna izvještaja o provedenim aktivnostima Crvenog križa FbiH.

4. BiHAMK
a) izvještaj u .06,30 sati o stanju prohodnosti na putevima u BiH.
b) izvještaj u 08,30 sati o stanju prohodnosti na putevima u BiH.
c) izvještaj u 10,30 sati o stanju prohodnosti na putevima u BiH.
d) izvještaj u 13,30 sati o stanju prohodnosti na putevima u BiH.
e) izvještaj u 16,30 sati o stanju prohodnosti na putevima u BiH.
f) izvještaj u 18,10 sati o stanju prohodnosti na putevima u BiH.

5. Federalno ministarstvo energije, rudrstva i industrije (informacija od 16,29 sati)
a) izvještaj o stanju u Distribuciji JP EP HZHB d.d. Mostar, sa stanjem u 15,30 sati.

6. Federalno ministarstvo zdravstva (informacija od 10,30 sati)
a) izvještaj o stanju nadležnih ministarstva u kantonima na području F BiH.

7. GRAS Sarajevo (informacija od 10.02.2012.godine u 19,15 sati)
Sve uspostavljene tramvajske, trolejbuske, autobuske kao i minibuske linije do sada uspostavljene, rade uredno.

III OSTALI DOGAĐAJI

1. POŽARI (LP-3)
Unsko-sanski kanton
Općina Bihać. VJ-a Bihać imala je sedam manjih intervencija i to 4 puta na zapaljenim dimnjacima i tri na zapaljenim kontejnerima.
Općina Cazin. VJ-a Cazin imala je dvije intervencije i to;

 • Od 08:30 do 09:30 sati u naselju Gečeti. Požar na kući šeperuši, zapalilo se nekoliko greda. Pričinjena je manja materijalna šteta, gasila 4 vatrogasca sa 1 vozilom.
 • Druga u neselju Mutnik gdje je gorio dimnjak.

Zeničko-dobojski kanton
Općina Kakanj. VJ Kakanj imala je 2 intervencije u mjestima Zgošća i Povezice, gdje su gasili zapaljene dimnjake na stambenim objektima (kuće). Takođe, su imali jednu intervenciju u krugu preduzeća TE Kakanj, gdje je došlo do požara na depou tzv. bunkerima uglja. Brzom intervencijom isti je ugašen. Lakše povrede je zadobio jedan vatrogasac preduzeća TE Kakanj, koji je udahnuo manju količinu dima. Nakon ukazane ljekarske pomoći, pušten je na kućno liječenje.
Općina Zenica. VJ Zenica je tokom jučerašnjeg dana imala intervenciju u ulici Prusačka gdje su gasili zapaljeni dimnjak na stambenom objektu (kuća).
Općina Maglaj. VJ Maglaj gasila je požar na elektro ormaru u prostorijama Radio Maglaja. Povrijeđenih nije bilo.
Općina Tešanj. VJ Tešanj gasila je požar u mjestu Unkići, gdje su imali intervenciju na gašenju požara na teretnom motornom vozilu (kamion). Povrijeđenih lica nije bilo.

2. SNJEŽNI NANOSI – LAVINE (LP- 4)
Hercegovačko-neretvanski kanton
Federalni stožer Civilne zaštite donio je naredbu kojom se zabranjuje kretanje svih teretnih vozila i autobusa na dionicama koji povezuju putne pravce između i unutar Sarajevskog, Hercegovačko-neretvanskog, Zapadnohercegovačkog Kantona 10, osim za vozila kojim se vrši prijevoz hrane, energenata (nafta, naftni derivati, lož ulje, ugalj), lijekova, medicinske opreme i sredstava i posebnih zahtjeva za uvoz-izvoz koji mogu izazvati veće ekonomske štete.
Grad Mostar. Tijekom noći na području grada napadalo je 14 cm novog snijega, te ga ukupno ima 70 cm. Temperatura zraka jutros u 07,00 sati iznosi – 6° C, a puše sjeveroistočni vjetar brzinom 4 – 8 m/s. Prema pisanoj informaciji koju smo dobili od AAMKBiH, zbog snježnih nanosa potpuno je obustavljen promet na relaciji Jablanica – Posušje, dok je otežano prometovanje na dionicama Mostar – Čitluk i Stolac - Neum. I dalje je Odlukom Vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona (HNK) i Stožera civilne zaštite HNK zabranjeno prometovanje svim motornim vozilima na lokalnim cestama grada Mostara, osim za vozila hitne pomoći, policije, vatrogasaca, gorske službe spašavanja i opskrbe. Prema usmenoj informaciji koju smo dobili od JP EP HZ HB i EP BiH još uvijek bez napajanja su Vranjevići gdje je uslijed nevremena porušeno 30–ak el. stupova, te će popravka potrajati duže vremena. Željeznički promet od Sarajeva do Konjica odvija se autobusima, a od Konjica do Mostara prometuje vlak.
Čapljina. Jutros na području Čapljine ima 10 – ak cm novog snijega, koji za sada ne pričinjava veće probleme u prometu. Pripadnici VJ Čapljina su tokom dana dostavljali hranu i lijekove za osobe na teško pristupačnim dijelovima općine kao i zbrinute romske osobe u Opličićima. Pored niza vanrednih tehnički intervencija i dostave vode za kućanstva pripadnici VJ-e Čapljina očistili su snijeg sa krova na objektu „Doma za stare i iznemogle osobe“ u Domanovićima, gdje je prijetila opasnost da se cijela krovna konstrukcija uruši i da zbrinute osobe ostanu bez adekvatnog smještaja.
Općina Čitluk. Na području općine ima oko 20–ak cm novog snijega, na prometnicama su formirani manji snježni nanosi, te se prometuje izuzetno otežano. Zbog kvara, jutros bez napajanja električnom energijom je polovica samog središta Čitluka, te naselja Dragićina, D. i G. Hamzići i D. M. i D. V. Ograđenik. Zbog problema u elektroopskrbi, otežano je i snabdijevanje vodom pojedinih područja.
Općina Konjic. Tokom jutra registrirane su nove snježne padaline i novog snijega ima oko 15 – 20 cm. Većina gradskih i prigradskih prometnica je prohodna, ali zbog novoga snijega, prometuje se otežano. Još uvijek je dio sela na području općine prometno izoliran. Jučer su tri helikoptera OS BiH izbacivala lijekove i hranu za pod bitovinjska sela Repovce, Kobelovina, Stojkovići, Bulatovići. Iz Pačerana je evakuiran srčani bolesnik, a iz Bjelimića jedna osoba koja je u teškom stanju prebačena za Sarajevo. Djelatnici šumarije Konjic evakuirani su sa prostora Bjelimića. Tokom dana pripadnici GSS dostavili su lijekove na šest lokacija, a akcija se nastavlja i danas. Opskrba el. energijom i vodom je uredna.
Općina Neum. Tokom noći napadalo je od 15 – 20 cm novog snijega, koji nošen vjetrom stvara probleme u prometu, te je prometovanje na području cijele općine jako otežano. Prema usmenoj informaciji koju smo dobili iz JP EP HZ HB, sinoć od 23,00 sati komplet područje općine Neum ima urednu opskrbu, s tim da je jutros, zbog kvara na dalekovodu bez napajanja poluotok Klek (komunalno poduzeće i repetitori telekom operatera).
Općina Stolac. Prema usmenoj informaciji od OC-a CZ-a Stolac, jutros ima od 5 – 15 cm novog snijega. Sve ceste su uglavnom prohodne, a prometuje se otežano.
Općina Jablanica. Jutros u Jablanici ima od 35 – 40 cm novog snijega. Tokom jučerašnjega dana na području općine nastavljene su aktivnosti na strojnom raščišćavanju lokalnih putova do udaljenih mjesta. Elektro opskrba je uredna. Vodoopskrba je zadovoljavajuća, a u nekoliko seoskih naselja prisutan je problem radi pucanja vodovodnih cijevi. Nastavljena je i akcija dostave lijekova i humanitarnih paketa. Uz pomoć GSS uspješno je provedena akcija dostave hrane i lijekova jednoj obitelji u Lučicu kod sela Dobrigošće.
Općina Prozor Rama. Novog snijega ima od 15 – 20 cm. Putna operativa čisti prometnice, a u prekidu je promet prema Tomislavgradu. Opskrba strujom je uredna.

Kanton Sarajevo
U toku dana Štab civilne zaštite Kantona Sarajevo izdao je naredbe:

 • PVB Sarajevo da odmah preduzme aktivnosti na skidanju ledenica sa objekata javnih institucija i ustanova, kao i drugih javnih ustanova na području Kantona Sarajevo;
 • preko Pres službe Kantona Sarajevo, pravnim i fizičkim licima na području Kantona Sarajevo da pristupe uklanjanju snijeg i ledenice sa svojih objekata;
 • Ministarstvu unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo, da preko svojih policijskih uprava na području Kantona Sarajevo, na poziv preduzeća koja vrše čišćenje i uklanjanje snijega sa saobraćajnica, da osigura s patrolama na terenu neophodnu asistenciju.

Također, Kantonalni operativni centar civilne zaštite je u toku dana proslijedio sve naredbe od Federalnog štaba civilne zaštite, općinskim štabovima civilne zaštite.
Prema podacima koje je prikupio Kantonalni operativni centar civilne zaštite u toku dana na čišćenju saobraćajnica KJKP „Rad“ je angažovao sve raspoložive mašine i kamione, kao i dodatne mašine i kamione, koje su obezbijedili Štab civilne zaštite Kantona Sarajevo i općinski štabovi civilne zaštite.
Općina Stari Grad. U toku dana bilo je angažovano 117 radnika na području Općine Stari Grad Sarajevo u prvoj smjeni. Čišćene su sljedeće ulice: Hercina, Ispod Budakovića, Most Bentbaša-Čeljigovići, Lubina, Haljevac, Brdo džamija, Tale Ličanina, Baščaršija i Josipa Štadlera. Tokom dana 12 pripadnika DVD „Vratnik“ je bilo angažovano na raščišćavanju snijega sa krovova zgrada i kuća prema utvrđenim prioritetima na području cijele općine Stari Grad.
Općina Centar. Glavne saobraćajnice u općini Centar su očišćene i prohodne za kretanje motornih vozila. Kako smo i ranije izvještavali svi pješački prolazi, stepeništa, mostovi, prilazi kontejnerima i stajališta vozila javnog gradskog prevoza su također očišćeni. U većini ulica počelo je i odvlačenje smeća od strane KJKP „RAD“. Tokom dana vršen je odvoz snijega iz ulica Bardakčije i Zaima Šarca. Na terenu je i danas bio angažovan mobilni tim CZ koji broji 30 ljudi sa lopatama, krampama i razbijačima leda i djeluju na području cijele općine Centar gdje se ukaže potreba. Najčešće intervencije tima odnosile su se na čišćenje pristupnih puteva do bolesnih, starih, socijalno ugroženih i sl. slučajeva. Tokom dana 3 mašine radile su na raščišćavanju snijega na Skenderiji, Marindvoru, Džidžikovcu, Mrkovićima, Bardakčijama i Mejtašu.
Općina Novo Sarajevo. U toku dana na poslovima raščišćavanju i uklanjanju snijega sa saobraćajnica na području Općine Novo Sarajevo angažovano je:

 • Po osnovu Odluke Štaba CZ 5 građevinskih mašina, kao i 50 osoba sa JU Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo – Biro Novo Sarajevo;
 • Preko mjesnih zajednica je angažovano dodatno 125 osoba plus 45 radnika JKP „Rad“ na čišćenju saobraćajnica i pješačkih staza, što ukupno iznosi 170 dodatno angažovanih osoba;
 • Osim gore navedenih, na čišćenju su angažovani i pripadnici DVD „Novo Sarajevo 1934“ i to 12 pripadnika i vatrogasno vozilo;

Osim saobraćajnica, pripadnici Štaba CZ su angažovani na čišćenju (skidanja ledenica i snijega) objekata od značaja za Općinu, Kanton i Federaciju BiH, koji se nalaze na teritoriji Općine.
Općina Novi Grad. U toku dana u svim MZ na području općine Novi Grad radilo se na čišćenju i proširivanju saobraćajnica radilo je 13 mašina i 100 lica.
Općina Ilidža. Tokom dana nastavilo se sa čišćenjem ulica u mjesnim zajednicama koje nisu očišćene proteklih dana kao i proširivanje glavnih saobraćajnica. U naselju Vela i u naselju Vidovci u MZ Blažuj dodatno su bile angažovane dvije građevinske mašine na raščišćavanju ulica. U toku dana 14 pripadnika civilne zaštite je bilo angažovano na uklanjanju snijega s krovova objekata koji su u vlasništvu općine Ilidža.
Općina Hadžići. Na području općine na otklanjanju posljedica od snijega, u toku dana bilo je angažovano 6 mašina firme „Dedukić“ d.o.o. Hadžići po Ugovoru o održavanju cesta lokalnog karaktera, kao i dodatnih 10 mašina od drugih firmi i privatnika, te 32 lica koja su radili na ručnom čišćenju trotoara, parkinga i sporednih putova.
Općina Vogošća. Danas je održana i sjednica OŠ CZ Vogošća na kojoj su razmatrane aktivnosti na redovnom čišćenju snijega, presjek stanja utrošenih i potrebnih finansijskih sredstava za ove namjene, informaciju o stanju zagrijavanja Vogošće, informaciju KSC Vogošća, RTV Vogošća, Policijske stanice Vogošća, PVB-odjeljenje Vogošća i Službe za komunalne poslove. U toku dana održan je sastanak sa direktorima svih osnovnih škola i Srednjoškolskog centra vezano za pripremu objekata (čišćenje i uklanjanje snijega sa krovova i iz dvorišta škola) za eventualni početak nastave. Danas je doktor i medicinski tehničar iz JU DZ Vogošća uz asistenciju radnog voda Štaba CZ općine Vogošće, obišli dva bolesna lica u selu Budišići. Također, u toku dana pripadnici Službe za zaštitu i spašavanje iz ULO „Lane“ su dostavili lijekove jednoj porodici u selo Vrapče.
Općina Ilijaš. Na području općine Ilijaš u toku dana na čišćenju saobraćajnica, bilo je anažovano ukupno 12 mašina, kao i 40 ljudi na ručnom čišćenju i uklanjanju snijega sa saobraćajnica. Saobraćajnice od kantonalnog značaja su prohodne, kao i saobraćajnice od općinskog značaja, dok se još uvijek saobraćaj na perifernim dijelovima općine odvija otežano.
Općina Trnovo. U toku dana 6 građevinskih mašina je radilo na čišćenju saobraćajnica prema selima Ledići, Bašci, Brda, Milišići i Lukovac. Još uvijek nisu prohodni lokalni putevu u MZ Delijaš prema selu Čunčići i u MZ Šabići prema selima Ozimine i Umoljani.
GRAS: Sve uspostavljene tramvajske, trolejbuske, autobuske kao i minibuske linije do sada uspostavljene rade uredno. Tokom dana radilo se na uspostavljanju novih linija gdje su to mogućnosti dozvoljavale.
Kanton 10
Za promet su zatvorene magistralni pravci Livno-Šuica, Glamoč-Mliništa te regionalni putevi Glamoč-Rore-Drvar te Mokronoge-Ravo. Na svim dionicama koje su prohodne kolnici su mjestimično suženi, ekipe zimske službe su na terenu održavaju prohodnost. Na snazi je zabrana kretanja svih teretnih vozila i autobusa na području ovog kantona. Zalihe goriva za mašine koje su angažirane od strane Štaba civilne zaštite su pri kraju.
Općine Glamoč, Bos. Grahovo i Tomislavgrad. Na području ovih općina većina puteva u selima su neprohodna. Deminerski timovi FUCZ-a uz pomoć volontera, a u suradnji sa Crvenim Križem HBŽ, vrše dostavu lijekova i potrebnih namirnica najugroženijima. Potreba za paketima hrane je oko 50 paketa po općini (300 paketa) koji bi se trebali dostaviti helikopterskim transportom u svaku općinu. Zbog zaleđenih pojilišta i vodovoda mnoga poljoprivredna gospodarstva imaju poteškoće u napajanju stoke. Dorovoljna vatrogasna društva i komunalna poduzeća vrše dostavu vode sa raspoloživim cisternama.

Zapadnohercegovački kanton
I dalje se u svim općinama intezivno radi na raščišćavanju saobraćajnica, gradskih ulica, i prilaza važnijim objektima. Na magistralnim cestama i regionalnim cestama prometuje se veoma otežano i s čestim zastojima, posebno na relacijama prema graničnim prijelazima. Poseban problem je prolazak vozila s robama za opskrbu na relaciji Vinjani Donji – Grude jer se prometuje jednom saobraćajnom trakom i uz policijsku pratnju. I dalje ima regionalnih i lokalnih cesta koji su i dalje u veoma teškom stanju tj. probijeni su uski prolazi (jedna saobraćajna traka), a ista je situacija prema udaljenijim mjestima (zaseocima).
Opskrba električnom energijom i vodom relativno je dobra. Također se vrše pripreme za moguće probleme koje bi mogle izazvati najavljene sniježne padaline za vikend. Na području Posušja oko 18 sati započeo je padati novi snijeg.

Zeničko-dobojski kanton
Na području općina Zenica, Žepče, Zavidovići, Tešanj, Usora, Doboj-jug, Kakanj, Visoko, svi regionalni i lokalni putevi, kao i M-17 su prohodni, saobraćaj se odvija usporeno u višim planinskim predjelima. Snijeg koji je sinoć padao dostigao je visinu od 10 – 15 cm na cijelom području Kantona, tako da nema većih problema u odvijanju saobraćaja. Ekipe putne operative su tokom noći čistile sve glavne, regionalne i lokalne putne pravce od novog sniježnog pokrivača.
Općina Maglaj. Magistralni i regionalni putevi su prohodni uz usporeno odvijanje saobraćaja. Na lokalnim putevima prema mjestima Straište, Oruče, Rakovac,Gornja Bočinja i Gornji Ulišnjak zbog snijega ne odvija se autobuski saobraćaj, dok je za putnička vozila saobraćanje otežano i usporeno.
Općina Vareš. Regionalni putevi su prohodni i većina lokalnih. Ostali su još lokalni putevi prema selima Planinica-Slavin, Diknjići-Mlakve i Sjenokos da se deblokiraju, mehanizacija je terenu i rade na osposobljavanju puteva. Snabdjevanje vodom i električnom energijom je uredno. Voda na Topliku ul.Zvjezda Vareš bakteriološki je neispravna i nije za piće.
Općina Breza. Dionica puta Mahmutovića rijeka – Dolovčići – Nasići i dalje nije osposobljena za saobraćaj jer se na putu, koji je dosta uzak nalaze naslage leda i snijega koje građevinske mašine još uklanjaju. Na dionici puta od Mahmutovića rijeke ka selu Dolovčići u toku ječerašnjeg dana došlo je do dodatnog obrušavanja lavina i stijenskog materijala, iz pravca Ilijaša vrši se čišćenje navedenog puta i deblokiranje. Snabdjevanje svim energentima je uredno.
Općina Olovo. Tokom jučerašnjeg dana općinska služba civilne zaštite u suradnji sa Crvenim križom izvršila podjelu paketa pomoći u sela Petrovići, Nevačka, Milunići, Ajdinovići i Olovske Luke. Po naredbi KŠCZ Zeničko-dobojskog kantona, „HS Putevi“ dopremili su mašine za čišćenje snijega i u jutarnjim satima počeli su radovi na deblokadi za lokalne puteve Petrovići- Klis i Žeravice-Rubinići. Naselja koja su još u blokadi: Klis, Slivnje-Ajvatovići, Rubinići. Za naselja Ajdinovići i Ponijerka moguće je doći samo pješice i trenutno mašine rade na deblokiranju puta. Vodosnadbjevanje - vrši se redovna isporuka pitke vode, za naselje Olovo. Distribuirana voda je bakteriološki ispravna, čista i upotrebljiva za sve namjene. Naselje Krajšići bez vode, Kruševo, Prgoševo i Solun problemi sa napajanjem, vode ima povremeno.

Tuzlanski kanton
Na području TK-a palo je 10-15 cm novog snijega. Svi magistralni i regionalni putevi su prohodni uz otežano odvijanje saobraćaja. Na području cijelog kantona se obavljaju radovi na uklanjanju snijega. Nema značajnih prekida u napajnju el. energijom, vodom i telefonskim vezama.
Općina Banovići. Kvar na gradskom toplovodu nije otklonjen tako da jedan dio grada Banaovići još nema grijanja. Ekipe putne operative su upućene na čišćenje lokalnih puteva i autobuskih linija.
Općina Kladanj. Dana 10.02.2012. godine, u 12:30 sati, uspješno je završena spasilačka akcija u mjestu Hotani općina Kladanj u kojoj su učestvovali OSCZ, doktor JZU Dom zdravlja Kladanj na pružanju medicinske pomoći i evakuaciji jednog pacijenta iz MZ Tuholj na UKC Tuzla, te pomoći u hrani i drugim proizvodima. Dostavljeni su paketi za 7 porodica romske nacionalnosti te jedan paket za povratničku porodicu u naselju Starić. Zbog velike količine snijega popustio je krov na firmi Raneks doo u naselju Gojakovići te je pričinio značajnu materijalnu štetu na jednom vozilu koje je bilo parkirano unutar hale.
Općina Sapna. Štab CZ Sapna je u suradnji sa crvenim križom općine Sapne obezbjedio je trideset paketa hrane i podjelio najugroženijim porodicama.
Općina Kalesija. OSCZ Kalesija je izvršila probijanje puta Kalesija-Prnjavor-Čanići kako bi se snabdjela hrana za sitnu stoku (nekoliko stotina ovaca) vlasništvo ovčara sa Vlašića koji zimuju u Sprečkoj dolini.

3. Federalno ministarstvo prometa i komunikacija

Informacija o stanju prometnica u FBiH (na dan: petak, 10.02.2012. u 15:00)
Stanje na autocesti (dionica Kakanj – Jošanica)
JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar: Obje trake crne i suhe. Freza je popravljena i čisti zaustavne trake. Čišćenje snijega sa nadstrešnice naplatnih kućica obavljeno do pola. Sutra je planiran nastavak. Izdata je naredba Federalnog štaba CZ kojom se omogućava izlaz teretnih i drugih vozila u pravcu Ze – Do kantona u cilju rasterećenja saobraćaja u Kantonu Sarajevo.

Stanje na aerodromu Sarajevo.
Zračni promet se odvijao prema predviđenom rasporedu letova. U periodu do 16:00 sati realizirano je ukupno 8 letova. Evidentirano je kašnjenje letova iz Minhena (35 min.) i Zagreba (20 min.) iz operativnih razloga, dok su ostali letovi realizirani u skladu sa predviđenim redom letenja. Iz komercijalnih razloga otkazan je jutarnji let za Istanbul, te popodnevni letovi za Budimpeštu i Istanbul. Aktivnosti koje će se nastaviti raditi vezane su za održavanje aerodromskih površina i radionavigacijskih sredstava čistima radi neometanog i redovnog odvijanja zračnog prometa.
Stanje vezano za željeznički saobraćaj i infrastrukturu.
Sve pruge na mrezi ZFBH su prohodne i saobracaj se odvija uz odredene poteskoce. Željezničkom prugom Konjic - Mostar i Konjic - Pazarić saobracaju lokomotive krstarice radi održanja prohodnosti pruge. Elektroprivreda Bosne i Hercegovine se redovito servisira i snadbijeva zeljeznickim vagonima. U stanici Podlugovi dostavljeno 24 cisterne 1.200t nafte na industrijski kolosijek INA. Dostava 21 vagon uglja za GIKIL je realizovana u večernjim satima.
Stanje na magistralnim cestama.

4. Izvještaj o stanju u distribuciji JP EP HZHB (11.02.2012. godine u 16:30 sati)
Pogon Mostar:pokriva područje HNK
Poslovnica Elektro Mostar: dosta sitnih kvarova na niskom naponu koji se otklanjaju po pozivu kupaca.
Poslovnica Elektro Čapljina: ima sitnih kvarova na niskom naponu koji se otklanjaju po pozivu kupaca.
Poslovnica Elektro Čitluk, ima sitnih kvarova na niskom naponu koji se otklanjaju po pozivu kupaca.
Poslovnica Elektro Stolac ima sitnih kvarova na niskom naponu koji se otklanjaju po pozivu kupaca.
Poslovnica Elektro Neum pušten 10 kV napon iz pravca Stona do TS 110/x Neum napajanje ima oko 95 % kupaca .
Poslovnica Elektro Rama stanje uredu osim sitnih kvarova na niskom naponu koji se otklanjaju po pozivu kupaca.
Poslovnica Elektro Doljani stanje uredu osim sitnih kvarova na niskom naponu koji se otklanjaju po pozivu kupaca.
Poslovnica Elektro Ravno stanje uredu osim sitnih kvarova na niskom naponu koji se otklanjaju po pozivu kupaca.
Pogon Grude pokriva područje ZHŽ , ima sitnih kvarova na niskom naponu koji se otklanjaju po pozivu kupaca.
Pogon Livno pokriva područje HBŽ
Poslovnica Tomislavgrad bez napajanja repetitor Tušnica, ostala područja U HBŽ imaju sitnih kvarova na niskom naponu koji se otklanjaju po pozivu kupaca.
Najveći problem je nemogućnost pristupa navedenim lokacijama radi zametenih pristupnih putova
DP Centar stanje uredu osim sitnih kvarova na niskom naponu koji se otklanjaju po pozivu kupaca.
DP Sjever stanje uredu osim sitnih kvarova na niskom naponu koji se otklanjaju po pozivu kupaca.

5. Izvještaj Crvenog križa FBiH (10.02.2012.  god. u 16:00 sati)
Dana 10. 02. 2012. godine, Crveni križ Kantona Sarajevo je putem javne kuhinje spremio obroke po planu i dostavlja na punktove za podjelu. U organizaciji Crvenog križa Federacije BiH održan je sastanak u Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike sa predstavnikom ministarstva Miroslavom Mauharom, Anom Andrić i predstavnicimah umanitarne organizacije LDS Charities iz SAD-a, koji značajno podržavaju građane BiH, posebno ugroženo stanovništvo. Ujedno, predstavnici Mormonske humanitarne organizacije su podijelili 10 paketa hrane u Romskom naselju na Ilidži.
Crveni križ Kantona 10. Teška je situacija na području ovog kantona i potreba za paketima hrane je oko 50 paketa po općini (300 paketa) koji bi se trebali dostaviti helikopterskim transportom u svaku općinu. Najugroženije općine su: Drvar, Bosansko Grahovo, Glamoč. Crveni križ kantona je uspio obezbjediti malu količinu paketa hrane koje dostavlja u okolna područja terenskim vozilom koje su dobili od općine na poslugu.
Zeničko-dobojski kanton. Za danas je najavljena dostava raspoložive humanitarne pomoći, ćebadi. Čizme, vreće za spavanje, za 30 porodica ugrožene stanovnike općine Vareš. Općina Kakanj – Crveni križ općine Kakanj je u toku dana dijelio pakete hrane i lijekove za ugroženo stanovništvo.

6. Federalni hidrometerološki zavod (11.02.2012.  god. u 07:51 sati)
Jutros je u našoj zemlji bilo oblačno i hladno vrijeme sa snijegom. Visina snijega u u 07 sati : Bjelašnica 245 cm, Ivan -sedlo 160, Kupres 110, Sarajevo 79, Mostar 70, Bugojno 57, Livno 55, Gradačac 53, Drvar 52, Bihać 36, Goražde 34, Sanski Most i Tuzla 32, Neum 22, Stolac 15 cm. Temperature zraka u 07 sati: Kupres -17 stupnjeva, Ivan Sedlo -16, Bugojno i Gradačac -14, Sarajevo i Drvar -13, Bjelašnica, Bihać, Livno, Tuzla i Zenica -12, Sanski Most -11, Goražde -10, Mostar -6, Neum i Stolac -3 stupnja.
Atmosferski tlak je u Sarajevu iznosio 944 mlibara, za 2 milibara je viši od normalnog i sporo raste.
PROGNOZA VREMENA ZA DANAS
Danas se u našoj zemlju očekuje oblačno vrijeme sa snijegom,a na jugu zemlje sa susnježicom i ledenom kišom i uglavnom u cijeloj zemlji hladno. Vjetar, umjeren do jak, u Bosni sjeveroistočni, a u Hercegovini jugozapadni. Najviša dnevna temperatura od -13 do -7, na jugu zemlje od -2 do 4 stupnja. U Sarajevu oblačno vrijeme sa snijegom. Najviša dnevne temperatura oko -10 stupnjeva.

7. BIHAMK (stanje 11.02.2012. godine u 08:30 sati)
Zbog novih padavina zatvoreni su putni pravci Livno-Šuica-Tomislavgrad i Tomislavgrad-Kolo-Livno, Šuica-KupresLivno-Glamoč-Mlinište. Također, zatvoreni su i regionalni pravci: Drvar-Glamoč, Tomislavgrad-Prozor, Jablanica-Posušje, Ljubinje-Bileća i Nevesinje-Berkovići. Magistralni put M-18 Sarajevo-Foča prohodan je samo za putnička vozila. U funkciji je jedna traka, a saobraćaj se i dalje odvija jako otežano.
Otežano je saobraćanje i na većini ostalih putnih pravaca. Posebno izdvajamo puteve na području Hercegovine, jugozapadne i istočne Bosne. Dodatne poteškoće vozačima pričinjava jak vjetar, koji stvara snježne nanose. Pri ovako niskim temperaturama djelovanje posipnog materijala je nemoguće, pa apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno i da na put ne kreću bez zimske opreme.
Federalni štab Civilne zaštite donio je novu naredbu kojom se zabranjuje kretanje svih teretnih vozila i autobusa na putnim pravcima koji povezuju putne komunikacije između i unutar Kantona Sarajevo, Hercegovačko-neretvanskog, Zapadnohercegovačkog i Kantona 10 (Livanjski kanton), osim vozila kojim se vrši prevoz hrane, energenata (nafta, naftni derivati, lož ulje, ugalj), lijekova, medicinske opreme i sredstava i posebnih zahtjeva za uvoz-izvoz koji mogu izazvati veće ekonomske štete. U skladu sa situacijom na ostalim putnim pravcima u FBiH, te potrebom za normalizovanje snabdijevanja i oživljavanja privrednih aktivnosti, kantonalni štabovi civilne zaštite će u saradnji sa nadležnim MUP-ovima na svom kantonu obezbjediti nesmetano odvijanje saobraćaja uz upotrebu propisne zimske opreme.
Odlukom Vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona i Stožera civilne zaštite HNK-a zabranjen je saobraćaj na području grada Mostara na lokalnim putevima i ulicama, osim za vozila policije, hitne pomoći, vatrogasne i gorske službe spašavanja, te za interventna vozila. Za saobraćaj je zatvoren granični prelaz Hum-Šćepan Polje. Na ostalim graničnim prelazima saobraća se bez dužih zastoja.

 
Utorak,
02. juni 2020.
VIŠE