Aktuelno

Zajednička sjednica Vlade FBiH i Federalnog štaba civilne zaštite
10 Feb 2012

Federalni štab civilne zaštite (FŠCZ) donio je danas naredbu koja je proslijeđena kantonalnim i općinskim vlastima da bi se se na što efikasniji način odgovorilo na najavljene nove snježne padavine, izjavio je na na pres-konferenciji u Sarajevu, upriličenoj nakon zajedničke sjednice Vlade Federacije BiH i FŠCZ- a, zamjenik federalnog premijera i komandant Štaba FŠCZ Jerko Ivanković-Lijanović.

Naredbom je, kako je pojasnio, naloženo vladama kantona i općinskim načelnicima da sagledaju stanje u prikupljanju finansijskih sredstava namijenjenih za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća, te ih stave na raspolaganje službama CZ-a.

Istovremeno, Federalno ministarstvo prometa i komunikacija je zaduženo da, u koordinaciji s javnim preduzećima za održavanje puteva, stavi u funkciju sve raspoložive resurse da bi se osigurala prohodnost puteva i funkcioniranje željezničkog saobraćaja, posebno u segmentu snabdijevanja industrijskih objekata, odnosno kapaciteta koji proizvode i osiguravaju energiju.

FŠCZ donio je i naredbu kojom je obavezao Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije da učini sve što je neophodno da bi se hidroenregetski objekti, odnosno hidroakumulacije, prilagodili novonasatalim okolnostima, a sve radi što bolje pripreme za period otapanja snijega, što može uzrokovati poplave i pojavu klizišta.

Ivanković-Lijanović je uputio apel građanima da na što racionalniji način koriste električnu energiju, te iskazao zahvalnost svima koji su vlastitim angažmanom doprinijeli prevladavanju poteškoća koje su prouzročile obilne snježne padavine i ekstremno niske temperature.

Premijer Federacije BiH Nermin Nikšić pohvalio je FŠCZ za promptno reagiranje nakon zaključaka s posljednje sjednice Federalne vlade, uz očekivanje da će angažman svih struktura uključenih na otklanjanju i saniranju posljedica elementarne nepogode ubuduće biti još efikasniji i odgovorniji.

Nikšić je iskazao zahvalnost i svima koji su u proteklom vremenu doprinijeli normaliziranju prilika, posebno studentima, rudarima i radnicima u termoelektranama, kao i penzioniranim pripadnicima OSBiH, te svim anonimnim građanima koji su vlastitim angažmanom doprinijeli saniranju posljedica nevremena koje je zahvatilo našu zemlju.

Federalni premijer pohvalio angažman zdravstenih ustanova, odnosno njihovih djelatnika, te najavio da će Vlada iz federalnih rezervi promptno osigurati određene količine lož-ulja za potrebe Kantona 10 (Livanjski) i Hercegovačko-neretvanskog kantona.

Direktor Federalne uprave Civilne zaštite (FUCZ) Alija Tihić kazao je da se aktivnosti u vezi sa saniranjem posljedica prirodne nesreće odvijaju u skladu s postojećim planovima, te da su prioriteti i nadalje osiguranje prohodnosti putnih pravaca, pomoć u hrani, lijekovima i energentima, te eventualna evakuacija bolesnih s najugroženijih područja.

Na tom planu, kako je kazao, angažirani su svi raspoloživi kapaciteti, te ocijenio da Vlada i FŠCZ čine sve što je u njihovoj moći da bi se otklonile posljedice prirodne nesreće.

Odgovarajući na pitanja novinara, Tihić je ukazao na neosnovanost kritika na račun službi CZ-a, ocijenivši da su one često proizvod određenih restrikcija koje su na snazi, a koje su neophodne u novonastalim (ne)prilikama.

U tom kontekstu, najavio je da će se večeras na putnoj komunikaciji Hadžići - Stupska petlja - Vogošćanska petlja saobraćaj odvijati po posebnom režimu, s obzirom na to da će se raditi na daljnjem raščišćavanju te komunikacije, a radi omogućavanja dvosmjernog odvijanja saobraćaja.

Inače, vladini dužnosnici i članovi FŠCZ-a, koji permanentno zasjeda, analizirali su sve dosadašnje aktivnosti na saniranju posljedica prirodne nesreće, kao i trenutno stanje na području Federacije BiH.

Sastanku su prisustvovali i predstavnici javnih preduzeća, institucija i ustanova koje mogu doprinijeti prevladavanju i saniranju poteškoća koje još opterećuju stanje u FBiH, posebno na planu osiguranja neophodnih energenata i prohodnosti magistralnih i regionalnih saobraćajnica, kao i snabdijevanja živežnim namirnicama i zdravstvene zaštite građana.

 
Petak,
05. juni 2020.
VIŠE