Aktuelno

Redovni izvještaj Federalnog operativnog centra
08 Feb 2012

Izvještaj Federalnog operativnog centra civilne zaštite o stanju na teritoriji Federacije BiH, za dane 7./8.2.2012. godine, do 10:00 sati.

I - Presjek rada i aktivnosti Federalnog štaba civilne zaštite u dane, 7./8.02.2012.godine

 • U 09:40 sati upućen je zahtjev Ministarstvu sigurnosti za angažovanje helikoptera OSBiH i EUFOR-a za dotur hrane u područja općina Foča i Konjic, kao i medicinske evakuacije dvije bolesne osobe do Sarajeva i MZ Kozja Luka. Pored toga u ovom zahtjevu traženo prebacivanje dvije osobe koje nose lijekove za stare i bolesne na području MZ Kozja Luka, Krteline i Čelik Polje, kao i dostava paketa hrane za jedanaest osoba zavijanih u MZ Gornja Ljuta – Konjic, kao i evakuaciju dvije bolesne osobe iz iste MZ. – Zadatak nije odrađen iz razloga što vremenski uvjeti (jak vjetar) nije dozvolio uzlijetanje helikoptera ali se isti treba izvršiti u ranim jutarnjim satima 8.2.2012.godine.
 • U 11:25 sati Upućen je opšti zahtjev Ministarstvu sigurnosti za odobravanje angažovanja mehanizacije i pripadnika Oružanih snaga BiH u Sarajevskom kantonu, HNK, Kantonu 10 i Zapadnohercegovačkom kantonu, s tim da bi konkretni zahtjevi za pomoćm u čišćenju komunikacija, naknadno dostavljani u pisanoj formi FŠCZ i Ministarstvu sigurnosti. – Nismo dobili povratni izvještaj od strane Ministarstva sigurnosti BiH
 • U 13:00 sati upućen je zahtjev Ministarstvu sigurnosti za angažovanje helikoptera OSBiH za transport trudnice iz mjesta Ljuti Dolac, općina Široki Brijeg u Mostar. – U razgovoru sa obitelji dotične trudnice povratnu informaciju smo dobili da nije potrebno angažirati helikopter jer su mještani uspjeli porodilju izvući uz vlastite napore.
 • U 14:55 sati upućen je zahtjev Ministarstvu sigurnosti za angažovanje helikoptera OSBiH za transport osobe koja je imala infarkt iz DZ Tomislavgrad u Klinički centar Mostar. – Zbog jakog vjetra iz Sarajeva nije poletio helikopter, ali je zadatak ostavljen za 8.2.2012.godine kao prioritet.
 • U 22:00 sati upućen je zahtjev Ministarstvu sigurnosti za angažovanje helikoptera EUFOR-a za evakuacije jedne bolesne osobe iz Raške Gore, jedne osobe sa lokaliteta Vrdi-Vratinci i jedne osobe sa repetitora na brdu Mikuljača. – Očekujemo da će ovi zadaci biti izvršeni tokom dana (8.2.2012.godine) prioritetno ako ne bude vremenskih neprilika. Zadatak izvršava zadat EUFOR-a.

 

Nakon vanredne sjednice Federalnog štaba CZ, održane u 14:00 sati, u skladu sa zaključcima donesenim na sjednici preduzete su sljedeće aktivnosti:

 1. Federalnom ministarstvu unutrašnjih poslova i svim Kantonalnim ministarstvima unutrašnjih poslova dostavljana je Dopuna naredbe Federalnog štaba CZ o zabrani kretanja vozila sa prikolicama i šleperima iz koje se izuzimaju vozila kojim se vrši prevoz energenata (nafte, naftnih derivata, lož ulja, uglja i drugo) i za provođenje mjera zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara, kao i vozila koja prevoze mašine za raščišćavanje puteva i druga sredstava koja su angažaovana na provođenju mjera zaštite i spašavanja.
 2. Svim kantonalnim i općinskim štabovima CZ izdata je Naredba da angažuju svu potrebnu mehanizaciju koja će se upotrijebiti na raščišćavanju magistralnih i regionalnih puteva u cilju uspostavljanja putne komunikacije na svim putnim pravcima u FBiH.
 3. Na zahtjev Gradskog stožera CZ grada Mostara za angažovanje odgovarajućih sredstava i službi za spašavanje ljudi iz zavejanih područja, Federalni štab civilne zaštite dao je odgovor kojim ih je usmjerio na njihove obaveze i obaveze drugih struktura u zaštiti i spašavanju, kao i zadacima koje je poduzeo na pomoći Gradu Mostaru.
 4. Kantonalnim štabovima Hercegovačko-neretvanskog, Zapadnohercegovačkog i Kantona 10 proslijeđena je ponuda preduzeća „Krajina putevi dd Bihać” za pomoć u izvanrednoj situaciji koje su ponudili uz minimalnu naknadu. Od navedenih organa zatraženo je hitno očitovanje kako bi Federalni štab mogao preduzeti odgovarajuće aktivnosti na angažiranju mašina za raščišćavanje snijega
 5. Prihvaćena je inicijativa Ministarstva sigurnosti za dislokaciju jednog helikoptera Oružanih snaga BiH na područje Hercegovačko-neretvanskog kantona.
 6. Svim kantonalnim i općinskim štabovima CZ dostavljeno je Uputstvo o rukovođenju akcijama zaštite i spašavanja, načinu rada, donošenju odluka i naredbi koji je pripremila Stručna služba Federalnog štaba civilne zaštite.
 7. Svim kantonalnim i općinskim štabovima CZ izdata je Naredba da na zahtjeve elektroprivrednih preduzeća u Federaciji Bosne i Hercegovine i zahtjeve OP „Elektroprijenosa BiH“ d.d. Banja Luka, usmjere ekipe za čišćenje snijega do elektro energetskih objekata u Federaciji Bosne i Hercegovine u kojima je nastao kvar kako bi isti mogao biti otklonjen, te uspostavljeno normalno napajanje električnom energijom.
 8. Federalnom ministarstvu unutrašnjih poslova izdata je Naredba da za potrebe zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara stavi na raspolaganje helikopter Federalnom štabu civilne zaštite.

 

U toku dana permanentno je vršena koordinacija u akcijama spašavanja, kao i drugim aktivnostima na ublažavanju posljedica trenutne situacije. Posebno treba istaći izdavanje odobrenja za transport energenata vozilima kojima je zabranjen promet. Ova aktivnost provođena je u tijesnoj saradnji sa Federalnim i Kantonalnim ministarstvima unutrašnjih poslova.

II – Federalni izvještaji

 U ovom periodu dostavljani redovni ili vanredni izvještaji i to:
1. Federalnog ministarstva prometa i komunikacija:
a) Izvještaj u 14,00 sati o stanju prometnica u FBiH
b) Izvještaj u 16,20 sati o stanju prometnica u FBiH
c) Izvještaj u 20,50 sati o stanju prometnica u FBiH

2. Federalnog ministarstva energetike i industrije:
a) U 13,45 Prijedlog Naredbe o usmjeravanju ekipa za čišćenje snijega elektro energetskih
objekata u Federaciji Bosne i Hercegovine u kojima je nastao kvar
b) U 20,37 Izvještaj o stanju u Distribuciji JP EP HZHB d.d Mostar dana 7.2.2012.godine

III OSTALI DOGAĐAJI

1. SNJEŽNI NANOSI – LAVINE (LP – 4)

Srednjobosanski kanton
Općina Travnik. Dana 7.2.2012. godine, oko 09,00 sati, na lokalnom putu, pronađeno tijelo Bore Filipovića rođenog 1962.godine iz Travnika. Tijelo je bilo prekriveno snijegom, a izvršenim pregledom konstatovano je da je smrt nastupila usljed smrzavanja.

Hercegovačko-neretvanski kanton
Grad Mostar. Istočna strana grada je bez el. energije od 06.02.2012, zbog pada nekoliko stupova 110 KW dalekovoda, u Opinama. Isto tako je otežana opskrba pitkom vodom. Gradske prometnice su prohodne. I dalje je na snazi zabrana prometovanja osobnih vozila. I danas će se nastaviti sa čišćenjem lokalnih prometnica i odvoza snijega sa gradskih prometnica. Na području Grada Mostara vatrogasci su intervenirali četiri puta:u Ul.O.Grebe gorio dimnjak, A.Buća grede na kući, H.Repca plinska boca i teh int u Ul.K.Tomislava.
Općina Čapljina. Na području općine elektro opskrba zadovoljavajuća. Vodoopskrba uredna. Svi putni pravci na području općine su prohodni uz obaveznu uporabu zimske opreme. I dalje će se aktivno nastaviti na čišćenju prometnica i uklanjanju snijega.
Općina Stolac. Putni pravci Stolac-Neum, Stolac-Čapljina, Stolac-Mostar, Stolac-Berkovići, Stolac-LJubunje su prohodni. Prometuje se otežano zbog poledice na gore navedenim pravcima. Bez struje je jedan dio Rotimlje, Martinovići i Barane. Vodoopskrba uredna. Tokom jutra će se pristupiti raščišćavanju lokalnih prometnica.
Općina Konjic. Na području općine Konjic bez struje su sela Repovci i Zukići, ostali dio općine ima zadovoljavajuću opskrbu el.energijom. Vodoopskrba zadovoljavajuća. Veliki broj okolnih sela je i dalje zameten. Tokom jutra će se nastaviti sa čišćenjem lokalnih prometnica.
Općina Jablanica. Opskrba el. energijom i pitkom vodom je zadovoljavajuća. Putna komunikacija Jablanica-Mostar povremeno se pušta u promet, dok su prometnica Jablanica-Prozor i Jablanica-Konjic u funkciji, a ostale prometnice u općini su prohodne, ali je promet otežan.
Općina Prozor Rama. Stanje na području općine se stabilizara, glavne prometnice su pročišćene. Problem je sa nestašicom osnovnih žitvonih namirnica, dok se iz sela Dobro polje hitno mora evakuirati dvije starije osobe zbog bolesti.
Općina Neum. Prema usmenoj informaciji od načelnika općine stanje na području općine je i dalje veoma teško. Najveći problem je opskrba el. energijom koja je i dalje u prekidu.

Bosansko-podrinjski kanton
Prema informacijama od predsjednika Skupštine opštine Foča, u Foču je tokom jučerašnjeg dana u 12:00 sati sletio helikopter MUP–a Republike Srpske koji je preuzeo lijekove i hranu, nakon čega je letio prema selima Vajt i Meštrevac u opštini Foča da evakuiše jednu trudnicu i podijeli lijekove i hranu u tim selima. Nakon evakuacije trudnice helikopter se vratio u Foču, preuzeo nove količine hrane i lijekova za stanovnike povratničkih sela Izbišino, Čelikovo Polje, Kljuna, Kozija Luka i Kratine i iste dostavio stanovnicima navedenih sela.
U dopremanje hrane i lijekova ugroženim stanovnicima Fočanske Jabuke uključili su se pripadnici Oružanih snaga BiH iz kasarne u Kosovi. Tako je grupa od sedam vojnika, sa hranom i lijekovima tokom jučerašnjeg dana upućena u selo Slavičići, u ovoj mjesnoj zajednici.
Takođe su dopremljeni lijekovi i hrana u selo Dragovići u općini Foča – Ustikolina, u koju su uključeni 6 pripadnika deminerskog tima FUCZ-a i jedan Tim za podršku MUP –a Bosansko – podrinjskog kantona Goražde.
Tim za uklanjanje NUS-a FUCZ-a je pružio asistenciju u pružanju dostave hrane i lijekova u selo Ćurovi općina Goražde urgoženom povratniku Ćurovac Mehu.
Općina Goražde. Načelnik općine Goražde na prijedlog OŠCZ-e Goražde donio je odluku o proglašenju stanja prirodne nesreće na području Općine Goražde uzrokovane velikim sniježnim padavinama i niskim temperaturama br:02-44-609/12 od 7.2.2012. godine u 11:30 sati.
Svi glavni lokalni putevi pravci koji povezuju naseljena mjesta na području Općine Goražde otežano su prohodni jednom kolovoznom trakom.
U mjesnim zajednicama: Osječani, Berič, Vranići, Posestra, Osanica, Rešetnica, Ilovača, Faočići i Orahovice takođe je vršeno pročišćavanje i nastavit će se u toku današnjeg dana, ali zbog visine snijega i velikog broja makadamskih puteva većina sela na ovim mjesnim zajednicama nije otvorena i povezana sa lokalnim putevima. Mjesna zajednica Kraboriš je i dalje u potpunoj blokadi i trenutno se vrši deblokada iz pravca Smoljska luka-Šemihova. Otežavajuće okolnosti su što je došlo do kvarova na tri građevinske mašine u rejonima MZ Orahovice (komunalno preduzeće iz Prače), MZ Rešetnica (,,Markan“ doo) i MZ Posestra (,,Grebak“ doo).
Većina poziva upućenih prema Općini Goražde se odnosi na pročišćavanju putnih komunikacija iz gore navedenih mjesnih zajednica, a bilo je i poziva za dostavu lijekova u mjesnu zajednicu Osanica gdje su pripadnici Gorske službe spašavanja i Profesionalne vatrogasne jedinice izvršili probijanje do sela Vrbica i dostavili lijekove Halilović Rasimu. Iz mjesne zajednice Osječani obratio se Mirvić Hajro za pomoć u lijekovima gdje su mu tokom noći pripadnici Profesionalne vatrogasne jedinice dostavili iste. U MZ Kraboriš, dana 7.2.2012. godne oko 12,00 časova došlo je do zapaljenja krova na porodičnoj kući vlasnika Hamzić Havka koji su mještani uspjeli ugasiti. Izgorjelo je oko 10-15 kvadratnih metara krovne konstrukcije.
Općina Pale-Prača. Situacija na području ove općine i dalje je teška. Prema informacijama sa terena mehanizacija je uspjela da probije put do naselja Todorovići i Kovačevići. Mehanizacija se probija prema planu uz veoma teške uslove prema selu Komrani i prema selu Vražalice koje je ostalo bez telefonske veze. Pripadnici civilne zaštite uspješno su dostavili neophodnu hranu za tri ugrožene porodice u selima Brdarići,Bare i Viuče. Napajanje sa strujom, vodom i telefonskim vezama je uredno (izuzev sela Vražalice).
Općina Foča-Ustikolina. Očišćeni su sljedeći pravci: Presjeka-Roskovići,Presjeka-Šahbašići-Radeljevići-Poratak-Donje lokve, Osanica-Lašćići, dok i dalje ostaje problem sela Ledine jer se zbog leda nije moglo pristupiti čišćenju, kao i sela Prisoje, Mravljača, Bunčići (MZ Ustikolina), dok je na MZ Cvilin izražen problem prohodnosti puta prema selu gojačice i Fazlovina. Započeto je čišćenje puta Jabuka-Dragovići. I dalje je teško stanje na području MZ Jabuka, tako da još uvijek nisu deblokirana sljedeća sela: Vojnići, Modro polje, Bešlići, Zbič, Božanovići, Kozarevići, Mazlina, Pobirjanovići, Magudovići, Poplatići. Na sjednici OŠCZ-e općine Foča-Ustikolina koja je održana 7.2.2012. godine u 17:30 donijeta je Odluka o proglašenju stanja prirodne nesreće.
Napajanje električne energije na području BPK-a Goražde je uredno i nije bilo prekida.

Zeničko-dobojski kanton
Općina Zenica. Na području općine svi regionalni i lokalni putevi, kao i M-17 su prohodni, saobraćaj se odvija otežano. Lokalni put prema selu Podjezera je očišćen iz pravca Teslića. Priključni put za selo Višegrad (iz Vranduka) je neprohodan.
U 20:55 sati kontaktirana Kantonalna uprava Civilne zaštite gdje je upućena ekipa Gorske službe spasavanja Zenica na područje sela Seoci, zaseok Zahići, gdje se uspjelo doći do Durmiš Mehmedalije i Amela, sa kojim se tri dana nije ostvario kontakt. Durmiš Amelu je evakuisan i istom je ukazana ljekarska pomoć zbog promrzlina. Spašavanje je izvedeno uz koordiniranu aktivnost KUCZ-a ZDK i Op Sl CZ-a Zenica, MUP-om ZDK, hitne pomoći Zenica. U akciji spasavanja GSS Zenica učestvovalo je pet lica, uz korištenje motornih sanki za snijeg. Snabdjevenost energentima na području općine Zenica se odvija bez problema.
Općina Maglaj. Na području općine saobraćaj se na magistralnom putu M-17, odvija se bez problema, ali otežano. Svi regionalni putevi su prohodni. Snabdijevanje električnom energijom vodom je u redu, telefonske.
Općina Zavidovići. U toku noći na području ove općine nije bilo nekih problema. Saobraćaj na svim glavnim putnim pravcima se odvija otžano. Lokalni putevi su očišćeni od snijega koji je padao juče. Regionalni put Zavidovići-Olovo, do Careve Ćuprije je prohodan, sve autobuske linije prema selima na području općine saobraćaju.
Općine Doboj-jug. Svi putni pravci na području općine su prohodni uz otežano saobraćanje. Na području općine Doboj-Jug nema ugroženih ljudi ni materijalnih dobara. Snabdjevenost energentima na području općine se odvija bez problema.
Općina Usora. Svi glavni putevi su prohodni, kao i svi lokalni putevi, saobraćaj se odvija otežano. Snabdjevanje energetima je uredno u svih 9 mjesnih zajednica.
Općina Kakanj. Na području općine provode se aktivnosti oko čišćenja putnih komunikacija koje nisu očišćene. Ostale putne komunikacije se održavju redovno po planu i ugovoru o zimskom održavanju putnih komunikacija. Svi regionalni putevi, kao i A-1 i M-5 su prohodni, saobraćaj se odvija otežano.
- Lokalni put koji vodi iz sela Brnjic prema selima Sobotine, Dubovo Brdo, Turalići, Gornje i Donje Starposle, Hrastovac i Dedići su neprohodni.
- Lokalni put za selo Crnač, prema Ponijerima, je prohodan, osim zaseoka Crepulje.
Nema problema u snabdijevanju električnom energijom i vodom.
Općina Tešanj. Magistralni i regionalni putevi na području općine su prohodni iako se saobraćaj odvija znatno otežano u odnosu na prethodni dan. Lokalni putevi na području općine su zadovoljavajuće prohodnosti. Aktivnosti putne operative i mjesnih zajednica za sada održavaju prohodnost i pristupačnost na zadovoljavajućem nivou.
Općina Visoko. Svi regionalni i glavni putni pravci su prohodni, putne komunikacije Putna komunikacija Bilalovac-Miroševići-Brezovik nije uspostavljena. OpšCZ će zasjedati danas 08.02 u 10,00 sati. Nakon novih snježnih padavina regionalni put Kakanj-Visoko-Sarajevo i Visoko-Kiseljak su prohodni i saobraćaj se odvija u otežanim uslovima. Stanje na Općini Visoko po pitanju snadbijevanja vodom, el, energijom, plinom je stabilno.
Općina Olovo. Stanje na cijeloj općini je stabilizovano. Zimske službe su na terenu do danas je deblokirano oko 80% naselja uz put M-18, regionalne lokalne puteve. Magistralni put M-18 je prohodan, saobraćaj se odvija otežano.
- Regionalni put Olovo-Zavidovići je prohodan iz pravca općine Olovo.
- Lokalni putevi prema selima Ajvatovići, Slivnje i Klis su neprohodni, dok je u toku čišćenje na lokalnim putevima prema selima Dugandžići, Bare, Milulići i Pušino Polje.
Općina Vareš. Odvijanje saobraćaja na putu Breza - Vareš je prohodno uz otežano odvijanje saobraćaja. Regionalni putevi su prohodni. Lokalni putevi prema selima Semizova Ponikva, Ravne i Bijelo Borje su prohodni. Lokalni putevi prema selima Očevnja, Ligotići, Mirnovići, Pogar, Borovica, Duboštica, Čamovine, Pajtovići i Toljenak su neprohodni. Lokalni putevi prema selima Planica, Slavin, Osoje, Zabrešje, Diklići, Vršnjići i Brgule su neprohodni. Lokalni putevi prema selima Mir i Kozarići su neprohodni. Opskrba el energijom je uredna. Distribuirana vode je bakteriološki ispravna osim na Topliku Vareš, u ul. Zvijezda, koja je neispravna bakteriološki i nije za piće. Mobilna GSM do Duboštice u prekidu.
Općina Breza. Regionalni put Breza-Vareš je prohodan. Lokalni putevi prema selu Nasići je neprohodan.
Regionalni put R-444 je prohodan. Trotoari kroz grad su neočiščeni i za to će trebati vremena jer će se snijeg morati kamionima da odvozi na većini mjesta. Snabdijevanje el.energijom, vodom i ostalim energentima je uredno. Prilazi JU Dom zdravlja i Policijskoj stanici su očišćeni. Sve raspoložive snage su na terenu.

Tuzlanski kanton
U protekla 24 sata na području Tuzlanskog kantona palo je u prosjeku oko 10 cm novog snijega. Prema izvještajima OSCZ sa Tuzlanskog kantona, nema zavejanih ili zametenih naselja. Svi putevi su prohodni uz otežano odvijanje saobraćaja.
U toku protekla 24 sata dvije općine na području TK, općina Čelić i općina Živinice proglasile su stanje prirodne nesreće uzrokovane velikim sniježnim padavinama i niskim temperaturama.
Općina Banovići. Otklonjen je jedan kvar na toplovodu te je grijanje u funkciji u jednom dijelu grada Banovići. Ostaju još tri kvara da se otklone u toku današnjeg dana da bi se uspostavilo grijanje za cijeli grad Banovići.
Općina Srebrenik. Dana 7.2.2012. godine, u 14:30 sati, uspješno je završena spasilačka akcija u mjestu Jasenica općina Srebrenik, u kojoj su učestvovali: Klub spasilaca „Gradina“, „Crvenog križa“, doktora J.Z.U „Dom zdravlja“ Srebrenik na pružanju medicinske pomoći, te pomoći u hrani i drugim proizvodima snijegom zametenim povratničkim porodicama.

Srednjobosanski kanton
Općina Travnik. Dana 7.2.2012. godine, oko 09,00 sati, na lokalnom putu, pronađeno tijelo Bore Filipovića rođenog 1962.godine iz Travnika. Tijelo je bilo prekriveno snijegom, a izvršenim pregledom konstatovano je da je smrt nastupila usljed smrzavanja.

ŽELJEZNICE FBiH (stanje u 09:00 sati)
Južna pruga Jablanica - Mostar još uvijek nije prohodna. Nove odmorne ekipe sa tri ispravne GM lokomotive na terenu.
Na ostalim prugama saobračaj se odvija uz određene poteškoće.
Vozovi na relaciji Sarajevo-Maglaj-Zagreb-Beograd i Budmpešta idu po redu vožnje i dolaze redovno. Lokalni vozovi na relaciji Sarajevo-Kakanj i Sarajevo – Zenica voze redovno. Na relaciji Sarajevo – Konji vozovi saobraćaju samo do Raštelice.

BIHAMK (stanje u 07:20 sati)
Rješenjem Federalnog Ministarstva prometa i komunikacija proglašeni su zimski uslovi za vožnju na svim magistralnim putevima na području FBiH, te se zabranjuje kretanje za zglobne autobuse, kamione i tegljače. Uz odobrenje lokalne policije, vozilima za snadbjevanje dozvoljeno je kretanje.

Odlukom Vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona i Stožera civilne zaštite HNK-a zabranjen je saobraćaj na području grada Mostara na lokalnim putevima i ulicama osim za vozila policije, hitne pomoći, vatrogasne i gorske službe spašavanja, te za interventna vozila.

Zbog snježnih nanosa ili lavina i dalje je u prekidu odvijanje saobraćaja na dionicama magistralnih puteva:
1. Jablanica-Mostar,
2. Foča-Gacko-Bileća,
3. Mostar-Nevesinje,
4. Livno-Šuica-Kupres i
5. Glamoč-Mlinište
kao i svi putni pravci koji vode prema Tomislavgradu.

Također, zatvoreni su i regionalni pravci: Drvar-Glamoč, Kupres-Šipovo, Ljubinje-Bileća i Bileća-Berkovići-Stolac.

Magistralni put M-18 Sarajevo-Foča prohodan je samo za putnička vozila. U funkciji je jedna traka, a saobraćaj se i dalje odvija jako otežano, posebno na dionici Dobro Polje-Miljevina. Također, putni pravci Mostar-Široki Brijeg, Stolac-Neum i Nevesinje-Gacko otvoreni su samo za hitne slučajeve, a za sve ostale ne preporučuje se kretanje. Na ostalim putnim pravcima saobraćaj se odvija otežano. Dodatne poteškoće pričinjava jak vjetar koji stvara snježne nanose. Apeluje se, da na put se ne kreće bez veće potrebe.

Za saobraćaj je zatvoren granični prelaz Hum-Šćepan Polje. Na ostalim graničnim prelazima saobraća se usporeno, kaže se u Izvještaju Federalnog operativnog centra.

 
Petak,
05. juni 2020.
VIŠE