Aktuelno

Redovni izvještaj Federalnog operativnog centra
07 Feb 2012

Izvještaj Federalnog operativnog centra civilne zaštite o stanju na teritoriji Federacije BiH, za dane 6./7.2.2012.godine, do 11:00 sati.

 

Presjek rada i aktivnosti Federalnog štaba civilne zaštite u dane 6./7.2.2012. godine

Prijedlog zaključaka i mjera koje bi Federalni štab CZ, po prioritetima, trebalo poduzimati u narednom periodu.

Radi se o slijedećim mjerama, koje su jednoglasno usvojene:

  1. da se poduzmu sve aktivnosti na medicinskom zbrinjavanju ugroženog stanovništva, te da bi i dalje trebalo angažovati Oružane snage BiH i SFOR na medicinskom zbrinjavanju i raspodjeli lijekova, te hrane i drugih neophodnih potreba ugroženog stanovništva,
  2. Poduzeti sve mjere da se obezbijedi u narednih 48 sati puna prohodnost svih magistralnih puteva i većinu regionalnih putnih pravaca,. Tu se podrazumijeva i da se obezbijedi funkcionisanje željezničke pruge Bradina-Mostar. Sadašnje funkcionisanje Aerodroma u Sarajevu obezbijediti i dalje.
  3. Među najvažnija pitanjima spada obezbjeđenje svih energetskih izvora i insistiranje na realizaciji Naredbe o obezbjeđenju prevoza nafte, uglja i drugog. Obezbijediti rad svih elektrana, te je u tom smislu zaključeno da član Štaba dr. Stipo Buljan pripremi sve odgovarajuće odluke iz ove oblasti, koje će Štab donijeti kada se za to ukaže potreba.
  4. Za sve kantonalne štabove civilne zaštite i vlade kantona, te općinske štabove civilne zaštite i načelnike općina pripremiti skraćeno, dodatno uputstvo o načinu njihovog rada, donošenja odgovarajućih odluka i naredbi i načina rukovođenja akcijama zaštite i spašavanja.
  5. Sagledati mogućnost angažovanA Federalne službe za zaštitu i spašavanje iz lavina (Klub spasavalaca-2000) i Federalne specijalizirane jedinice za ove namjene (pri FMUP-u) za njihovo eventualno angažovanje na evakuaciji i prevozu stanovnika, kojima se ne može prići raščišćavanjem saobraćajnica.
  6. Ocjenjujući moguće preventivne mjere u zaštiti od poplava u budućnosti uputiti akt kantonalnim i općinskim štabovima civilne zaštite da, u skladu sa vlastitim planovima, donesu naredbe o odvoženju velikih količina snijega u riječne tokove i jezera, bez obzira što to trenutno više košta, jer u budućnosti ćemo imati manje šteta od mogućih poplava.
  7. Nastaviti aktivnosti na ostvarivanju saradnje između Federalnog štaba civilne zaštite i Republičkog štaba civilne zaštite Republike Srpske, u zajedničkim aktivnostima i međusobnoj pomoći u zaštiti ljudi i materijalnih dobara. Pravashodno se misli na realizaciji zahtjeva Federalnog štaba CZ u vezi održavanja komunikacija Goražde-Rogatica-Sarajevo, Goražde-Foča-Sarajevo, te zahtjeva predsjednika Vlade RS za komunikaciju Stolac-Berkovići i istočni Mostar-Ljubinje. Preporučuje se vladama entiteta da se takva saradnja obezbijedi i poveća između Vlada, što bi bila velika podrška štabovima civilne zaštite u rukovođenju akcijama zaštite i spašavanja.
  8. Nastaviti aktivnost na pravovremenom informisanju građana i drugih preko Ureda Vlade FBiH za odnose s javnošću, odnosno preko člana Štaba za ovu oblast, u obimu i kao na dosadašnji način.
  9. Da se stavi na raspolaganje helikopter Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova za provođenje spasilačkih akcija u zaštiti i spašavanju.
  10. Naredna sjednica je zakazana za sutra u 16.00 sati.

 

OSTALI DOGAĐAJI

1. SNJEŽNI NANOSI-LAVINE (LP-4)

Kanton Sarajevo

Općina Stari Grad. U toku dana angažovano je bilo 16 ljudi, na čišćenju u slijedećim ulicama: Obala Isha bega Isakovića, Hošin brijeg, Telali-trotoari, Baščaršija-stepeništa, Strošići, Bakije sokak, Bistrik, Bakarevića, Trgovke, Veliki Čurćiluk i kombi stanici na Baščaršiji.
Općina Centar. U toku proteklog dana konstantno je bilo angažovano 350 ljudi na ručnom rasčišćavanju i 5 mašina - vanredno (pored mašina iz KJKP „Rad“ sa kojima općina ima ugovor za zimsko održavanje cesta) na čišćenju i osposobljavanju saobraćajnica, te 6 kamiona i 2 utovarivača za utovar i odvoz snijega, tako da je stanje dosta bolje u odnosu na prethodni dan.
Općina Novo Sarajevo. U toku protekla 24 sata na poslovima čišćenja saobraćajnica na području Općine Novo Sarajevo angažovano je:
- Po osnovu Odluke Štaba CZ 5 građevinskih mašina, kao i 50 osoba osoba sa JU Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo-Biro Novo Sarajevo;
- Vanredno je angažovano dodatno 9 građevinskih mašina, što ukupno iznosi 14 mašina koje su tokom dana radile na čišćenju saobraćajnica;
- Preko mjesnih zajednica je angažovano dodatno 100 osoba na čišćenju saobraćajnica i pješačkih staza, što ukupno iznosi 150 dodatno angažovanih osoba;
- Osim gore navedenih, na čišćenju su angažovani i pripadnici DVD „Novo Sarajevo“ i to 12 pripadnika i vatrogasno vozilo;
Općina Novi Grad. U toku proteklog dana na čišćenju saobraćajnica u MZ: Buća Potok, Dobrinja, Otoka, Mojmilo, Aneks, Švrakino selo, Dobroševići i Ahatovići je bilo angažovano ukupno 25 građevinskih mašina i kamiona i 300 ljudi. Stanje na cjelokupnom području općine Novi Grad je dosta bolje u odnosu na jutros.
Općina Ilidža. U toku protekle noći mašine su radile na čišćenju preostalih ulica i putnih komunikacija. Ručno čišćenje snijega rađeno je na prilazima javnih objekata, pješačkih staza i mostova. U toku noći mašine su radile na čišćenju ulica u padinskim dijelovima Rakovice, Gladnog polja i Vlakova. Za danas je planiran nastavak čišćenja putnih komunikacija kao i ručno čišćenje tramvajske pruge od Ilidže prema Energoinvestu.
Općina Hadžići. Na području općine na otklanjanju posljedica od snijega, u toku predhodnog dana bilo je angažovano 6 mašina firme „Dedukić“ d.o.o. Hadžići po Ugovoru o održavanju cesta lokalnog karaktera, kao i dodatnih 12 mašina od drugih firmi i privatnika, te 158 ljudi.
Općina Vogošća. U toku proteklog dana nastavljene su aktivnosti na daljnjem čišćenju saobraćajnica na području općine, uz angažovanje svih struktura civilne zaštite, građana i 16 dodatnih građevinskih mašina, tako da Općinski štab CZ procjenjuje da će uz dodatno angažovanje građevinskih mašina uspjeti do 08.2.2012.godine obezbijediti normalnu prohodnost u svim ulicama i putnim pravcima na području općine Vogošća.
Općina Ilijaš. Na području općine Ilijaš u toku proteklog dana na čišćenju saobraćajnica, bilo je anažovano ukupno 22 mašina od toga 13 mašina od firmi koji rade redovno zimsko održavanje i 9 mašina dodatno angažovanih od drugih firmi, kao i 60 ljudi.
Još uvijek su neprohodne saobraćajnice za Paljevo, Korita, Bokšiće, Ladževiće, Stomorine, Ravne-Homar i Gojanoviće-Velike šume.
Općina Trnovo. U toku proteklog dana na čišćenju saobraćajnica bilo je angažovano 13 građevinskih mašina, tako da je saobraćajnica Babin Do-Dejčići-Pendičići potpuno očišćena i stavljena u funkciju, kao i dio magistralnog puta M17 na relaciji Podgarež-Grebak. U toku dana u MZ Šabići radile su mašine na čišćenju dionice prema B. Vodama i drugim lokalnim putevima, te u naseljima Godinja, Luka i Dejčići., dok je još uvijek neprohodna putna komunikacija prema selima Gračanica, Presjenica i Kijevo.

Hercegovačko-neretvanski kanton
Na drugoj izvanrednoj sjednici Kantonalnog stožera CZ-e, nakon sagledavanja teškog stanja na području HNK-a, uzrokovanog obilnim snježnim padalinama, donesen je zaključak:
- kako bi se moglo djelovati u mjestima kojima je neophodna prioritetna pomoć u spašavanju ljudi i komunikacijsko povezivanje sa svim općinama HNK-a, općinski/gradski stožeri CZ-e trebaju žurno dostaviti sve informacije o dosada poduzetim aktivnostima i angažmanu ljudstva i mehanizacije, službi zaštite i spašavanja,
- prioritetne aktivnosti na spašavanju ljudi sa točno navedenom lokacijom i potrebama za tu aktivnost.
Navedeni podaci su neophodni kako bi stožer CZ-e HNK-a već danas mogao poduzeti konkretne aktivnosti na rješavanju istih.
Tijekom dana OC CZe- HNK-e zaprimio je veliki broj dojava od uznemirenih građana sa područja čitave HNŽ-e, a vezano uz probleme koje je izazvalo snježno nevrijeme.
Grad Mostar. Prema usmenoj informaciji koju smo dobili iz PVP-e Mostar, malo iza ponoći u naselju Cernica, u Hadžiomerovića ulici, došlo je do požara na obiteljskoj kući, koja je u potpunosti izgorjela. Pored ove kuće, u požaru su djelomično izgorjele još dvije susjedne kuće. Vrlo jak vjetar (oko 60 km/h) zadao je puno problema vatrogascima koji su uz dosta napora uspjeli spriječiti daljnje širenje vatre.
I dalje je Odlukom Vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona (HNK) i Stožera civilne zaštite HNK-a zabranjeno prometovanje svim motornim vozilima na lokalnim cestama grada Mostara, osim za vozila hitne pomoći, policije, vatrogasaca, gorske službe spašavanja i opskrbe.
Prema usmenoj informaciji koju smo dobili od JP EP HZ HB i EP BiH, od ponoći bez opskrbe električnom energijom je veći dio istočnog dijela Mostara, ekipe su na terenu i rade na otklanjanju kvara. Jutros bez opskrbe su dijelovi od „Raičevog groblja“ do Vrdi na području Goranaca, zatim dio Podveležja, gdje se normaliziranje opskrbe očekuje tijekom dana, te Vranjevići gdje je uslijed nevremena porušeno 30-ak el. stupova, te će popravka potrajati duže vremena.
Željeznički promet od Mostara prema Sarajevu još uvijek je u prekidu.
Tijekom proteklih dana za potrebe stožera CZ-e HNK-a i stožera CZ-e Grada Mostara stalno angažirani bili su deminerski timovi FUCZ-e i to „Mostar B“ sa jednim vozilom, mašinski tim MPTI sa dva vozila, te supervizor za deminiranje sa jednim vozilom. Također na području općine Konjic, za potrebe CZ-e, angažirana su dva pripadnika B-tima za uništavanje NUS-a.
Općina Konjic. Tijekom jutra registrirane su nove snježne padaline i novog snijega ima oko 5 cm. Većina gradskih i prigradskih prometnica je prohodna, ali se prometuje otežano. Najveći dio sela na području općine još uvijek je prometno izoliran. Čine se veliki napori oko transporta pacijenata do bolnice.
Opskrba el. energijom i vodom je uredna.
Općina Čapljina. Glavne prometnice na području općine uglavnom su prohodne, ali se prometuje otežano, dok je većina sela uglavnom prometno izolirana.
Zbog pada dalekovoda, jutros bez napajanja je područje Čeljeva.
Općina Neum. Prema usmenoj informaciji koju smo dobili od šefa službe CZ-e općine Neum gosp. Mate Matuška, stanje na području općine i dalje je veoma teško.
Uspostavljena je veza preko fiksne telefonije, dok je mobilna mreža i dalje u prekidu.
Opskrba električnom energijom normalizirana je u MZ Hutovo, Hrasno i veći dio MZ Gradac, dok je u samom Neumu, gdje je led oborio više dalekovoda, opskrba i dalje u prekidu. Uslijed navedenog nismo bili u mogućnosti dostaviti im fax informacije.
I dalje su za promet zatvorene lokalne ceste Hutovo-Svitava i Hutovo-Stolac.
Općina Jablanica. Glavne prometnice na području općine uglavnom su prohodne, dok je većina lokalnih prometnica neprohodna. Zbog specifičnosti terena, otežano je čišćenje lokalnih prometnica.
Opskrba električnom energijom i vodom uglavnom je uredna.
Općina Stolac. Oko 16,00 sati, od zapovjednika Stožera CZ-e HNK-a gosp. Samira Hadžihusejnovića zaprimili smo usmenu dojavu o ugroženom pučanstvu na području Berkovića u graničnom dijelu sa R Srpskom. Izvijestili smo OC CZ-e Stolac, čiji su djelatnici obišli dio općine Stolac koji pripada F BiH, te utvrdili da nema nikakvih problema, te da se navedena dojava odnosi na teritorij RS. Izvješten zapovjednik stožera CZ-e HNK-a, kao i FOC CZ-e od koga je zatražena informacija o načinu pružanja pomoći kada se radi o teritoriju koji pripada drugom entitetu.
Prema usmenoj informaciji koju smo dobili od OC-a CZ-e Stolac, jutros bez opskrbe električnom energijom su naselja Rotimlja, Hodovo i Todorovići.
Sve ceste su uglavnom prohodne, a prometuje se otežano.
Općina Čitluk. Zbog jakog vjetra, tijekom noći ponovno su se formirali snježni nanosi, pa je veći dio općine prometno izoliran ili se prometuje veoma otežano.
Zbog kvara, jutros bez napajanja električnom energijom je komplet sjeverni dio općine, naselja Blatnica, Ograđenici, Odaci, Hamzići, Čerin, te dio naselja Krućevići.
Zbog problema u elektroopskrbi, otežano je i snabdijevanje vodom pojedinih područja.
Općina Prozor-Rama. U prekidu je promet prema Tomislavgradu, a većim dijelom u prometnoj izolaciji su i sela oko Jablaničkog jezera na području D. Rame.
Opskrba strujom je uredna.

Zeničko dobojski kanton
Općina Zenica. Na području općine Zenica svi regionalni i lokalni putevi, kao i M-17 su prohodni, saobraćaj se odvija otežano. Na području MZ Nemila Lokalni put prema selu Velja (prema općini Teslić, RS), gdje su nastanjene dvije povratničke porodice Srpske nacionalnosti, je neprohodan, isti imaju dovoljno hrane. Priključni put za selo Višegrad (iz Vranduka) je neprohodan. Zenica-Gorica je od juče prohodan, za selo Hrastovac u toku dana će biti prohodanOpćina Maglaj. Na području općine Maglaj saobraćaj na magistralnom putu M-17, odvije se bez problema, svi regionalni putevi su prohodni, dok se autobuski saobraćaj na lokalnim putevima zbog visine snijega ne odvija prema Straištu, Oruče, Rakovac , Gornja Bočinja i Gornji Ulišnjak.
Snabdijevanje električnom energijom vodom je u redu telefonske i Gsm mreže su u funkciji.
Općina Zavidovići. Tokom noći napadalo je 10 centimetra novog snijega koji nije prouzrokovao veće probleme u odvijanju saobraćaja. Lokalni putevi su veoma loše očišćeni od sinoćnjeg snijega pa je od jutros autobuski saobraćaj većim dijelom u prekidu. Autobusi ne saobraćaju prema Mahoju, Brašljevinama, Crnjevu, Fazlićima, Dubravici, Livadama, Mujkićima, Imamovićima.
Svi regionalni i lokalni putevi su prohodni.
Općine Doboj-jug. Na području opčine Doboj Jug intenzivno već peti dan pada snijeg sa pojačanim intenzitetom u odnosu na juče. Visina sniježnog pokrivača iznosi oko 60 cm. Svi putni pravci na području općine su prohodni. Općina Kakanj. Na području općine su nastavljene aktivnosti oko čišćenja putnih komunikacija koje još nisuočišćene. U toku dana mašinom Trgošpeda će se izvršiti pročišćavanje puta za Sebinje, Bištrane, Pavloviće, Čalukova bara. Za naredni period potrebno je očistiti putne komunikacije za : Čobe, Bečirhodžići, Dubovo brdo, Turalići, Donje i Gornje Starposle, Hrastovac i Crnac ( zaseok-Crepulje ).Nema problema u snabdijevanju električnom energijom i vodom.
Općina Tešanj.
Do jutros u 7:00 sati nije zabilježena neprohodnost na putevima na području općine. Područje općine je uredno snabdijeveno svim energentima.
Općina Visoko. Svi regionalni i glavni putni pravci su prohodni, putne komunikacije koje bi trebale danas da budu deblokirane, a time i cijela Općina Visoko su.
PODVINCI -ŠOŠNJE, BULČIĆI- LUŽNICA-BARE, GRAČANICA -PRHINJE-BREZA.
općCZ će zasjedati danas 7.2 u 10 sati gdje očekujemo da će biti potvrđene ove konstatacije. općCZ je u stalnom zasjedanju i već je zasjedao tri puta, nije proglašeno stanje elementarne
nepogode.
Općina OlovoStanje na cijeloj općini je stabilizovano.
Zimske službe su na terenu do danas je deblokirano oko 80% naselja uz put M-18, regionalne lokalne puteve. Stanovništvo obavještavamo preko elektronskih izdanja radio Olova.
Općina Vareš. Put preko Pogara za Dubošticu nije prohodno, Vareš-Brgule-Ravne nije prohodno, Sela Javornik, Osoje, Diknjići i još manjih zaseoka nije očišćeno i vrši se intezivno na njihovom osposobljavanju putnih komunikacija.
VODOSNABDIJEVANJE-Distribuirana vode je bakteriološki ispravna osim na Topliku Vareš, u ul. Zvijezda, koja je neispravna bakteriološki i nije za piće. Snijeg i dalje pada. Mobilna GSM do Duboštice u prekidu.
Općina Breza. U toku noći palo je novih 5-6 cm snijega koji ne predstavljaju naročite poteškoće u odvijanju saobraćaja.
Putne komunikacije prema Slivnu i Orahovu su juče dodatno čiščene i osposobljene su za saobraćaj putničkih vozila a u toku današnjeg dana bi trebalo da se osposobe za autobuski saobraćaj.
Komunikacija Orahovo- Mahmutović Rijeka-Dolovćići- Nasići bi danas u toku dana trebala biti osposobljena. Sa mještanima Mahmutović Rijeke . Dolovćića i Nasića smo u telefonskom kontaktu.
Putne komunikacije Breza-Vijesolići i Breza-Vardište su juče osposobljene za odvijanje autobuskog saobraćaja. Snabdijevanje el.energijom, vodom i ostalim energentima je uredno.

Kanton 10.
Zbog snježnih nanosa ili lavina u prekidu je odvijanje saobraćaja na dionicama magistralnih putova: Šuica-Tomislavgrad, Tomislavgrad-Posušje, K.Han- Tomislavgrad, i Šujica-Livno.
Također, zatvoren je i regionalni pravac Glamoč-Rore-Drvar.
Na svim dionicama puše jak vjetar(bura) te stvara snježne nanose, na prohodnim pravcima kolnici su suženi i promet se odvija otežano. Ekipe zimskih službi su stalno na terenu.
Na području Herceg-Bosanskog kantona značajni broj sela je odsječen od svojih općinskih sjedišta.

Bosansko-podrinjski kanton
Dana 6.2.2012. godine u 13,00 sati održan je nastavak sjednice Kantonalnog štaba civilne zaštite. Na sjednici Kantonalnog štaba civilne zaštite doneseni su određeni zaključci kao prijedlog Vladi BPK-a Goražde radi preduzimanja daljih aktivnosti angažovanja svih kantonalnih ministarstava i organa uprave s ciljem pomoći ugroženom stanovništvu.
Općina Goražde. U toku noći došlo je do novih padavina snijega, tako da novi snježni pokrivač dolinom rijeke Drine iznosi od 50 do 70cm, a na većim nadmorskim visinama iznosi 160cm. U mjesnim zajednicama: Zupčići, Mravinjac, Osječani, Berič, Sadba,Vranići, Posestra, Osanica, Rešetnica, Ilovača , Faočići i Orahovice vršeno je pročišćavanje i nastavit će se u toku današnjeg dan, ali zbog visine snijega i velikog broja makademskih puteva većina sela u ovim mjesmim zajednicama nisu otvorena i povezana sa lokalnim putevima.
Mjesna zajednica Kraboriš je i dalje u potpunoj blokadi.
U toku jučerašnjeg dana svakodnevno pristižu zahtjevi za pročišćavanju snijega kao i dopremu hrane i lijekova.
Općina Pale-Prača. U toku noći snijeg je nanovo počeo da pada tako da visina snijega u jutarnjim časovima na dan 7.2.2012.godine iznosi 110cm u Prači i Hrenovici do oko dva metra u višim predjelima općine. Stanje na području općine je i dalje teško. Mehanizacija koja je upućena u toku jučerašnjeg dana na teren uspjela je izvršiti probijanje do sela Gornja Čemernica, i dio sela Datelji. Angažovana je dodatna mehanizacija firme Murai Komerc koja je uključena na čišćenju snijega, tako da su u toku jučerašnjeg dana čišćeni putevi prema selima Prešnica i Gornja Vinča(prohodni za pješački saobraćaj). U toku noći izvršeno je probijanje do sela Priporišta, Revidol i Stubice.
Nisu prohodni putni pravci prema selima:Petovići, Vražalice, Komrani, Gornji Datelji, dio Brdarića. U toku današnjeg dana(7.2.2012.god.) planirano je čišćenje prema ovim selima.
Jedinice civilne zaštite radile su na čišćenju snijega sa krovova montažnih kuća, mostova, kao i dostavi lijekova jednoj porodici u selo Lunje. Civilna zaštita je imala jedan poziv iz sela Prešpica za prevoz jedne bolesne osobe koja je sa terenskim vozilom prevežena do ambulante u Hrenovici gdje joj je ukazana urgentna medicinska pomoć, a nakon toga je vozilom Doma zdravlja odvezena u Kantonalnu bolnicu Goražde.
Općina Foča-Ustikolina. Zbog novih snježnih padavina u toku noći povećala se je visina snijega tako da ona u jutarnjim satima iznosi 110cm u nižim do 160cm u višim predjelima općine. Stanje na području općine Foča-Ustikolina u posljednja 24 sata karakteriše i dalje izuzetno teška situacija na području MZ Jabuka. Za potrebe MZ Jabuka izvršeno je dopremanje određenih količina hrane koju će Savjet ove mjesne zajednice dijeliti najugroženim porodicama.Još uvijek su blokirana slijedeća naseljena mjesta: Sječa, Kozarevići, Bešlići, Mazlina, Vojnići, Pobiranovići, Slavčići, Ljaljica, Zabor, Nagudovići, Poplatići, Udovičići iz kojih svakodnevno pristižu zahtjevi za pročišćavanju snijega kao i dopremu hrane i lijekova.
U toku današnjeg dana dodatno će se angažovati mehanizacija firme”Goraždeputevi”d.o.o.Goražde u području MZ Fočanska Jabuka na putnim pravcima:Jabuka-Dragovići-Grebak-Božanovići i putni pravac Zbič-Modro polje-Jabuka. Posebno je teška situacija prema selu Dragovići gdje je izvjesno da će se dostava lijekova i hrane morati organizovati u toku današnjeg dana, jer su zalihe iscrpljene.
Angažovanjem dodatne mehanizacije u toku jučerašnjeg dana izvršeno je čišćenje puta prema selu Presjeka-Donje Žešće obzirom da je iz ovog sela upućen apel za pomoć zbog bolesti jedne porodice.
Zbog kvara na mašini za čišćenje JKP “Ušće” nije pročišćen put Ustikolina-Prisoje.
U općini Foča-ustikolina u toku jučerašnjeg dana prohodni su svi lokalni putevi: Osanica-Zebina šuma-Njuhe, Ustikolina-Kožetin, Ustikolina-Cvilin-Ustikolina-Odžak-Ustikolina-Filipovići i prema zatvoru Ustikolina.
Pristupni putevi Domu zdravlja, osnovnoj školi,domu kulture i kasarni “Kosova” su prohodni.

Unsko-sanski kanton
Jučer u popodnevnim satim očišćeni su lokalni putevi prema naseljima Cvjetnić i Orašac grad u općini Bihać, tako da na području ovog Kantona više nema naseljenih mjesta do kojih se ne može doći usljed nevremena uzrokovanog snježnim padavinama.

Tuzlanski kanton
U protekla 24 sata na području Tuzlanskog kantona palo je u prosjeku oko 10 cm novog snijega. Prema izvještajima OSCZ sa Tuzlanskog kantona, nema zavejanih ili zametenih naselja. Svi putevi su prohodni uz otežano odvijanje saobraćaja.
Općina Kladanj. 6.2.2012. godine, oko 19 sati došlo je do prekida u napajanju električnom energijom na području MZ Tuholj radi kvara na 10 KV dalekovodu. Očekuje se da će kvar biti otklonjen u jutarnjim satima.
Općina Tuzla. 6.2.2012. godine u 21,37 sati, putem broja 121 zatražena je medicinska pomoć za stariju osobu u naselju Breze, MZ Kiseljak. Radi neprohodnosti lokalnog puta vozilo hitne pomoći nije moglo doći do bolesnika. Putem OSCZ Tuzla, upućena je mašina za razgrtanje snijega tako da je ekipa hitne pomoći oko 22,20 sati stigla do bolesnika.
Općina Banovići. Dana 6.2.2012. godine oko 12,00 sati iz gradske toplane zbog kvara na postrojenjima trenutno nema grijanja u općini Banovići.

OŠTEĆENJE VODOVODNE MREŽE ( LP-18)

Unsko-sanski kanton
Općina Bos.Petrovac. Selo Bjelajski Vaganac/25 domaćinstava/ostalo bez vode zbog smrzavanja na glavnom cjevovodu.Ekipe JKP su na terenu te pokušavaju da normalizuju stanje.

BIHAMK ( stanje u 6:30 sati)
Rješenjem Federalnog Ministarstva prometa i komunikacija proglašeni su zimski uslovi za vožnju na svim magistralnim putevima na području FBiH, te se zabranjuje kretanje za zglobne autobuse, kamione i tegljače. Uz odobrenje lokalne policije, vozilima za snadbjevanje dozvoljeno je kretanje.
Zbog snježnih nanosa ili lavina u prekidu je odvijanje saobraćaja na dionicama magistralnih puteva:
1. Jablanica-Mostar,
2. Mostar-Široki Brijeg,
3. Sarajevo-Foča
4. Mostar-Nevesinje,
5. Nevesinje-Gacko,
6. Livno-Šuica-Kupres
7. Tomislavgrad-Livno,
8. Šuica-Tomislavgrad-Posušje,
9. Gacko- Tjentište i
10. Stolac-Neum.
Također, zatvoreni su i regionalni pravci: Kupres-Šipovo,Tomislavgrad-Prozor, Ljubinje-Bileća i Bileća-Berkovići-Stolac.
Na planinskom prevoju Romanija (Sarajevo-Rogatica) zabranjeno je saobraćanje teretnih vozila preko 3,5 tona.
Za saobraćaj je zatvoren granični prelaz Hum-Šćepan Polje. Na ostalim graničnim prelazima saobraćaj se odvija usporeno, kaže se u najnovijoj informaciji Federalnog štaba civilne zaštite.

 
Petak,
05. juni 2020.
VIŠE