Aktuelno

Premijer Nikšić na sjednici Federalnog štaba civilne zaštite
06 Feb 2012

Federalni štab civilne zaštite (FŠCZ), Vlada Federacije BiH i druge organizovane snage za zaštitu i spašavanje na vrijeme su procjenili situaciju i donijeli odgovarajuće odluke, zaključeno je danas na sjednici Federalnog štaba civilne zaštite u Sarajevu, koji je već nekoliko dana u stalnom zasjedanju zbog situacije uzrokovane snježnim padavinama i niskim temperaturama.

Na sjednici, kojoj je prisustvovao i premijer FBiH Nermin Nikšić, razmatrani su trenutno stanje, poduzete mjere nakon donošenja Odluke o proglašenju prirodne nesreće na teritoriji FBiH, te daljnje mjere koje treba poduzimati na stabiliziranju stanja u FBiH.

- Na osnovu procjena za naredni period, za koji se najavljuju dodatne padavine, promptno se mora raditi na tome da se svi magistralni i važni regionalni putevi u narednih 48 sati, odnosno dva dana, pokušaju osposobiti u punom kapacitetu - izjavio je načelnik Federalnog štaba civilne zaštite Alija Tihić, napominjući je to bitno posebno zbog medicinskog zbrinjavanja ugroženog stanovništva koje je odsječeno zbog snijega.

Ukoliko ne bude mogućnosti da se dođe do njih, kako je dodao, onda će se, kao što je slučaj i sada, preko Oružanih snaga BiH (OSBiH), Ministarstva odbrane BiH i snaga EUFOR-a nastojati obezbijediti vertikalni transport.

- Imamo ponudu EUFOR-a, koji ima svoje specijalizovane snage, da sa takvih područja evakuišemo bolesne i organizuje prijevoz helikopterima do zdravstvene ustanove - kazao je Tihić.

Federalni premijer Nermin Nikšić je istakao dobru komunikaciju sa Federalnim štabom civilne zaštite i načelnikom Štaba što je bilo bitno da bi se pravovremeno donijele odgovarajuće odluke.

Također, iskazao je zahvalnost članovima Štaba, pripadnicima civilne zaštite, OSBiH, Gorske službe spašavanja, Crvenog krsta i svima onima koji su doprinijeli i omogućili da se stanje, koliko je moguće, drži pod kontrolom.

Nikšić i Tihić su izrazili pohvale na rad zdravstvenih službi, te apelirali na svijest građana da daju svoj doprinos i pomognu koliko je moguće radi stabiliziranja stanja.

U vezi angažmana privatnih firmi u ovim okolnostima, premijer Nikšić je kazao da je bilo primjera gdje su pojedine privatne firme pokušavale da uslovljavaju angažman svojih mašina i izvuku korist.

- Donošenjem Odluke o proglašavanju stanja prirodne nepogode Federalni štab civilne zaštite ima mogućnost da donese naredbu o angažmanu, praktično mobilisanju tih sredstava, ali ne po cijeni koju iskazuje neko ko u toj nevolji vidi priliku da zaradi, nego po cijeni koja će pokriti troškove angažmana - istakao je Nikšić.

Neodazivanje na tu naredbu, prema Tihićevim riječima, predstavlja prekršaj, a može predstavljati i krivično djelo.

Govoreći o poduzetim aktivnostima, Tihić je kazao da se pokazalo da sistem zaštite i spašavanja, koji je utvrđen kroz zakon, stvarno funkcioniše i su sva ministarstva, upravne organizacije, službe civilne zaštite, odgovorile svojim zadacima na kojima i trenutno rade.

 
Nedjelja,
17. januar 2021.
VIŠE