Aktuelno

Vanredna sjednica Vlade FBiH: Proglašeno stanje prirodne nesreće u FBiH
04 Feb 2012

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na hitnoj telefonskoj sjednici donijela je danas Odluku o proglašenju stanja prirodne nesreće na području Federacije BiH, uzrokovane velikim snježnim padavinama i niskim temperaturama.

U cilju zaštite, spašavanja ljudi i materijalnih dobara na ugroženom području, Vlada Federacije BiH zadužila je sva federalna ministarstva, uprave i upravne organizacije, pravne subjekte kao i druge institucije da se stave na raspolaganje Federalnom štabu civilne zaštite.

Odlukom su također zaduženi nadležni kantonalni i opštinski štabovi civilne zaštite, da stave na raspologanje sve resurse, koji će se prema planovima zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara koristiti na ugroženim područjima.

Prema Federalnom planu, u svim federalnim ministarstvima, upravama i upravnim organizacijama i zavodima odmah će se uvesti neprekidno dežurstvo, radi izvršenja naredbi Federalnog štaba civilne zaštite.

U skladu sa Federalnim planom i zahtjevima sa ugroženih područja, zadužen je Federalni štab civilne zaštite da izvrši aktiviranje odgovarajućih federalnih službi zaštite i spašavanja i federalnih specijaliziranih jedinica civilne zaštite, a po potrebi i drugih pravnih subjekata, javnih preduzeća i građana radi pružanja pomoći na ugroženom području.

Troškovi koji nastanu tokom provođenja akcija zaštite i spašavanja pokrit će se iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine, planiranih za zaštitu i spašavanje, a nedostajuća sredstva iz budžetskih rezervi i drugih finansijskih izvora, u skladu s važećim propisima.

Interventno, Vlada Federacije BiH za ove namjene odlučila je danas izdvojiti do 150.000 KM iz rezervi Budžeta Federacije BiH za 2012. godinu.

Federalni štab civilne zaštite zadužen je i da ostvari kontakte sa Ministarstvom odbrane BiH radi pružanja pomoći od strane Oružanih snaga Bosne i Hercegovine na spašavanju ljudi i materijalnih dobara i otklanjanju posljedica na ugroženom području, a eventualno ako se situacija bude usložnjavala, po potrebi i sa Ministarstvom sigurnosti BiH radi traženja međunarodne pomoći u skladu sa utvrđenim procedurama. Vlada Federacije još jednom apeluje na građane Federacije Bosne i Hercegovine da, bez velike potrebe, ne kreću na putovanje, a sve one koji su u prilici, ovim putem pozivamo da pomognu u raščišćavanju snijega ispred njihovih kuća, stanova, poslovnih i drugih objekata, te na taj način daju svoj doprinos što bržem prevladavanju posljedica ove prirodne nepogode.

 
Petak,
05. juni 2020.
VIŠE