Aktuelno

Potpisani ugovori za 15 ekoloških projekata
01 Feb 2012

U sjedištu Vlade Federacije BiH u Mostaru danas je potpisano 15 ugovora za ekološke projekte koji se financiraju iz sredstava Fonda za zaštitu okoliša FBiH.

Radi se o infrastrukturnim projektima iz oblasti vodoopskrbe i kanalizacije, projektima zaštite vodotokova i znanstveno-istraživačkim projektima za općine Zapadnohercegovačkog i Hercegovačko-neretvanskog kantona.

Ovih 15 projekata dio je od ukupno 90 projekata koji se financiraju sredstvima Fonda za zaštitu okoliša FBiH za 2011. godinu, ukupne vrijednosti 12,8 milijuna maraka. Novac za financiranje ovih projekata dobiva se prikupljanjem naknada za zagađivače zraka, zatim iz vodnih naknada, te posebnih naknada koje se plaćaju pri registraciji motornih vozila. Po riječima direktora Fonda za zaštitu okoliša FBiH Safeta Harbinja, Fond je utemeljen prije dvije godine i pred njim je veliki posao.

"Sada ulazimo u proces sistemskog rješavanja zagađivača zraka, što predstavlja težak problem u Sarajevu, Zenici, Maglaju i Tuzli. Ova vlada želi sistemski pristupiti rješavanju ove oblasti koja utiče na zdravlje ljudi, a naravno to se odnosi i na ekonomiju jer zdravo stanovništvo znači i zdravu ekonomiju", kazao je Harbinja.

Jedan od danas potpisanih ugovora je i onaj za Projekt zaštite izvorišta rijeke Bune, za čiju je provedbu aplicirao Grad Mostar.

Po riječima mostarskog gradonačelnika Ljube Bešlića vrijednost projekta je 300,000 maraka. Gradonačelnik Bešlić dodao je kako se nada da će Fond značajno sudjelovati i u projektima izgradnje pročistača i kolektora otpadnih voda u Mostaru.

Pored ovog projekta, potpisani su ugovori s Općinom Tomislavgrad za izgradnju kanalizacijskog sustava u toj općini, zatim ugovor s Općinom Čapljina za izgradnju kanalizacijskog sustava Dretelj, ugovor s Općinom Čitluk za izgradnju druge faze kanalizacijskog sustava ove općine, ugovor s Općinom Posušje za izgradnju vodovoda Vinjani - Vir, ugovor s općinom Prozor-Rama za sanaciju kanalizacijske mreže i izgradnju uređaja za prečišćavanje te ugovor s Općinom Stolac za izradu investiciono-tehničke dokumentacije dogradnje vodoopskrbnog sustava u Stocu.

Također, sredstva za realizaciju projekta biomonitoringa i mjera zaštite voda, flore i faune rijeka Lištica i Rad te projekta monitoringa otpadnih voda nastalih pretakanjem u proizvodnji vina dobio je Fakultet prirodno-matematičkih i odgojnih znanosti Sveučilišta u Mostaru, zatim Agromediteranski fakultet Univerziteta Džemal Bijedić za projekt zaštite voda sadnjom ambijentalnih vrsta na sjeveroistočnom dijelu općine Mostar, te Agronomski i Prehrambeno-tehnološki fakultet Sveučilišta u Mostaru za projekt kontrole utjecaja poljoprivrede na kvalitetu tla i podzemnih voda.

Poduzeće Mareco d.o.o. Neum potpisalo je ugovor o realizaciji Glavnog projekta za kolektore 3 i 4 s pripadajućim objektima u Neumu i njihovo uvezivanje u Regionalni kanalizacijski odvod - sustav Komarna-Neum-Mljetski kanal, zatim poduzeće Surtec Eurosjaj d.o.o. Konjic za Projekt upravljanja riječnim slivovima Neretve i Trebišnjice, Udruženje za poduzetništvo i posao LINK Mostar za projekt zaštite izvorišta na području Poklečana te Javno poduzeće Komunalno Neum za projekt izgradnje zdenca Z3 Blace-Neum.

 
Petak,
05. juni 2020.
VIŠE