Aktuelno

Ministar Mašić na Konferenciji ministara Evropske unije
02 Feb 2012

Federalni ministar obrazovanja i nauke Damir Mašić učestvovao je na dvodnevnoj Konferenciji ministara obrazovanja i nauke Evropske unije održanoj 1. i 2. februara u Kopenhagenu. Konferencija, čiji je domaćin bila Danska, kao zemlja koja trenutno predsjedava Evropskom unijom, u prvom planu je imala razmatranje značaja i uloge obrazovanja i nauke u savladavanju globalnih društvenih izazova. Zaključci i diskusije vođene tokom ove konferencije daju i određene smjernice Evropskoj uniji kada je riječ o pripremi srednjoročnog budžetskog okvira za period 2014.-2020. godina. Među ministrima postoji konsenzus koji se odnosi na potrebu osiguranja dodatnih finansijskih sredstva za razvoj obrazovanja i nauke.

- Mi moramo iskoristiti tzv. „odliv mozgova“ koji smo imali u proteklim godinama za budući “priliv mozgova” i tako doći ne samo do prijeko potrebnih investicija, već i do novih ideja kroz kreativnost i uspješnost naših ljudi, dokazanu i višestruko verifikovanu diljem svijeta. Susret sa našim studentima u Danskoj je to i potvrdio. Bilateralno rješavanje pitanja obrazovanja i nauke između Bosne i Hercegovine i Danske, kao i mnogih drugih zemalja, može doprinijeti ovom cilju. Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke u vremenu koje je pred nama aktivno će raditi na rješavanju ovih pitanja, ali i okupljanju naših studenata i eksperata iz inostranstva, te njihovom umrežavanju i povezivanju sa domovinom, jer to je naš opšti interes - poručio je ministar Mašić.

U toku bilateralnih susreta s kolegama ministrima iz regiona, ali i cijele Evrope, ministar Mašić je posebno ukazao na još postojeći problem segregacije i diskriminacije u obrazovnom sistemu Bosne i Hercegovine. Žestoko osuduđujući politiku koja tu praksu u našoj zemlji podržava, kolege su dale punu podršku ministru Mašiću za aktivnosti koje planira poduzeti, a koje će voditi konačnom rješenju ovih problema, a posebno eliminaciji fenomena “dvije škole pod jednim krovom”, što i jeste jedan od prioriteta u radu Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke, kao i Koordinacije ministara obrazovanja i nauke Federacije BiH, saopćeno je iz Kabineta ministra Mašića.

 
Petak,
05. juni 2020.
VIŠE