Arhiva

SAOPĆENJA / PRIOPĆENJA UREDA VLADE FBIH ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU

2013. godina


03.01. Odluka Vlade FBiH: Odobren prijenos sredstava s posebnih namjenskih transakcijskih računa
09.01. Postupak usklađivanja redova vožnje na federalnim autobusnim linijama
09.01. Mašićeva potpora pretplati na znanstvenu bazu podataka
11.01. Ministar Osmanović razgovarao sa predstavnicima inicijative „1. mart“
11.01. Podrška Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke izučavanju maternjeg jezika u Australiji
11.01. Kotorani kod ministra Osmanovića
14.01. Ivanković Lijanović o poboljšanju položaja poljoprivrednika
14.01. Sporazum ministra Lijanovića sa poljoprivrednicima
15.01. Susret ministrice Đurić i predstavnika turizma Tajlanda
15.01. Francuzi zainteresirani za izgradnju autoceste u BiH
22.01. Turska pomaže obrazovanje u BiH
23.01. Susret Mašić - Dinçer: BiH je zemlja od strateškog značaja za Tursku
23.01. Predstavnici MMF-a u Vladi FBiH: Zadovoljstvo provedbom stand-by aranžmana
28.01. Delegacija USK u Federalnoj vladi
28.01. Mašić u Londonu na Svjetskom obrazovnom forumu
29.01. Premijer Nikšić podržava aktivnosti Koalicije "Prvi mart"
29.01. Razgovori sa predstavnicima “Konjuha”
29.01. ESV FBiH: Poštama omogućiti dio unutrašnjeg platnog prometa
30.01. Nikšić i Krajina razgovarali sa delegacijom Svjetske banke
31.01. Premijer Nikšić posjetio Albaniju

 

Četvrtak,
18. januar 2018.
 
Obrazac praćenja provedbe ugovora/okvirnog sporazuma Vlade FBiH - Generalnog sekretarijata Vlade FBiH za 2017. godinu 
Obrazac praćenja provedbe ugovora/okvirnog sporazuma Vlade FBiH - Generalnog sekretarijata Vlade FBiH za 2016. godinu 
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku usluga (LOT 1 - nabavka usluga održavanja i servisiranja službenih vozila marke „PASSAT“ za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade FBiH , broj: 07-14-75-19/2017-11 od 08.11.2017. godine)
Odluka o poništenju postupka javne nabavke usluga– LOT2 – nabavka održavanja i servisiranja službenog vozila marke "GRAND CHEROKEE" za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade FBiH
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba – tečna goriva za službena motorna vozila za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade FBiH
Obavještenje o javnoj nabavci usluga stručnog konsultanta za pružanje konsultantskih usluga Vladi FBiH u izradi tenderske dokumentacije
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba – kancelarijskog i kompjuterskog materijala i ostalog administrativnog materijala i sitnog inventara za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade FBiH
ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA JAVNU NABAVKU USLUGA — TELEKOMUNIKACIJSKE USLUGE — DODATNI BACK UP LINK I SERVISNI LINK ZA POTREBE GENERALNOG SEKRETARIJATA VLADE FBiH
Izmjena poziva za dostavu ponuda za javnu nabavku usluga - restoranske usluge eksterne reprezentacije za potrebe Generalskog sekreterijata Vlade FBiH
Odluka o poništenju postupka javne nabavke roba - nabavka kompjuterske opreme i kancelarijskih mašina, broj: 07-14-75-14/2017-21
Poziv za dostavu ponuda za javnu nabavku usluga - stručnog usavršavanja za potrebe generalnog sekretarijata Vlade FBiH 
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku usluga – nabavka avio-karata za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade Federacije BiH (27.04.2017) 
Restoranske usluge eksterne reprezentacije za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade FBiH (22.03.2017.) 

ARHIVA