Arhiva

SAOPĆENJA / PRIOPĆENJA UREDA VLADE FBIH ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU

2010. godina


02.03. Obilježen 1. mart - Dan civilne zaštite
02.03. Mujezinović razgovarao s Lahovnikom
02.03. ESV - Utvrditi dinamiku aktivnosti za donošenje općeg kolektivnog ugovora
04.03. Počela Međunarodna konferencija o turizmu i okolišu
09.03. Premijer FBiH primio tenisku reprezentaciju BiH
10.03. XIV vanredna sjednica Vlade FBiH: Ramatran Nacrt zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti FBiH
16.03. Održana vanredna sjednica Ekonomsko-socijalnog vijeća FBiH
18.03. Livarna Maribor otvara pogon u BiH
18.03. Premijerov zahtjev federalnim ministrima
19.03. Mujezinović razgovarao s Gregorianom
19.03. Susret premijera FBiH i ambasadora Malezije u BiH
21.03. Delegacija Saveza općina i gradova FBiH u Vladi FBiH
21.03. Herceg razgovarao s finskom ministricom okoliša
22.03. O potraživanjima bivših radnika IP „Krivaja“
23.03. Monitoring tim u Vladi FBiH
25.03. Ljetno računanje vremena počinje u nedjelju 28.marta/ožujka
26.03. Susret premijera FBiH i iranskog ambasadora
26.03. Poboljšati privrednu saradnju
26.03. Mujezinović sa predstavnicima OSCE
26.03. Prijem za učesnike Konferencije o razvoju omladinske politike na Balkanu
29.03. O potraživanjima Brčko Distrikta prema Federalnoj vladi
29.03. Premijer FBiH primio penzionisane pozorišne radnike
29.03. Premijerovo pismo ministrima
30.03. Susret premijera FBiH i ambasadora Republike Italije
30.03. Premijer Mujezinović: Većina mjera potpuno realizirana

 

Utorak,
20. mart 2018.
Obavještenje o javnoj nabavci usluga FMERI
Plan javnih nabavki Generalnog sekretarijata Vlade FBiH za 2018.godinu
Poziv za dostavu ponuda za javnu nabavku usluga – “Restoranske usluge eksterne reprezentacije za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade Federacije BiH”
Obrazac praćenja provedbe ugovora/okvirnog sporazuma Vlade FBiH - Generalnog sekretarijata Vlade FBiH za 2017. godinu 
Obrazac praćenja provedbe ugovora/okvirnog sporazuma Vlade FBiH - Generalnog sekretarijata Vlade FBiH za 2016. godinu 
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku usluga (LOT 1 - nabavka usluga održavanja i servisiranja službenih vozila marke „PASSAT“ za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade FBiH , broj: 07-14-75-19/2017-11 od 08.11.2017. godine)
Odluka o poništenju postupka javne nabavke usluga– LOT2 – nabavka održavanja i servisiranja službenog vozila marke "GRAND CHEROKEE" za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade FBiH
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba – tečna goriva za službena motorna vozila za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade FBiH
Obavještenje o javnoj nabavci usluga stručnog konsultanta za pružanje konsultantskih usluga Vladi FBiH u izradi tenderske dokumentacije
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba – kancelarijskog i kompjuterskog materijala i ostalog administrativnog materijala i sitnog inventara za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade FBiH
ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA JAVNU NABAVKU USLUGA — TELEKOMUNIKACIJSKE USLUGE — DODATNI BACK UP LINK I SERVISNI LINK ZA POTREBE GENERALNOG SEKRETARIJATA VLADE FBiH
Odluka o poništenju postupka javne nabavke roba - nabavka kompjuterske opreme i kancelarijskih mašina, broj: 07-14-75-14/2017-21
Poziv za dostavu ponuda za javnu nabavku usluga - stručnog usavršavanja za potrebe generalnog sekretarijata Vlade FBiH za 2018. godinu
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku usluga – nabavka avio-karata za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade Federacije BiH (27.04.2017) 


ARHIVA