Arhiva

SAOPĆENJA / PRIOPĆENJA UREDA VLADE FBIH ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU

2009. godina


06.01. Sastanak u Vladi FBiH nakon prekida isporuke gasa
07.01. Branković, Alkalaj i Mehmedić o prevazilaženju situacije zbog prekida isporuke gasa
08.01. Pismo premijera Brankovića generalnom direktoru Gazprom Export
08.01. Sastanak u Vladi FBIH o situaciji sa snadbijevanjem gasa
10.01. Stabiliziranje snabdijevanja gasom
10.01. Sastanak premijera Brankovića sa demobilisanim borcima
12.01. Donijeti zakon o finansijskoj konsolidaciji namjenske industrije u FBiH
12.01. Predstavnici JP “Elektroprivreda BiH”i rudnika uglja u FBiH u Vladi FBiH
14.01. Premijer Branković primio predstavnike sindikata „Feroelektra“
15.01. Delegacija Vlade FBiH u radnoj posjeti Unsko-sanskom kantonu
19.01. Premijer Branković primio malezijsku delegaciju
19.01. Saradnja ministarstava prostornog uređenja FBiH i RH
19.01. Delegacija Vlade FBiH posjetila Biblioteku za slijepa i slabovidna lica
20.01. FBiH - ESV: Podrška cjelovitoj implementaciji mjera za ublažavanje posljedica ekonomske krize
20.01. Delegacija Vlade FBiH u posjeti kompanijama “Krivaja 1884” i “Natron-Hayat”
22.01. Održana radionica o izradi financijskih i poslovnih planova za zaštićena područja
22.01. Podrška premijera Federacije eko toplani u Gračanici
22.01. Vlada FBiH ne ”izbjegava“ Bihać
23.01. Ombudsmeni BiH u Vladi FBiH
26.01. O izgradnji novih zatvorskih kapaciteta u FBiH
27.01. Poticaji i povezivanje za opstanak
27.01. Sastanak ministra Obhođaša s kantonalnim ministrima
28.01. Premijer Federacije BiH sa predstavnicima Vijeća Roma FBiH
28.01. Odgovor premijera Brankovića predstavniku OSCE-a Harasztiju
30.01. Realizacija ugovornih obaveza o zajedničkom ulaganju u ”krivaju 1884”
30.01. Susret Branković-Lajčak

 

Četvrtak,
18. januar 2018.
 
Obrazac praćenja provedbe ugovora/okvirnog sporazuma Vlade FBiH - Generalnog sekretarijata Vlade FBiH za 2017. godinu 
Obrazac praćenja provedbe ugovora/okvirnog sporazuma Vlade FBiH - Generalnog sekretarijata Vlade FBiH za 2016. godinu 
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku usluga (LOT 1 - nabavka usluga održavanja i servisiranja službenih vozila marke „PASSAT“ za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade FBiH , broj: 07-14-75-19/2017-11 od 08.11.2017. godine)
Odluka o poništenju postupka javne nabavke usluga– LOT2 – nabavka održavanja i servisiranja službenog vozila marke "GRAND CHEROKEE" za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade FBiH
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba – tečna goriva za službena motorna vozila za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade FBiH
Obavještenje o javnoj nabavci usluga stručnog konsultanta za pružanje konsultantskih usluga Vladi FBiH u izradi tenderske dokumentacije
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba – kancelarijskog i kompjuterskog materijala i ostalog administrativnog materijala i sitnog inventara za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade FBiH
ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA JAVNU NABAVKU USLUGA — TELEKOMUNIKACIJSKE USLUGE — DODATNI BACK UP LINK I SERVISNI LINK ZA POTREBE GENERALNOG SEKRETARIJATA VLADE FBiH
Izmjena poziva za dostavu ponuda za javnu nabavku usluga - restoranske usluge eksterne reprezentacije za potrebe Generalskog sekreterijata Vlade FBiH
Odluka o poništenju postupka javne nabavke roba - nabavka kompjuterske opreme i kancelarijskih mašina, broj: 07-14-75-14/2017-21
Poziv za dostavu ponuda za javnu nabavku usluga - stručnog usavršavanja za potrebe generalnog sekretarijata Vlade FBiH 
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku usluga – nabavka avio-karata za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade Federacije BiH (27.04.2017) 
Restoranske usluge eksterne reprezentacije za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade FBiH (22.03.2017.) 

ARHIVA