Arhiva

SAOPĆENJA / PRIOPĆENJA UREDA VLADE FBIH ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU

2009. godina


03.03. Sastanak sa predstavnicima Svjetske banke u BiH
04.03. Održana Skupština Investicijske/Razvojne banke FBiH
05.03. Pismo direktora Kurtovića premijeru Brankoviću: UNITIC ne traži naknadu štete
05.03. Podrška uspostavi Jedinstvenog sistema naplate doprinosa u Federaciji BiH
05.03. Za jednakost u reformama
05.03. Podrška aktivnostima Nacionalne i univerzitetske biblioteke BiH
05.03. U reforme uz podršku Svjetske banke
10.03. O problemima gluhih i nagluhih osoba
10.03. Osuda grafita na povratničkim kućama u Mostaru
10.03. Susret Branković-Erler
11.03. Susret federalnog premijera i turskog ambasadora
11.03. Razgovor o projektu SPIRA
11.03. Brankovićevo pismo Biberu: “Podržavam Inicijativu Sindikata”
12.03. Odgovorno budžetiranje
13.03. Delegacija sindikata metalaca BiH u Vladi FBiH
13.03. Susret ministara obrazovanja
16.03. Cjeloviti inicijalni dokumenti za zaštitu Slapa Kravica
16.03. Traženje rješenja za KTK
17.03. Susret Branković - Armitrage: Reforme nemaju alternativu
17.03. Internacionalna liga humanista zahvaljuje na potpori nevladinom sektoru
17.03. Ekonomsko-socijalno Vijeće raspravljalo o sniženju stopa doprinosa za zdravstvo i slučaj nezaposlenosti
19.03. Saopćenje Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata
19.03. Branković razgovarao sa predstavnicima Kredit Svis-a
23.03. Nastavlja se program edukacije za polaganje stručnog ispita za turističkog vodiča
24.03. Iz Federalnog ministarstva okoliša i turizma:Herceg sa izaslanstvom Parlamenta Kraljevine Švedske
25.03. U nedelju počinje ljetno računanje vremena
26.03. Branković i Schilling o projektu zajedničkog upravljanja aerodromima u FBiH
26.03. Podrška reformskim mjerama
26.03. Sastanak ministra Obhođaša sa delegacijom Svjetske banke
27.03. Branković i Mirel o ekonomskoj situaciji u Federaciji BiH
27.03. Delegacija Sindikata tekstila, kože, obuće i gume BiH u Vladi FBiH
30.03. Federacija Bosne i Hercegovine dobila ekološku oznaku
30.03. Traženje rješenja za umirovljene radnike
30.03. Evropska banka za obnovu i razvoj spremna za ulaganja u nove projekte u našoj zemlji

 

Utorak,
20. mart 2018.
Obavještenje o javnoj nabavci usluga FMERI
Plan javnih nabavki Generalnog sekretarijata Vlade FBiH za 2018.godinu
Poziv za dostavu ponuda za javnu nabavku usluga – “Restoranske usluge eksterne reprezentacije za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade Federacije BiH”
Obrazac praćenja provedbe ugovora/okvirnog sporazuma Vlade FBiH - Generalnog sekretarijata Vlade FBiH za 2017. godinu 
Obrazac praćenja provedbe ugovora/okvirnog sporazuma Vlade FBiH - Generalnog sekretarijata Vlade FBiH za 2016. godinu 
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku usluga (LOT 1 - nabavka usluga održavanja i servisiranja službenih vozila marke „PASSAT“ za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade FBiH , broj: 07-14-75-19/2017-11 od 08.11.2017. godine)
Odluka o poništenju postupka javne nabavke usluga– LOT2 – nabavka održavanja i servisiranja službenog vozila marke "GRAND CHEROKEE" za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade FBiH
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba – tečna goriva za službena motorna vozila za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade FBiH
Obavještenje o javnoj nabavci usluga stručnog konsultanta za pružanje konsultantskih usluga Vladi FBiH u izradi tenderske dokumentacije
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba – kancelarijskog i kompjuterskog materijala i ostalog administrativnog materijala i sitnog inventara za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade FBiH
ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA JAVNU NABAVKU USLUGA — TELEKOMUNIKACIJSKE USLUGE — DODATNI BACK UP LINK I SERVISNI LINK ZA POTREBE GENERALNOG SEKRETARIJATA VLADE FBiH
Odluka o poništenju postupka javne nabavke roba - nabavka kompjuterske opreme i kancelarijskih mašina, broj: 07-14-75-14/2017-21
Poziv za dostavu ponuda za javnu nabavku usluga - stručnog usavršavanja za potrebe generalnog sekretarijata Vlade FBiH za 2018. godinu
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku usluga – nabavka avio-karata za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade Federacije BiH (27.04.2017) 


ARHIVA