Arhiva

SAOPĆENJA / PRIOPĆENJA UREDA VLADE FBIH ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU

2008. godina


04.01. Saopćenje Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva: Imenovanjem privremenog Nadzornog odbora Agrokomerca d.d. Velika Kladuša, Vlada Federacije BiH ispoštovala odluku o prijenosu ovlasti na Unsko-sanski kanton
04.01. Poziv na suradnju za sajam GAST u Splitu
08.01. Uspješna saradnja sa EUFOR-om
08.01. Organizacioni odbor za izbor sportiste invalida u BiH za 2007. godinu
10.01. Načelnici Tuzle i Zenice u Vladi FBiH: Utvrditi kriterije i principe o formiranju gradova
10.01. Akcija Vlade FBiH na stabilizaciji cijena hljeba
11.01. Zajednički program aktivnosti Federalne vlade i Sindikata BiH
11.01. Kako do povoljnije mirovine
14.01. O snabdijevanju tarifnih kupaca električnom energijom
14.01. Reforme i razvoj su ključni ciljevi FBiH
14.01. Saradnjom do jednakih kriterija i prava
14.01. Sastanak sa delegacijom Šumarskog fakulteta
14.01. Susret ministra Obhođaša sa delegacijom USAID-a SPIRA
14.01. Ministar Obhođaš razgovarao sa delegacijom Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika BiH
15.01. Delegacije Saveza RVI i Organizacije porodica šehida i poginulih boraca u Vladi FBiH
15.01. Potpisan ugovor o izradi Projekta «Razvoj industrijske politike u FBiH»
15.01. Stav Vlade za nekoliko dana
16.01. O funkcioniranju federalnih robnih rezervi
17.01. Aktivnosti na projektu SPIRA
18.01. Obhođaš u posjeti Gračanici
18.01. O rješavanju situacije u preduzeću “Zrak” d.d.Sarajevo
21.01. Određeni pregovarački timovi za usaglašavanje zakonskog teksta
22.01. Suradnja u oblasti naftnog gospodarstva
22.01. Zajedničko rješavanje problema u proizvodnji i preradi aluminija
22.01. Transparentan rad
24.01. Jačanje privredne saradnje
24.01. Vlada FBiH želi partnerske odnose s poljoprivrednicima
24.01. Delegacija Vlade FBiH u dvodnevnoj posjeti Tuzlanskom kantonu
26.01. Drugi dan posjete delegacije Vlade FBiH Tuzlanskom kantonu
28.01. Branković razgovarao s Kudelom
28.01. Podudarna gledišta
29.01. Proširenje ekonomske saradnje
29.01. Unaprijediti turističku djelatnost u FBiH

 

Četvrtak,
18. januar 2018.
 
Obrazac praćenja provedbe ugovora/okvirnog sporazuma Vlade FBiH - Generalnog sekretarijata Vlade FBiH za 2017. godinu 
Obrazac praćenja provedbe ugovora/okvirnog sporazuma Vlade FBiH - Generalnog sekretarijata Vlade FBiH za 2016. godinu 
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku usluga (LOT 1 - nabavka usluga održavanja i servisiranja službenih vozila marke „PASSAT“ za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade FBiH , broj: 07-14-75-19/2017-11 od 08.11.2017. godine)
Odluka o poništenju postupka javne nabavke usluga– LOT2 – nabavka održavanja i servisiranja službenog vozila marke "GRAND CHEROKEE" za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade FBiH
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba – tečna goriva za službena motorna vozila za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade FBiH
Obavještenje o javnoj nabavci usluga stručnog konsultanta za pružanje konsultantskih usluga Vladi FBiH u izradi tenderske dokumentacije
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba – kancelarijskog i kompjuterskog materijala i ostalog administrativnog materijala i sitnog inventara za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade FBiH
ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA JAVNU NABAVKU USLUGA — TELEKOMUNIKACIJSKE USLUGE — DODATNI BACK UP LINK I SERVISNI LINK ZA POTREBE GENERALNOG SEKRETARIJATA VLADE FBiH
Izmjena poziva za dostavu ponuda za javnu nabavku usluga - restoranske usluge eksterne reprezentacije za potrebe Generalskog sekreterijata Vlade FBiH
Odluka o poništenju postupka javne nabavke roba - nabavka kompjuterske opreme i kancelarijskih mašina, broj: 07-14-75-14/2017-21
Poziv za dostavu ponuda za javnu nabavku usluga - stručnog usavršavanja za potrebe generalnog sekretarijata Vlade FBiH 
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku usluga – nabavka avio-karata za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade Federacije BiH (27.04.2017) 
Restoranske usluge eksterne reprezentacije za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade FBiH (22.03.2017.) 

ARHIVA