Arhiva

SAOPĆENJA / PRIOPĆENJA UREDA VLADE FBIH ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU

2008. godina


04.03. Branković i Bevanda s predstavnicima IFC-a
04.03. O saradnji vlada FBiH i Pokrajine Hessen
04.03. BiH u oktobru domaćin Crans Montana Foruma
04.03. Švedska jako zainteresirana za ulaganja i izvoz iz BiH u Švedsku
05.03. Delegacija Federalne vlade na splitskom Sajmu GAST 2008.
06.03. O isplati boračkih naknada u Federaciji BiH
07.03. Početak izrade Prostornog plana za sliv rijeke Une
10.03. Riješeno pitanje januarskih i februarskih naknada nezaposlenim borcima
10.03. Sastanak federalnog ministra prostornog uređenja sa gradonačelnikom Istanbula
11.03. Posjeta Vlade Federacije BiH općinama Tuzlanskog kantona
12.03. Susret ministra Hercega i predstavnika Srednjobosanskog kantona
12.03. Posjeta izaslanstva Vlade Federacije BiH Posavskom kantonu
14.03. Potpisivanje ugovora sa volonterima u Federalnom ministarstvu prostornog uređenja
14.03. Federalni ministar okoliša i turizma u posjeti Republici Hrvatskoj
17.03. Zaštita djece i porodice
17.03. Federalni premijer sa zamjenicom britanskog ambasadora u BiH
17.03. Susret premijera Federacije BiH sa ambasadoricom Južnoafričke Republike
18.03. Simpozij “Obrazovanje u FBiH u internacionalnom kontekstu”
18.03. Ujednačiti dječiju zaštitu u cijeloj FBiH
18.03. Unaprijediti saradnju
18.03. U Sarajevu 27.3. Salon vina „Vinska ruža Sarajeva“
19.03. Saradnja u obrazovanju
20.03. Seminar za federalne i kantonalne inspektore
20.03. Kantonalni ministri finansija u Vladi FBiH
20.03. France Telecom zainteresiran za privatizaciju BH Telecoma i HT Mostar
20.03. Izviješće o maloljetničkom prijestupništvu i stanju u sustavu kazneno-popravnih zavoda u Federaciji BiH
21.03. Premijer Federacije sa predstavnicima Grupacije šumarstva i drvne industrije FBiH
21.03. Susret Branković-Gregorian: Ubrzati aktivnosti na pronalaženju nestalih osoba
21.03. Karate Klub Champion uručio Federalnom premijeru „Zahvalnicu“
25.03. Saopćenje Federalnog ministrstva obrazovanja i nauke
25.03. Naći model za uvezivanje staža
27.03. Ljetno računanje vremena u 2008.godini
27.03. Potpisan sporazuma o raspolaganju pokretnom vojnom imovinom
28.03. Održan sastanak Međuentitetskog tijela za okoliš
28.03. Obhođaš, Šećkanović i Mušić u posjeti Općini Olovo
29.03. Federalni premijer na otvaranju fabrike u Ljubuškom vrijedne 10 miliona eura
29.03. Posjeta delegacije Grada Istanbula
31.03. Sastanak sa prof.dr. Martinom Salzerom, predsjednikom organizacije Austrian Doctors for Disabled
31.03. Branković sa mađarskom delegacijom razgovarao o privrednoj saradnji

 

Utorak,
20. mart 2018.
Obavještenje o javnoj nabavci usluga FMERI
Plan javnih nabavki Generalnog sekretarijata Vlade FBiH za 2018.godinu
Poziv za dostavu ponuda za javnu nabavku usluga – “Restoranske usluge eksterne reprezentacije za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade Federacije BiH”
Obrazac praćenja provedbe ugovora/okvirnog sporazuma Vlade FBiH - Generalnog sekretarijata Vlade FBiH za 2017. godinu 
Obrazac praćenja provedbe ugovora/okvirnog sporazuma Vlade FBiH - Generalnog sekretarijata Vlade FBiH za 2016. godinu 
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku usluga (LOT 1 - nabavka usluga održavanja i servisiranja službenih vozila marke „PASSAT“ za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade FBiH , broj: 07-14-75-19/2017-11 od 08.11.2017. godine)
Odluka o poništenju postupka javne nabavke usluga– LOT2 – nabavka održavanja i servisiranja službenog vozila marke "GRAND CHEROKEE" za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade FBiH
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba – tečna goriva za službena motorna vozila za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade FBiH
Obavještenje o javnoj nabavci usluga stručnog konsultanta za pružanje konsultantskih usluga Vladi FBiH u izradi tenderske dokumentacije
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba – kancelarijskog i kompjuterskog materijala i ostalog administrativnog materijala i sitnog inventara za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade FBiH
ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA JAVNU NABAVKU USLUGA — TELEKOMUNIKACIJSKE USLUGE — DODATNI BACK UP LINK I SERVISNI LINK ZA POTREBE GENERALNOG SEKRETARIJATA VLADE FBiH
Odluka o poništenju postupka javne nabavke roba - nabavka kompjuterske opreme i kancelarijskih mašina, broj: 07-14-75-14/2017-21
Poziv za dostavu ponuda za javnu nabavku usluga - stručnog usavršavanja za potrebe generalnog sekretarijata Vlade FBiH za 2018. godinu
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku usluga – nabavka avio-karata za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade Federacije BiH (27.04.2017) 


ARHIVA