Arhiva

SAOPĆENJA / PRIOPĆENJA UREDA VLADE FBIH ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU

2008. godina


01.06. Potpisan regionalni sporazum „Zaštićena područja eko-regije Dinarskog luka“
02.06. Premijer i ministri Vlade FBiH u posjeti Mašinskom fakultetu u Sarajevu
02.06. Najava Konferencije o rješavanju problema u oblasti boračko-invalidske zaštite i socijalnom sektoru
02.06. Pripreme za manifestaciju “Igman 2008.”
02.06. Potpisan Ugovor o izgradnji „Sarajevske obilaznice“ LOT 2
03.06. Održana konferencija o boračkoj i socijalnoj zaštiti u Federaciji BiH
05.06. Inicirana dva nova projekta
06.06. Podrška svjetske banke reformskom opredjeljenju
06.06. Saradnja u oblasti poljoprivrede
06.06. Pitanja mladih pokrenuti sa mrtve tačke
09.06. Branković – Motai: K partnerskoj suradnji s Japanom
09.06. Premijer Federacije BiH sa predstavnicima društva OHL ŽS iz Češke Republike
09.06. Zdravstvena zaštita povratnika u RS
10.06. Za energetski sektor Federacije BiH 2012. je prijelomna
11.06. Drugi eko-kamp Federacije BiH
12.06. “Okolišna dozvola - prijatelj okoliša“
13.06. Libija iskazala namjeru o početnom investiranju od 500 miliona eura putem Razvojne banke Federacije BiH
16.06. Premijer Branković sa predstavnicama Pokreta “Majke enklave Srebrenica i Žepa”
16.06. Novoimenovani ambasadori BiH na prijemu u Vladi Federacije BiH
17.06. Branković i Mušić s Kälinom
17.06. Premijer Federacije BiH sa predstavnicima italijanske grupe Zoppas Industries
18.06. Delegacija MMF-a u Vladi Federacije BiH
19.06. Branković razgovarao s borcima
21.06. Službeno otvorena ljetna turistička sezona
23.06. Branković primio Schmunka
24.06. Britanski ambasador Matthew Rycroft u oproštajnoj posjeti u Vladi FBiH
24.06. Podrška boračkih udruženja Vladi Federacije BiH
24.06. Novo četvero zamjenika federalnog pravobranitelja
25.06. Premijer Branković razgovarao s radnicima
26.06. Ekonomska suradnja s Pakistanom
26.06. Potpisan Ugovor o nabavci besplatnih udžbenika za osnovce
26.06. Delegacija Saveza logoraša BiH u Vladi FBiH
27.06. Predstavnici demobilisanih boraca ponovo u Vladi FBiH
28.06. O početku isplate naknada nezaposlenim demobilisanim borcima

 

Subota,
06. juni 2020.
VIŠE