Sarajevo, 30. septembar/rujan 2002.

OTVORENA DIONICA AUTOPUTA JOŠANICA-PODLUGOVI

Danas je svečano puštena u promet novoizgrađena trasa autoputa Zenica- Sarajevo na dionici Podlugovi-Jošanica u dužini od 11,5 km, tako da se saobraćaj iz Zenice za Sarajevo od danas obavlja dijelom novoizgrađene trase.

Saobraćaj iz pravca Sarajeva za Zenicu i dalje se odvija zaobilaznicom preko Semizovca.

Federalni ministar prometa i komunikacija Besim Mehmedić kazao je da je ovaj projekat finansirala Vlada FBiH, glavni implementator je Federalno ministarstvo prometa i komunikacija i Federalna direkcija za ceste, a u projektu su učestvovala dva konzorcija za trasu - SCT d.d. Ljubljana i Jata d.o.o. Srebrenik, a za mostove - GP Put, Hidrogradnja, ŽGP i Bosnaputevi iz Sarajeva.

Mehmedić je istakao da novoizgrađena trasa ima osam novoizgrađenih i tri sanirana mosta. Ukupna dužina mostova je oko 1,5 km, a najduži je dug oko 600 m. U ovu dionicu ugrađeno je, između ostalog, oko tri miliona kilograma
betonske armature, iskopano je oko 100.000 m3 zemlje i nasuto oko 30.000 tona asfalta.

"U izgradnji dionice autoputa Podlugovi-Jošanica do sada je uloženo oko 50 miliona KM. Gradnju je obavljalo preko 30 preduzeća, a u različitom vremenskom periodu, dnevno je angažovano i po 4.000 ljudi, što direktnih izvođača na terenu, što osoblja kooperanata od Banjaluke do Čapljine, zbog čega se može reći da je ovo bh. projekt", kazao je Mehmedić.

Od kooperanata, u izgradnji su, između ostalih, učestvovali - GP Vranica Sarajevo, Binis Banjaluka, Kamenolom Misoča, Željezara Vareš, Buljan ceste Kreševo i druge.

Prilikom otvaranja, prisutnima se obratio i premijer FBiH Alija Behmen, kao i predsjednik FBiH Safet Halilović.
Premijer Behmen je naglasio kako je uspješnom realizacijom ovog projekta stranim investitorima pokazana opravdanost investiranja u izgradnju autoputeva u BiH.

Očekuje se da će do aprila naredne godine biti završen i pravac koji iz Sarajeva ide prema Zenici, te će na taj način biti završena i cijela dionica Podlugovi-Jošanica.

Predsjednik uprave SCT d.d. Ljubljana Ivan Zidar je kazao da je SCT zadovoljan saradnjom sa poslodavcima iz BiH, a ova kompanija će se kandidovati i za nastavak radova.