ZASJEDALA VLADA FEDERACIJE BIH
SARAJEVO, 27. APRILA (ONASA) - Parlament Federacije BiH na narednom zasjedanju trebalo bi da se izjasni o prijedlogu zakona o Službi za obavještajno-sigurnosne poslove Federacije BiH, nakon što je Federalna vlada danas utvrdila konacan prijedlog ovog zakona i zatražila njegovo donošenje po hitnom postupku.
Protiv prihvatanja prijedloga zakona koji su usaglasili domaci i medunarodni eksperti danas su se, na sjednici Vlade u Sarajevu, izjasnili celni ljudi ministarstava odbrane, unutrašnjih poslova i pravosuda.
Prema rijecima ministra pravosuda Bariše Colaka, u prijedlogu eksperata neprihvatljivo je što su bitne nadležnosti nad federalnom obavještajnom službom date hrvatskom i bošnjackom clanu Predsjedništva BiH.
Za imenovanje celnika nove obavještajne službe na nivou Federacije BiH, naglasio je Colak, moraju biti zaduženi predsjednik i potpredsjednik Federacije BiH, a ne clanovi Predsjedništva BiH.
I izvještaje o radu federalna obavještajna služba morala bi podnositi celnicima Federacije BiH, a ne clanovima državnog vrha, konstatirao je Colak.
Prijedlog zakona koji je sacinila ekspertna grupa, Vlada je utvrdila nakon što su se premijer Edhem Bicakcic i njegov zamjenik i ministar finansija Dragan Covic složili da zakon kojim ce biti definirano fomiranje nove obavještajne službe, njene odgovornosti i djelokrug rada, mora biti hitno donesen.
Pojedine odredbe, kazao je Covic, mogu biti izmijenjene i naknadno.
Vlada je danas ocijenila neutemeljenom inicijativu Kluba poslanika Socijaldemokratske partije (SDP) BiH za izglasavanje nepovjerenja Vladi.
Klub poslanika SDP BiH zatražio je od Zastupnickog doma da se na narednom zasjedanju izjasni o pitanju daljeg povjerenja Vladi, zbog, kako je navedeno, kašnjenja u procesu obnove, privatizacije, restitucije i slabim rezultatima Vlade u drugim oblastima.
Federalni ministri konstatirali su danas kako poslanici SDP nemaju pravo tražiti ovako nešto, posebno zbog toga što su do sada glasali gotovo protiv svakog dokumenta koji je Vlada predložila Parlamentu.
Ministar energetike, rudarstva i industrije Mirsad Salkic kazao je kako je SDP "izdao direktivu da se ni na jednom nivou ne glasa ni za jedan bitan dokument".
O prijedlogu hrvatskih zastupnika u Federalnom parlamentu za donošenje zakona o formiranju nove opcine Uskoplje (dio Gornjeg Vakufa sa vecinskim hrvatskim stanovništvom), Vlada se danas nije konacno izjasnila.
Ministar pravosuda kazao je kako je ovaj zahtjev legitiman i opravdan, ali su bošnjacki clanovi Vlade konstatirali kako formiranje opcine Uskoplje potice zahtjeve za formiranje još nekoliko opcina u Federaciji BiH.
Kako se Vlada nije mogla usaglasiti, od celnika Federacije BiH bice zatražene smjernice za izjašnjavanje o ovom pitanju.
Vlada je na današnjem zasjedanju utvrdila i prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o finansijskom poslovanju i u parlamentarnu proceduru uputila prijedlog za ponovno imenovanje Zlatka Barša i Mustafe Brkica za direktora i zamjenika direktora Agencije za bankarstvo Federacije BiH.
Zahtjev Ministarstva prometa i komunikacija za izdvajanje oko 400 miliona konvertibilnih maraka (KM) do 30. juna za otplatu prve tranše predratnog duga Madarskim željeznicama Vlada nije prihvatila.
Ministar finansija kazao je kako se ne može zadirati u federalni budžet, koji vec bilježi stepen realizacije manji od planiranog.
Madarske željeznice najveci su kreditor bh. željeznica, koje, po osnovu predratnog poslovanja, stranim željeznickim kompanijama duguju oko 20 miliona KM. Od ovog iznosa, željeznice u Federaciji BiH trebale bi Madarskim željeznicama vratiti oko dva miliona KM.
Vlada se danas nije izjašnjavala ni o Opcem kolektivnom ugovoru, koji su prije nekoliko dana potpisali federalni premijer i predsjednik Sindikata BiH Sulejman Hrle.
Izjašnjavanje je odgodeno zbog pisma koje je Vlada dobila od zamjenika visokog predstavnika u BiH Ralfa Džonsona (Ralph Johnson), a koje novinarima danas nije bilo dostupno.
Prema Covicevim rijecima, Džonson je u pismu upozorio da verzija ugovora koja je potpisana sa socijalnog aspekta nije adekvatna stanju u Federaciji BiH.
Iza zatvorenih vrata Vlada je danas petnaestak minuta posvetila i pitanju snabdijevanja gasom.
Ministar finansija novinarima je rekao da o povecanju cijena ili bilo kakvoj promjeni cijena Vlada nije raspravljala, a da je federalno Ministarstvo trgovine zaduženo da za narednu sjednicu pripremi informaciju o stanju u oblasti snabdijevanja gasom. (kraj)

VLADA FEDERACIJE BIH PRIHVATILA OPCI KOLEKTIVNI UGOVOR
SARAJEVO, 4. MAJA (ONASA) - Vlada Federacije BiH danas je na zasjedanju u Sarajevu, uz protivljenje hrvatskih ministara, prihvatila Opci kolektivni ugovor za podrucje Federacije BiH, ali se on nece odnositi na privatna preduzeca.
Ova izmjena Opceg ugovora, koji su 14. aprila potpisali premijer Federacije BiH Edhem Bicakcic i predsjednik Sindikata BiH Sulejman Hrle, ali koji još nije poceo da se primjenjuje, nacinjena je na zahtjev Ureda visokog predstavnika (OHR).
Hrvatski ministri složili su se sa prijedlogom OHR-a da se Opci ugovor odnosi samo na insititucije, preduzeca, privatna društva i organizacije koji su u državnom ili vecinskom državnom vlasništvu, ali su ponovo osporili Hrlu kao potpisnika ugovora i Sindikat BiH kao partnera Vladi Federacije BiH.
Nekoliko ministara upozorilo je da ce izmjena vec potpisanog ugovora znaciti ponovne pregovore sa Sindikatom BiH, jer je predsjednik Sindikata vec izjavio da nece dozvoliti podjelu radnika na one koji rade u privatnim i one zaposlene u državnim preduzecima.
"Ukoliko Hrle nije zadovoljan sa ovim, neka te stvari riješi sa OHR-om", zakljucio je Bicakcic.
Vlada bi na narednom zasjedanju, zakazanom za sedam dana, mogla revidirati i Zakon o radu, odnosno clan 143. kojim je definisan status radnika "na cekanju" i isplata otpremnine radnicima "na cekanju" koji budu otpušteni.
Sindikat BiH pozvao je juce radnike "na cekanju" da bez potpisanih ugovora o isplati otpremnina ne preuzimaju odluke o prestanku radnog odnosa, niti radne knjižice. Ovakav poziv upucen je dva dana prije 5. maja, kada ce, prema clanu 143 Zakona o radu, svim radnicima "na cekanju" u preduzecima Federacije BiH prestati radni odnos.
Od Vlade Federacije BiH Sindikat je zatražio da se izjasni o ovom pitanju i naredi poslodavcima da radnicima koji su na cekanju isplati otpremnine, za koje bi, prema nekim procjenama, preduzeca u Federaciji BiH trebalo da isplate cak dvije milijarde konvertibilnih maraka (KM).
Izjašnjenje Vlade zatražili su i poslodavci i predstavnici medunarodne zajednice, koji tvrde kako isplate otpremnina u predivdenim iznosima ekonomija Federacije BiH nece izdržati. (kraj)

VLADA FBIH AKTUELIZIRALA PITANJE STARE DEVIZNE ŠTEDNJE
SARAJEVO, 4. MAJA (ONASA) - Vlada Federacije BiH (FBiH) danas je, na zasjedanju u Sarajevu, aktuelizirala pitanje stare devizne štednje, nakon što je dobila zahtjev Udruge vlasnika stare devizne štednje da se ona pretvori u javni dug FBiH.
Udruga starih deviznih štediša iz Tomislavgrada upozorila je federalnu vladu da je zakonima kojima je omoguceno vracanje te štednje u vidu certifikata, nacinjena "drasticna povreda privatne imovine".
"Ovu nepravdu treba ispraviti, pa makar se taj javni dug isplacivao za jedno duže vrijeme, 10 ili 15 godina", konstatovano je u zahtjevu Udruge.
Rješenje problema stare devizne štednje onih kojima to nije regulisano, zakljucila je Vlada FBiH, pokušace riješiti ekspertna komisija koju ce formirati Ministarstvo finansija, a u saradnji sa Svjetskom bankom (WB) i Medunarodnim monetarnim fondom (IMF). (kraj)

VLADA FEDERACIJE ODOBRILA SPORAZUM O POMOCI HRVATSKE HVO-U
SARAJEVO, 4. MAJA (ONASA) - Vlada Federacije BiH odobrila je danas Sporazum o finansijskoj pomoci Hrvatske Ministarstvu odbrane Federacije BiH i Hrvatskom vijecu odbrane (HVO), jednoj od dvije komponente Vojske Federacije BiH.
Sporazumom je definisano da ce zahtjevi i odobrenja za finansijsku pomoc Hrvatske Federalnom ministarstvu odbrane ici preko Stalnog komiteta za vojna pitanja i da ce ta pomoc, za razliku od dosadašnje, biti u potpunosti transparentna.
Rok za potpisvanje Sporazuma je 8. maj, a dogovor o ovom pitanju postignut je 8. marta u Sarajevu, prilikom posjete americkog državnog sekretara Medlin Olbrajt (Madeleine Albright).
Sporazum ce važiti do kraja ove godine, a pomoc Hrvatske koja ce za ovu godinu iznositi oko 75 miliona njemackih maraka (DEM) bice direktno prenošena sa racuna Ministarstva finansija Hrvatske, na racun Ministarstva odbrane Federacije BiH.
Hrvatska pomoc bice namijenjenja isljucivo za plate hrvatskih dužnosnika, vojnika, podoficira i oficira u Ministarstvu odbrane i Vojsci Federacije BiH.
Na insistiranje premijera Federacije BiH Edhema Bicakcica, Vlada mu je zakljuckom odobrila da kod "prijateljskih zemalja obezbjedi i transparentnu pomoc za bošnjacku komponentu Vojske Federacije BiH, Armiju BiH".
Bicakcic je najavio da bi takvu pomoc mogao zatražiti od Kuvajta, prilikom skore posjete ovoj islamskoj zemlji.
Ako je pomoc hrvatskoj komponenti 75 miliona DEM, Bicakcic je kazao da on može za bošnjacku komponentu tražiti oko 160 miliona DEM pomoci, shodno omjeru bošnjacke i hrvatske komponente u segmentu odbrane Federacije BiH, 70: 30 posto. (kraj)