Aktuelno

U ponedjeljak konferencija o ravnopravnosti spolova
04 Mar 2016

Obavještavamo vas da u ponedjeljak (7.3.2016.) Gender centra Federacije BiH i Weststminster Fondacija za Demokratiju organiziraju konferenciju u saradnji s Komisijom za ostvarivanje ravnopravnosti spolova Predstavničkog doma Parlamenta FBiH povodom 8. marta/ožujka Međunarodnog dana žena pod nazivom “Ravnopravnost spolova kroz zajednički rad institucija vlasti: Iskustva Škotske i Federacije Bosne i Hercegovine” s početkom u 10.30 sati u Parlamentu FBiH.

Cilj radionice je razmjena iskustava između Parlamenta Federacije BiH i Parlamenta Škotske u provođenju obaveza domaćeg i međunarodnog pravnog okvira u oblasti ravnopravnosti spolova. Tokom radionice, učesnici će imati priliku da kroz tri sesije prate prezentacije i diskutuju o trenutnom stanju i izazovima u rješavanju problema ravnopravnosti spolova u Škotskoj i Federaciji BiH o temama: Rad na rodnoj ravnopravnosti iz perspektive parlamentarki, Uloge parlamenata u radu na pitanju ravnopravnosti spolova, Žene u politici u BiH i Škotskoj – iskustva, dostignuća i daljnji izazovi u radu na jačanju glasa žena u javnom životu.

NAPOMENA ZA MEDIJE: Predviđeno je da predsjednica Komisija za ravnopravnost spolova Predstavničkog dom Parlamenta FBiH Jasna Duraković, članica Parlamenta Škotske Anne Taggart, šefica Ureda Vijeća Evrope u BiH Mary Ann Hennessey, predsjednica Kluba parlamentarki Predstavničkog doma Parlamenta FBiH Kenela Zuko i direktorica Gender Centra Vlade FBiH Ana Vuković, nakon pozdravnog govora, u 11.15 sati daju izjave za medije.


PROGRAM KONFERENCIJE:

10.30 sati - Otvaranje konferencije i uvodne riječi (Moderatorica Ismeta Dervoz) 
- Predsjednica Komisija za ravnopravnost spolova Predstavničkog dom Parlamenta FBiH Jasna Duraković 
- Zamjenik ambasadora Velike Britanije u BiH Mathew Lawson
- Šefica Ureda Vijeća Evrope (VE) u Bosni i Hercegovini Mary Ann Hennessey
- Direktorica Gender Centra Vlade FBiH Ana Vuković

• 11.15 - 11.30 sati - Obraćanje za medije

• 11.30 - 13.00 sati - Panel 1: Rad na ravnopravnosti spolova iz perspektive parlamentarki
- Članica Parlamenta Škotske Anne Taggart
- Predsjednica Kluba parlamentarki Predstavničkog doma Parlamenta FBiH Kenela Zuko
- Komisija za ravnopravnost spolova Predstavničkog dom Parlamenta FBiH Jasna Duraković
- Potpredsjedavajuća Predstavničkog doma Parlamenta FBiH i članica Komisije za zaštitu ljudskih prava i sloboda Predstavničkog doma Parlamenta FBiH Vesna Švancer
(Moderatorica: Ismeta Dervoz)* * *

Ovaj panel će govoriti o iskustvima parlamentarki iz Škotske i FBiH po pitanju rada na promociji zajedničkih ciljeva unutar zakonodavstva. Iskustva u organizovanju mehanizama koordinacije, proces i izazovi s kojima se susreću u pokretanju zajedničkih inicijativa, kao i kako rade na pridobijanju podrške za iste od strane njihovih političkih stranaka su neki od fokusa diskusije ovog panela. Također, panelisti će se osvrnuti na konkretne primjere zajedničkog rada kao i na preporuke za buduće inicijative po pitanju prioritetnih tema, uključujući tržište rada, obrazovanje, zdravstvo, nasilje, javni život i druge.

• 13.00 - 14.15 sati - Panel 2: Uloga parlamenata u radu na pitanju ravnopravnosti spolova 
- Parlament Škotske Lorna Foreman
- Direktorica Agencije za ravnopravnost spolova Samra Filipović Hadžiabdić
- Sarajevski otvoreni centar Saša Gavrić
- Klub parlamentarki Predstavničkog doma Parlamenta FBiH Slavica Josipović
(Moderatorica: Ismeta Dervoz)


* * *


Ovaj panel će se baviti ulogom institucija parlamenta u procesu rada na rodnoj ravnopravnosti. Naglasak na ključni doprinos parlamenta u ovom procesu, funkciju institucionalnog mehanizma, kao i izazove i primjere dobre prakse iz iskustva FBiH i Škotske. Panelisti će se osvrnuti na različite aspekte rada njihovih ureda, kao i tematski na područja u kojima oni mogu djelovati da podrže zajednički rad po pitanju rodne ravnopravnosti. Neke od tema koje mogu navesti uključuju: analiza budžeta, analiza zakona, nadzor nad praćenjem primjene zakona, organizovanje javnih saslušanja povodom prioritetnih tema, jačanje uloge sekretarijata komisija i učešće drugih aktera u radu.

• 14.15 - 15.30 sati - Panel 3: Žene u politici u BIH i Škotskoj – iskustva, dostignuća i daljnji izazovi u radu na jačanju glasa žena u javnom životu
- Članica Parlamenta Škotske Anne Taggert
- Parlament Škotske Lorna Foreman
- Kluba parlamentarki Predstavničkog doma Parlamenta FBiH Jasmina Zubić
- Kluba parlamentarki Predstavničkog doma Parlamenta FBiH Zana Marjanović
(Moderatorica: Ismeta Dervoz)


* * *


Panelisti će na ovom dijelu diskusije govoriti o svojim iskustvima kao žene u politici i pogledima po pitanju općenito situacije učešća žena u politici. Koje su neke od najvećih barijera s kojima se susreću žene u politici i kako se može poboljšati situacija? Panelistice se mogu fokusirati na brojne aspekte, uključujući: analiza napretka i izazova, odnos javnosti prema političarkama, procenti učešća i uticaj koje žene imaju, kreiranje zajedničke platforme žena u parlamentu i druge.


Molimo da medijski pratite ovaj događaj!
 

 

 
Nedjelja,
17. januar 2021.
VIŠE