Aktuelno

Federalno ministarstvo rada i socijalne politike jača suradnju sa organizacijama civilnog društva u procesu izrade novih javnih politika
03 Mar 2016

U organizaciji Federalnog ministarstva rada i socijalne politike danas je u Sarajevu održan sastanak s predstavnicima brojnih organizacija civilnog društva na kojem je razgovarano o jačanju suradnje i stručnog uključivanja ovih organizacija u procese analize situacije i identifikacije mogućih zakonskih rješenja u okviru reforme iz oblasti socijalne i dječje zaštite.

Uz podršku USAID-ovog Projekta jačanja institucija vlasti i procesa u BiH (SGIP), Federalno ministarstvo rada i socijalne politike provodi brojne aktivnosti usmjerene na izradu procjene utjecaja i teksta nekoliko zakona u oblasti socijalne i dječje zaštite. Pritom je posebna pažnja posvećena oblastima udomiteljstva, zaštite obitelji s djecom, socijalnih usluga i djelatnosti socijalnog rada. U okviru ovih aktivnosti Ministarstvo je ostvarilo značajnu suradnju sa određenim institucijama i organizacijama civilnog društva, koje aktivno sudjeluju u radu radnih grupa i dostavljaju stručne analize koje radne grupe koriste u svom radu.

- U cilju daljnjeg osnaživanja procesa uključivanja organizacija civilnog društva u ove aktivnosti, Ministarstvo je ovim skupom izrazilo spremnost za još bolju suradnju sa svim zainteresiranim subjektima. Drago nam je da imamo priliku čuti stručne i konstruktivne prijedloge, koji mogu značajno doprinijeti definiranju najboljih i realno provodivih opcija javne politike i zakonskih rješenja na polju socijalne i dječje zaštite - rekao je ovom prigodom federalni ministar rada i socijalne politke Vesko Drljača.

Zakoni iz ove oblasti su od iznimne važnosti za ovo ministarstvo, između ostalog i jer su Programom ekonomskih reformi za razdoblje 2016-2018. godina označeni kao visoki prioriteti za Federaciju BiH, a nalaze se i u Planu rada Federalne vlade za ovu godinu. Nacrt zakona o udomiteljstvu je, u skladu sa zaključcima oba doma Parlamenta FBiH, u procesu javne rasprave.

Po pitanju zaštite obitelji s djecom, Ministarstvo čini završne korake na izradi javne politike i pristupit će izradi teksta Nacrta zakona, koji će biti predmet javnih konzultacija. Rad na javnoj politici i Nacrtu zakona o socijalnim uslugama je u tijeku i posebno će adresirati neusuglašenost socijalnih usluga sa suvremenim potrebama društva.

Također, uskoro se treba oformiti i Radna grupa za rad na javnoj politici o djelatnosti socijalnog rada, kojom bi se pored ostalog standardizirali kriteriji za stjecanje zvanja socijalnog radnika, saopćeno je iz Federalnog ministarstva rada i socijalne politike.

 
Nedjelja,
17. januar 2021.
VIŠE