Aktuelno

Redovni izvještaj Federalnog operativnog centra
16 May 2014

 

Izvještaj o stanju na poplavljenim područjima u Federaciji BiH, za dane 15./16.05.2014.godine, do 10.00 sati.
Presjek rada i aktivnosti Federalnog štaba civilne zaštite u dane, 15./16.05.2014.godine.
Na osnovu dobivenih i obrađenih izvještaja iz kantonalnih operativnih centara civilne zaštite, MUP-a, BiHAMK-a i FHMZ-a, dostavljamo izvještaj kako slijedi:

 

POPLAVE-VODOSTAJI (LP - 2)

Tuzlanski kanton

Vodostaj na brani HA Modrac u 06,00 sati, iznosio je 203,20 m.n.m.. Tačka preljeva je 200 m.n.m.. Ukupno se ispušta 745 m3/s.

Općina Tuzla. U naselju Badre došlo do aktiviranja velikog klizišta koje je ugrozilo 40 stambenih objekata na ovom prostoru. U naselju Mandići aktiviralo se klizište koje ugrožava jedan stambeni objekat. U naselju Gornja Tuzla došlo do aktiviranja klizišta koje ugrožava više stambenih objekata. PVJ Tuzla u protekla 24 šta imala 31 tehničku intervenciju. U naselju Ilinčica aktiviralo se klizište koje ugrožava jedan stambeni objekat.

Općina Gračanica. Nivo rijeke Spreče Karanovac je 600 cm. Poplavljeno je preko 250 hektara poljoprivrednog zemljišta.
Općina Kladanj. U selu Rujići nabujala voda prodrla u 3 stambena objekta. Porodice u ovim stambenim objektima nalaze se na gornjem spratu.

Općina Kalesija. U toku noći, VJ Kalesija imala je više evakuacija porodica u naseljima: Parači, Kikači, Hrasno, Kikači , Horozovina.

Općina Živinice. Klizište u naselju Zenuni ugrožava jedan stambeni objekat.
Voda potkopala put u naselju Šarenjak (kod mosta)i prekinula u potpunosti saobraćaj na ovom putu. U naselju Golubinjak odvojila se garaža od stambenog objekta.

Općina Lukavac. U naselju Huskići aktiviralo se klizište koje ugrožava jedan stambeni objekat.

 

Zeničko-dobojski kanton

 

Općina Zenica. Na području općine Zenica usljed prestanka padavina vodostaj rijeke Bosne stagnira i trenutno ne prijeti izlijevanju na Obalni bulevar u gradu. Pritoke u rijeku Bosnu Kočeva i Babina rijeka u znatnom su porastu.
Rijeka Bosna izlila se u naselju Bilimište, koje je na desnoj obali rijeke Bosne, izlila se i u naselju Lukovo polje.
Gradski Drveni most koji vodi za naselje Bilimište je i dalje zatvoren za saobraćaj motornih vozila, zatvoren je i pješački most (Jalijski).

Prijavljena su mnoga klizišta na području cijele opštine kao i mnogi odroni na sve kategorije puteva.
Primjetan je pad vodostaja rijeke Bosne za oko 80 cm.

Općina Maglaj. Trenutno je voda na području općine opala za 130 cm. Tokom dana očekuju se intervencije helikoptera Oružanih snaga BIH.

Na područje općine upućene su mnoge ekipe sa čamcima koje će tokom dana intezivno učestvovati na spašavanju i pomaganju cijelom stanovništvu na području općine.

Zbog nestanka električne energije otežana je ili onemogućena komunikacija na čitavom podruju općine.

Za područje općine Maglaj danas i tokom narednih dana bit će potrebno pomoć u hrani, pitkoj vodi lijekovima i svakoj drugoj vrsti pomoći.

Općina Visoko. Na području općine Visoko put Visoko – Čekrečije i dalje je zatvoren mada je primjetan pad vodostaja na svim rijekama na području općine.

MZ Gračanica postoji opasnost od izlijevanja rijeke Gorušice, došlo je do oštećenje mosta u naselju Uvorići.

MZ Vratnica aktivirano je klizište na putu D Vratnica (Haldija) srušena je jedna kula postoji opasnost od rušenja još 4 kule na mostu trenutno je most stabilizovan vrećama pijeska

MZ Dobrinje došlo je do plavljenja podrumskih prostorija

MZ Moštre dolazi do povlačenja vodostaja. Evakuisani iz naselja radiovići vratili su se svojim kućama.Prijavljena su brojna klizišta na području općine.

Općina Vareš. Na području općine Vareš voda je prijettila plavnjenjem Srednje škole, uz intervenciju vatrogasaca sa vrećama pijeska i kanalisanjem vode trenutno je spriječeno plavljenje škole.

Regionalni put Breza Vareš u mjestu Kapija je u prekidu, i zahtijeva veću intervenciju jakom mehanizacijom. Voda kroz tunel u Varešu na regionalnom putu Vareš – Ponikve put prema Olovo je mjestimično pod vodom voda povremeno plavi tunel tako da je i taj dio u prekidu.

Općina Olovo. Na području općine Olovo vodostaj izlivenih rijeka na poplavljenom područku bio je preko 6 metara i pao je na 4,5 metra. Od grada Olovo odsječena su naselja Careva čuprija, Kamensko i Jelašike. Nastoje se preko mjesta Patkovac na području općine Vareš spojiti pomenuta naselja.

U gradu Olovo nema struje niti pitke vode. U saradnji sa World Vision dostavljena je hrana i pitka voda za stanovništvo svima kojima je to bilo potrebno.

Općina Kakanj. Putna komunikacija za područje Brnica je u blokadi sa općinama Kakanj i Zenica . Lokalne putne komunikacije su u prekidu za naselja Zagrađe, Semetiš, Modrinje, Čizmiće i Kolići.

Regionalni put Kakanj-Ponijeri je u prekidu zbog većeg broja odrona kao i regionalni put kakanj-arnauti-zenica.

U većini mjesnih zajednica došlo je do klizanja terena , a ugroženi objekti se iseljavaju. Angažovana je sva raspoloživa mehanizacija kako pravnih tako i fizičkih lica na zaštiti ljudi i materijalnih dobara.

Posavski kanton

Na području Kanton zbog naglog povećanja vodostaja rijeka Save i Bosne, proglašene izvanredne mjere obrane od poplava. Rijeka Bosna izlijeva se na području općine Odžak na više lokaliteta na području sela Prud i Gornja Dubica.
Na područje općine Domaljevac-Šamac upućeni su pripadnici vojske kao ispomoć u podizanju nasipa i zatvaranju propusta.
U općini Orašje za sada nema većih problema.

Rijeke Sava i Bosna i dalje u naglom porastu i ozbiljno prijete izlijevanju u naselja na području cijele županije.
Vodostaj rijeke Save u porastu duž cijelog svog toka kroz Posavski kanton.

Visina vodostaja izmjerena u 07,oo sati.

 Bosanski Brod………………….725 cm ( redovne mjere), juče 587 cm,
 Bosanski Šamac ...……......... 782 cm (izvanredne mjere), juče 532 cm, i
 Orašje ……...……………….. 941 cm (izvanredne mjere), 748 cm.

Bosansko-podrinjski kanton

HE Piva Mratinje. Stanje na akumulaciji HE Mratinje je trenutno slijedeće:

Dotok vode u jezero je oko 80 m3 .Visina nivoa vode je četiri metra do preliva, tako da prema njihovim informacijama nema nikakvih opasnosti od većeg ispuštanja vode iz jezera.

Sa područja općine Goražde. Na osnovu informacije dobijene od Službe civilne zaštite općine Goražde u protekla zabilježeno je slijedeće:

Vodostaj rijeke Drine jutros u 05,00 časova iznosio je 147 centimetara. Vodostaj je tokom noći uglavnom bio stabilan.
Stanje na području općine je stabilno.

Ekipe civilne zaštite su stalno na terenu i rade na saniranju nastalih šteta.

Sa područja općine Pale- Prača. Na osnovu informacije dobijene od Službe civilne zaštite općine Pale-Prača, u protekla 24 sata zabilježeno je slijedeće: rijeka Prača se u toku jučerašnjeg dana povukla u svoje korito.

Ekipe civilne zaštite su stalno na terenu i rade na sanaciji nastalih šteta od poplava.

Na lokalnom putu Prača-Brdarići još uvijek postoji opasnost od odrona velike stijene iznad ovog putnog pravca pa je zbog bezbijednosti ovaj lokalni putni pravac zatvoren za saobraćaj do daljnjeg.

Sa područja općine Foča-Ustikolina. Na osnovu informacije dobijene od Službe civilne zaštite općine Foča-Ustikolina u protekla 24 sata zabilježeno je slijedeće:

Vodostaji rijeka Koline,Kosovske rijeke su u granicama normale tako da trenutno nema opasnosti od izlijevanja iz korita. Usljed začepljenja odvodnih kanala i propusta površinske vode na području MZ-e Jabuka su oštetile većinu lokalnih puteva.
Direkcija za ceste BPK-a Goražde. Na regionalnom putu R-448 Podkozara-Goražde-Hranjen-Hrenovica kod mjesta Rorovi općina Goražde došlo je do odrona zemljišta ispod puta koji je zahvatio i dio kolovozne trake. Ovaj odron je obilježili trakom. Saobraćaj na ovom putnom pravcu se odvija jednom kolovoznom trakom.

 

Srednjobosanski kanton

 

Općina Kiseljak. Vodotoci se lagano povlače u korita, saobraćajnice i objekti nisu ugriženi, nema pojave klizišta.

Općina Travnik. Održana je četvrta vanredna sjednica Općinskog štaba civilne zaštite na kojoj su podneseni izvještaji članova OŠCZ sa terena. Usljed nastavka padavina stanje na području općine i dalje je teško, pa su donesene nove odluke za dalje djelovanje u cilju provođenja mjera zaštite i spašavanja od poplava. Donesena je odluka da se nabave nove količine pijeska i vreća za pravljenje brana na rijekama. Određeni su punktovi za dovoz pijeska i vreća i to u Docu kod „Šibicare“, kod „Binga“ i u Turbetu, koje će se preuzimati i postavljati na kritičnim mjestima. Federalnoj upravi civilne zaštite upućen je zahtjev za dostavu potrebne pomoći. Upućena je obavijest stanovništvu da se aktivno uključi u zaštitu svoje imovine, ali i da pruže pomoć komšijama. Tokom noći na zaštiti i spašavanju i dalje je angažovana mehanizacija preduzeća „Eskimo 3“, JKP Bašbunar, „Sejdić“, Grazid, Vlašić-Gradnja, „Merkez-Oil“, TVJ Travnik, Šakić-Turbe, „Ozon“. Donesena je odluka da se uputi dopis resornom ministarstvu SBK-a za prekid nastave u svim školama na području općine. Nastavljeno je neprestano aktivno dežurstvo u Službi za civilnu zaštitu. Nova sjednica OŠCZ zakazana je za 07 sati.

 

GRADSKA REGIJA (PIROTA-NOVA BILA)

 

Stanje na području MZ Centar. Vodostaj rijeke Lašve i dalje u porastu, tako da se od prošlog izvještaja nivo rijeke Lašve podigao za 30 cm. Lašva se izlila na nekoliko lokacija i plavi određene dionice puteva. Ugroženi stari most kod Šarene džamije i kuće u naselju Donje Osoje. Klizište na Ilovači još aktivno. Podzida na koritu Lašve jednim dijelom pala je u rijeku u dužini od 30 metara i voda koja dolazi cestom od Binga sada ide direktno u Lašvu, što je donekle rasteretilo samu cestu. Zgrade Kule potopljene, voda u podrumima. Autobusna stanica takođe poplavljena. Isključena struja u Kulama i okolnim zgradama. Žitarnica je poplavljena i isključena je struja. Zgrada Đerdan blokirana vodom, stanari se ne mogu kretati. Iz zgrada „Doktorica“ i „Đerdan“ stanari traže da im se omogući izlaz. Poslano je vozilo.

Stanje na području MZ Pirota. Rijeka Lašva se i dalje izlijeva u Tvorničkoj ulici do Binga. Dovezen pijesak i vreće na lice mjesta za potrebe brana. Tokom dana očekuje se dolazak i angažman Oružanih snaga biće raspoređeni kod Binga na utovaru pijeska u vreće. U krugu fabrike Borac stanje je još kritično, ali su preuzete vreće sa pijeskom i da dalje se pravi nasip uz Lašvu, posebno kod „Preventa“. JKP Bašbunar angažirano kod Borca i na kritičnim tačkama u gradu. Vodostaj Lašve dostigao nivo do vrha mostova, od kojih je nekoliko pod prijetnjom plavljenja.

Stanje na području MZ Dolac na Lašvi. Vodostaj rijeke Lašva u daljem porastu. Vatrogasci sanirali nekoliko objeklata ispumpavanjem vode. I dalje je ugrožen restoran Bajra i okolni objekti. Vatrogasci dovoze vreće i pijesak. Magistralni put pod vodom i zatvoren je za saobraćaj. Dostavljene pumpe za vodu u fabriku „Farmamed“.

Stanje na području MZ Nova Bila. Stanje u naselju Gladnik i dalje alarmantno, bez većih promjena. Voda i dalje ulazi u objekte. Poljoprivredni usjevi pod vodom. Mehanizacije radi na pročišćavanju propusta i kanala. Više kuća je ugroženo i preporučeno ime je da prema svojoj procjeni evakuišu porodice i stoku na sigurno. Nekoliko porodica je iselilo iz objekata.

 

BILJANSKA REGIJA


Stanje na području MZ Rudnik Bila. Poljoprivredni usjevi pod vodom. Nastavljen rast vodostaja i ugrožen je most „Karahodže“. Firma „Eskimo“ i dalje interveniše i mehanizacijom prati i pokriva sve mostove u Biljanskoj regiji te po potrebi da interveniše na pročišćavanju lokacija ispod mostova. U prekidu regionalni put Stara Bila - Mehurić.

Stanje na području MZ Han Bila. Odron zemlje na lokalnom putu Han Bila - Mehurić. Vodostaj rijeka Bila, Jasenica i Kozica u stalnom porastu. Povjerenici CZ prate stanje i izvještavaju. „Eskimo 3“ prati stanje sa mehanizacijom i u stalnoj je pripravnosti.
Stanje na području MZ Mehurić. Nivo vode u rijekama Jasenica, Kozica i Bila je u porastu. Kao i u Mehuriću povjerenici CZ prate stanje i izvještavaju. Elektrodistribucija Travnik javila da je ponovo uspostavljeno snabdijevanje električnom energijom.
Stanje na području MZ Zagrađe. Elektrodistribucija uspostavila snabdijevanje električnom energijom. Firma „Eskimo 3“ i dalje prati stanje vodostaja i opasnosti u Biljanskoj regiji, te po potrebi interveniše mehanizacijom. Javio je da je klizište u Zagrađu ozbiljno, kao i da je primjetio pojavu još nekoliko klizišta na ovom lokalitetu. Nastavljen angažman „Teling“ da dežura i interveniše. Škola u Zagrađu i dalje ugrožena od klizišta. Teling, Zuhdija i Eskimo i dalje rade na terenu.

MZ Gluha Bukovica. Pojava klizišta na ulazu u selo kod mjesnog mezarja. Uklonjeni odroni sa lokalnog puta, ali se pojavljuju i dalje. U zaseoku Ramići novo klizište.

MZ Višnjevo. Ostali su odroni odranije i dalje prijete zbog velike količine vode koja ide putem. Deset kuća iseljeno zbog klizišta i blata koje dolazi iznad džamije. Mještanik Osmanović Kadir tražio pomoć i mašine za uklanjanje blata i mulja.Stanje izuzetno teško.

 


TURBETSKA REGIJA I VLAŠIĆ

 

Stanje na području MZ Turbe. Na magistralnom putu M-5 kod stočne pijace voda na cesti i dalje plavi više okolnih objekata.

Problem poplave i klizišta u reonu „Nula“ u Karauli. Dovezen pijesak i vreće za izradu brana. Kritično stanje u Donjim Šakićima, voda se i daje izlijeva na cestu. Iz Vlašić-Gradje javljaju da sve pokušavaju, ali će teško spasiti most. Magistralni put M-5 i dalje poplaviljen kod Vlašićke kuće i na raskrsnici za Vlašić. U naselju Spahići lokalna cesta blokirana. Iz Turbeta traže još pijeska. U naselju Bijelo Bučje došlo do klizišta koje je pokrenulo štalu Dervić Safera i u opasnosti je most kod „Harija“. U naselju Bazen voda ulazi u kuće.

MZ Karaula. Vodostaj u porastu, ugroženo nekoliko objekata i lokalni put Na nekoliko lokacija zabilježena pojava klizišta. Pojavilo se i klizište prema naseljima Tenići i Luke. Problem poplave i klizišta u reonu „Nula“ u Karauli. Pala je jedna stijena kod kuće Drobo Ramiza i zakrčila put. U naselju Varošluk poplavljen lokalni put kod Nefijinog mosta. U prekidu lokalni put Didaci-Karaula za motorna vozila. Pojavilo se klizište u naseljima Gorani-Selići koje prijeti kućama. Kod džamije došlo do bujice i mještani javljaju da je potrebna mašina za iskop zemlje. Iz Karaule mještani pozivaju da se nastavi sa radom mehanizacije.

MZ Vitovlje. Vodostaj rijeke Ugar i dalje u porastu. I dalje aktivno klizište na putu za Sažiće. Nove sniježne padavine prijete zastojem na putevima. Firma „Ozon“ dijelom deblokirala puteve prema zavejanim ljudima i ovcama na Kraljici. Prema naselju Sažići zbog klizišta i dalje nekoliko porodica blokirano.

Općina Novi Travnik. U naselju Nević Polje iseljene dvije kuće zbog poplave.

Općina Gornji Vakuf/Uskoplje. Zbog jačih padavina došlo je do povećanja vodostaja te ukoliko se padavine nastave moguće je izlijevanje vode iz korita na kritičnim mjestima, ali nije došlo do značajnijeg izlijevanja iz korita.

Općina Busovača. Na području Busovača stanje se nije bitnije promijenilo u odnosu na zadnje izvješće, promet se odvija bez zasoja dok je promet prema Zenici preko Lašve obustavljen a promet iz pravca Kiseljaka je normaliziran.
Općina Kiseljak. Saobraćaj na prometnicama općine Kiseljak odvija otežano, uslijed obilnih padavina. Na putnom pravcu M5, u mjestu Jehovac, općina Kiseljak, neposredno u blizini kuče čiji je vlasnik Stipo Marjanović, došlo je do izljevanja vode po cesti, jednoj saobraćajnoj traci, te sa saobraćaj odvija otežano, jednom saobraćajnom trakom. Ostali putni pravci su prohodni, izlijevanje vode na cestu je prestalo te se ista povlaći.

Općina Jajce. U mjestu Marjanovići općina Jajce, prometuje jednom saobraćajnom trakom, klizište u mjestu Doribaba gdje je ugrožena jedna kuća. Voda iz rijeke Vrbas se izlila u mjestu Lućina kod raskrnice za Dobretiće i tom prilikom su ugrožene tehnički servis, sekundarne sirovine Grios. DOO Pero prodaja građevinskog materijala, Servis Nuić, zatvorena je putna komunikacija za naselje Vrbica, Hale preduzeča SCB Jajce.

Općina Vitez. Naselja koja se nalaze uz rijeke utvrđeno je da je jedan dio rijeka Lašve poplavio vikendice u naselju Nadioci, općina Vitez, a u naselju M.Mošunj rijeka Lašva u 18,05 sati polavila je farmu vl.Dragana Bošnjaka i još 5 kuća gdje su na mjesto događaja izišli službenici CZ koji su preduzeli potrebne mjere.Takođe na reg.putu Bila-H. Bila u mjestu Zabilje, općina Vitez, došlo je do odrona kamenja na cestu koje je uklonjeno od strane radnika za održavanje navedenog puta.

 

Kanton Sarajevo


Direktor Kantonalne uprave civilne zaštite je u jutarnjim satima sa komandantom CZ Kantona Sarajevo izašao na područje općina Ilidža i Novi Grad koja su ugrožena od poplava kako bi koordinirali aktivnosti na poduzimanju mjera zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara. Tako su u toku dana organizovali i obezbijedili tri tone briketa, 100 paketa hrane preko Crvenog križa Kantona, 20 boca plina od Energopetrola i 30 pari ribarskih čizama koji su u saradnji sa Općinskim štabom CZ Ilidža podijeljeni ugroženom stanovništvu na području MZ Osijek i Doglodi. Također, pom. direktora za mjere zaštite i spašavanje Kantonalne uprave civilne zaštite je obišao područja općina Hadžići i Vogošća koja su najugroženija od poplava.

U toku dana održana je vanredna sjednica Štaba CZ Kantona na kojoj je analizirano stanje na području Kantona. Štab je donio slijedeće zaključke:

1. U akcijama zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od poplava i na otklanjanju posljedica od istih, na ugroženim područjima angažovati će se svi raspoloživi kapaciteti Štaba i Kantonalne uprave civilne zaštite, kao i svi kapaciteti od PVJ Kantona i DVD, te sve kantonalne službe zaštite i spašavanja koje su formirane u kantonalnim javnim preduzećima, kao i drugim pravim organizacijama i udruženjima građana.
2. Štab će kontinuirano pratiti stanje na području Kantona i u saradnji i koordinaciji sa općinskim štabovima civilne zaštite poduzimati neophodne mjere na pružanju pomoći ugroženom stanovništvu na području Kantona.
3. Štab je saglasan da se izdvoje određena finansijska sredstva na pružanju pomoći stanovništvu na ugroženim područjima.
4. Štab će odmah u saradnji sa Zavodom za javno zdravstvo Kantona planski pripremiti aktivnosti na sprovođenju neophodnih mjera na dezinfekciji, dezinsekciji, deratizacija i sanitaciji područja koja su trenutno poplavljena, kada se voda sa tih područja povuče.
5. O stanju na područjima koja su najugroženija od poplava, kao i o preduzimanju mjera na zaštiti stanovništva i materijalnih dobara javnost će blagovremeno obavještavati Štab putem Kantonalnog operativnog centra civilne zaštite.
Pripadnici PVB Sarajevo su u toku dana bili angažovani na pružanju pomoći ugroženom stanovništvu, tako su u jutarnjim satima evakusali 10 ljudi iz TC Robota i 4 ljudi iz MZ Osijek (Brattunačka i Osječki put) i izvršili dostavu vode, hrane, lijekova i briketa u naselju Hendekuša i Doglodi.

Prema podacima dobivenim od Federalnog meteorološkog zavoda – Sektora hidrologije visina vodostaja na rijeci Bosna, mjesto Reljevo danas u 08:15 sati je iznosi 389 cm i ima tendeciju opadanja, dok je na rijeci Miljacka, mjerno mjesto Ćumurija iznosio 164 cm i ima tendenciju opadanja.

Prema dobivenim informacijama od općinskih centara civilne zaštite, kao i od drugih subjekata iz osmatračke mreže stanje na području Kantona Sarajevo uzrokovano kišnim padavinama je bilo slijedeće:

Općina Stari Grad. Stanje na području općine se polako normalizuje. Pripadnici OpSl CZ su stalno na terenu i pružaju pomoć ugroženom stanovništvu.

Općina Centar. Ekipe OpSl CZ centar su na terenu i prate situaciju i poduzimaju neophodne mjere zaštite i spašavanja.
Općina Novo Sarajevo.

Ekipe OpSl CZ kontinuirano pratiti stanje na području općine i trenutno nema nikakvih problema.

Općina Novi Grad. U toku jučerašnjeg dana bila su najugorženija i dalje naselja Dobroševići, Bojnik i Rajlovac gdje je poplavljeno 10-tak kuća i svi privredni objekti. U toku dana izvršena je evakuacija 10 ljudi iz TC Robot.
Prema posljednjim informacijama, voda se polako povlači. Ekipe OpSl CZ Novi Grad su na terenu i prate situaciju i poduzimaju neophodne mjere zaštite.

Općina Ilidža. Usljed obimnih kišnih padavina došlo je do izlijevanja vodotoka na području općine Ilidža.
Područja zahvaćena poplavom su: MZ Osjek-Karamušići, Rate Dugonjića, Bratunačka cesta, i Hendekuša, MZ Otes – Senada Fazlića, Mliništa, Čitlučka i Trg Oteškog bataljona, MZ Stup –Doglodi.

U MZ Osjek u ulicama Hendeluša i Bratunačka cesta poplavljeno je oko 200 kuća, a u naselju Doglodi oko 100 kuća.
Putna komunikacija Bojnik – Doglodi je prekinuta, dok je ostali saobraćaj na podruju općine Ilidža odvija bez zastoja. Bez napajanja el.energijom je jedan dio Osjeka.

Vodostaj na rijekama na području općine Ilidža je u blagom opadanju.

Služba CZ Ilidža, Općinski načelnik, službe zaštite i spašavanja su stalno na terenu i poduzimaju mjere iz svoje nadležnosti.
U toku dana putem povjerenika CZ podjeljeni su briketi u ulice Hendekuša, Bratunačka i Doglodi, a paketi sa hranom i voda dostavljeni u ulice Hendekuša, Bratunačka i Doglodi. U toku dana dobijena je pomoć od strane KUCZ, FUCZ, Crvenog križa Ilidža, Općine Centar i Novo Sarajevo, firme Senigor koja je donirala jedan čamac.

Općina Hadžići. Stanje na području općine se polako normalizuje. Ekipe OpSl CZ su stalno na ternu i poduzimaju neophodne mjere zaštite.

Općina Vogošća. Obilne kišne padavine su 15.maja ove godine oko 19, 38 sati dovele do pokretanje klizišta u ulici Podgaj vogošćanskog naselja Svrake.Sedam stambenih objekata u potpunosti je porušeno.Objekti Šefkije Durića, Huseina Hadžiavdije, Senada Logavije, Fikre Sužanj te Alije, Bajre i Nijaza Halilovića potpuno su sravnjeni sa zemljom.Stambeni objekat Sulje Durića pokrenut je iz svog ležišta i prijeti mu rušenje.Također, klizanjem tla ugrožen je još jedan stambeni i dva vikend objekta te više pomoćnih objekata za smještaj stoke.Dobra strana ove nesreće jeste ta da niko od građana nije pogino niti je značajnije povrijeđen.Putni pravac Podgaj u potpunosti je prekinut a došlo je do oštećenj elektro i PTT instalacija.Zbog mogućnosti oštećenja plinskih instalacija ekipe „Sarajevo gasa“ isključile su gas u ovom dijelu naselja.

Sa ugroženog područja ekipe Civilne zaštite Općine Vogošća, Policije, vatrogasaca, Gorske službe za spašavanje i medicinske ekipe izvršile su evakuaciju nepokretnih i drugih građana Oko sedamdeset ljudi iz zone klizišta te putnih pravaca Ravne i Miholjići smješteno je u prostorije društvenog doma Mjesne zajednice Svrake gdje im je obezbjeđena ishrana i topli napitci, pet porodica smješteno je u alternativni smještaj dok se većina drugih građana, blizu zone klizišta, smjestila kod svoije rodbine na području Vogošće.

Pripadnici policije i Civilne zaštite Općine Vogošća su tokom noći vršili monitoring zone klizišta te prostore Zukića brda u Semizovcu i putnih pravaca Ravne, Dreskovača i Miholjiće gdje je, također, došlo do pomjeranja tla.
Jutros održana sjednica Općinskog štaba Civilne zaštite Općine Vogošća na kojoj su utvrđene operativne aktivnosti daljnjeg djelovanja na saniranju posljedica te procjena vezanim za daljnja dešavanja.

Općina Ilijaš. Stanje na području općine se polako normalizuje ali je došlo do pojave 6 novih manjih klizišta koja ne predstavljaju opasnost za objekte. Ekipe OpSl CZ su stalno na trenu i pružaju pomoć ugroženom stanovništvu.
Općina Trnovo. Trenutno vodostaju svih rijeka u opadanju tako da nema opasnosti od njihovog izlijevanja.

 

Unsko-sanski kanton

 


Općina Bihać. Vodostaj rijeke Une iznosi 82 cm (kritična tačka 100 cm). Padavine kiša 25,4 l/m².

U općini Sanski Most. Vodostaj rijeke Sane iznosi 473 cm (kritična tačka 380 cm). Padavine: kiša 30 l/m².

Općina Ključ. U općini Ključ vodostaj rijeka Sane i Sanice je u porastu.

U naselju Biljani evakuisano je 25 stanovnika (iz 10 stambeni objekata) i dva pomoćna objekta sa stokom.

U naselju Donja Sanica evakuisana je stoka iz jednog pomoćnog objekta.

U naselju Kamičak ugroženo je 30 domaćinstava sa pomoćnim objektima, voda poplavila pet kuća, trenutno se vrši evakuacija dvije porodice sa čamcima.

U naselju Humići poplavljeno je deset kuća sa pomoćnim objektima i stokom, izvršena evakuacija stoke iz četiri pomoćna objekta. Trenutno se vrši evakuacija jedne porodice sa čamcem.

U naselju Velagići ugroženo oko 30 kuća sa pomoćnim objektima.

U naselju Sanica od 30-40 kuća sa pomoćnim objektima je poplavljeno. Policija izvršila evakuaciju jedne starije ženske osobe.

U naselju Velečevo ugroženo je 15 kuća sa pomoćnim objektima. Pet kuća je poplavljeno .

U naselju Dubočani ugroženo je 35 kuća sa pomoćnim objektima. Deset kuća je poplavljeno. Evakuisana su dva pomoćna objekta sa stokom.

U naselju Mehmedagići ugroženo je15 kuća sa pomoćnim objektima.

U MZ Ključ ugroženo je 30 kuća. U ostalim zaseocima ugroženo je 30 kuća sa pomoćnim objektima. Poplavljeno je 10 kuća.

Putne komunikacije na području općine Ključ:

Lokalni put Donji Vojići –Gornji Vojići zatvoren za saobraćaj, pojava klizišta Klipanvo brdo pored magistralnog puta M-5.

Lokalni put Donje Ratkovo u MZ Zgon-Crljeni, zatvoren za saobraćaj, pojava klizišta u Medarima.Od 17:30 sati zatvoren je lokalni put Ključ –Humići. Alternativni pravac je Ključ-Vukovo selo-Humići, u 21:30 sati zatvoren je lokalni put Velečevo-Dubočani. Od 03:00 sata u mjestu Sanica zatvoren je regionalni put R-407a Sanica-Velagići zbog izlijevanja vode na klovoz. Zbog odrona zemljišta na reginalnom putu R-410a Pudin Han-Kamičak saobraćaj se odvija otežano jednom kolovoznom trakom za putnička vozila, dok je teretna vozila potpuno obustavljen.

Općina Sanski Most. Vodostaj rijeke Sane je 473 cm i dalje je u porastu (kritična tačka je 380 cm). Najugroženija naselju su: Alagića polje, Poljak, Trnova, Karići, Aganovići, Krkojevci, Mahala, te ulice Ključka, Banjalučka i Bulevar 7. korpusa. Služba civilne zaštite je na terenu i podatke o poplavljenim i ugroženim stambenim i pomoćnim objektima će nam dostaviti u vanrednom izvještaju do 10:00 sati.

Vodostaj rijeke Une na mjernom mjestu kod gradskog mosta u 08:00 sati, je 82 cm (prva kritična tačka je 100 cm) i u blagom je porastu .

 

Hercegovačko-neretvanski kanton

 


Obzirom na relativno povoljne hidrometeorološke uslove i stabilne vodostaje rijeka i hidro-akumulacija u HNK-u, Uprava za civilnu zaštitu i vatrogastvo stavila je na raspolaganje Federalnoj Upravi civile zaštite timove HGSS-a (hercegovačka gorska služba spašavanja) i GSS-a (gorska služba spašavanja) Stanica Mostar, za potrebe pružanje pomoći u spašavanju stanovništva i materijalnih dobara na poplavljenim područjima središnje Bosne.

Odlukom Federalne Uprave civilne zaštite od 14.05.2014 god. deminerski timovi Federalne uprave civilne zaštite stavljeni su na raspolaganje kantonalnim Upravama CZ-e, a u cilju pružanja pomoći stanovništvu ugroženom poplavama.
Stanje na HE (hidro-elektranama) u 07:00 sati:

HE Jablanica; kota: 269,26 m.n.v.(max.270m.), protok: 180m3/s, zatvorena klapna preljevnog organa u 23,37 sati.
HE Rama; kota: 585,06 m.n.v. (max. 595,00m), protok: 20 m3/s,
HE Grabovica; kota: 158,87 m.n.v. (max. 159,00 m), protok: 172 m3/s,
HE Salakovac; kota:122,11 m.n.v. (max.123,10), protok: 95 m3/s,
HE Mostar; kota: 75,30 m.n.v. (max. 78m.), protok: 240 m3/s,
HE Mostarsko blato; kota: 222,12m.n.v., (max. 222,50), protok:00 m3/s,

Vodostaji rijeka (07,00 sati):

Neretva: Mostar-444cm, (red.mjere odbrane od poplava-850cm),u odnosu na prethodni dan vodostaj Neretve u gornjem toku je manji za 20-30cm.
Trebižat: Humac-175 cm, (red.mjere odbrane 280 cm)
Krupa: Dračevo-87 cm, (red.mjere odbrane 300 cm,
Bregava:Stolac-75 cm, (red.mjere odbrane110 cm)
Buna: 149 cm, (red.mjere odbrane 265cm)

Kanton 10.
Na području Kantona 10., rijeke su nabujale, još nema opasnosti od izlijevanja rijeka iz svojih korita. Najveći vodostaj rijeka je u općinama: Livno, Tomislavgrad i Drvar.

POŽARI (LP - 3)
Tuzlanski kanton
Općina Tuzla. VJ Tuzla imala je intervenciju na gašenju požara na kući u naselju Sorajac. Isti je lokalizovan i ugašen.

Kanton Sarajevo
U izvještajnom periodu pripadnici PVJ Kantona Sarajevo su imali 17 intrvenciju i to dvije manje na gašenju požara i 15 na spašavanju ugroženog stanovništava od poplava.

ELEKTROENERGETSKA SITUACIJA (LP – 18)
Unsko-sanski kanton
Općina Ključ. U općini Ključ je, zbog poplava, od 01:56 sati, van napona 10 kV dalekovod Kovači, kao i TS Okašnica koja je u prekidu od 00:00 sati.

NEEKSPLODIRANA UBOJNA SREDSTVA – NUS (LP – 19)
Bosansko-podrinjski kanton
Općina Goražde. Dana 15.05.2014. godine, po dojavi o pronalasku NUS-a, u selu Bijeli put, MZ Mravinjac, „A“ tim je preuzeo dvije ručne bombe. Istog dana nakon dojave o pronalasku NUS-a, u selu Vrbica, MZ Rešetnica, općina Goražde, „A“ tim preuzeo tri ručne bombe. Poslije preuzimanja NUS-a od građana, isti su uredno uskladištili.

O S T A L O

BIHAMK

IZVJEŠTAJ O STANJU NA PUTEVIMA U 09:00 SATI

I dalje je, zbog izlijevanja vode na kolovoz ili odrona, obustavljen saobraćaj na svim prilaznim putevima Tuzli, Doboju, Maglaju, Bijeljini, Zvorniku, Brčkom, Modriči, Bosanskom Šamcu i Vareš. Također saobraćaj je obustavljen i na putnim pravcima:
M-16 Jajce-Banja Luka (blokirana je i obilaznica preko Manjače)
M-5 na ulazu u Travnik (saobraćaj se preusmjerava preko Rostova)
M-4 Teslić-Kotor Varoš-Čelinac
M-16.1 Klašnice-Prnjavor-Derventa,
M-17 Zenica-Doboj (u mjestima Nemila, Jelovac i Papratnica)¸
M-19.2 Kladanj-Vlasenica (u mjestima Ravne i Tišća)
Iz istog razloga obustavljen je saobraćaj i na regionalnim putevima:
R-411 Čađavica-Banja Luka
R-413 Turbe-Skender Vakuf,
R-441 Zenica-Vitez (u Čajdrašu)
R-407a Ključ-Sanica
R-467 Zavidovići-Ribnica-Olovo, Olovo-Han Pijesak (u mjestu Pjenovac),
R-445 Visoko-Ilijaš (u mjestu Čekrekčije),
R-465 Zavidovići-Maglaj-Doboj,
R-460 Gračanica-Srnice
R-462 Gradačac-Ormanica (u mjestu Vučkovci)
R-465-a Doboj-Modriča u mjestu Potočani,
I na svim regionalnim pravcima prema Bratuncu.
Na dionici M-15 Ključ-Sanski Most obustavljen je saobraćaj za teretna vozila, dok putnička vozila saobraćaju jako otežano.
Na dionici magistralnog puta M-18 Bogatići-Trnovo mogu saobraćati vozila do 3,5 tone, jednom trakom.
Otežano, jednom trakom-zbog odrona kamenja na kolovoz, saobraća se na dionici M-18 Brod na Drini-Miljevina (u mjestu Kuta).

Unsko-sanski kanton

Zbog izlijevanja rijeke Sanice od 03:00 sata, obustavljen je saobraćaj na regionalnom putu R-407a Sanica-Velagići.
Zbog odrona zemljišta na kolovoz na regionalnom putu R-410a Pudin Han-Kamičak saobraćaj, za putnička vozila, se odvija otežano jednom trakom dok je za teretna vozila potpuno obustavljen.
Ostali magistralni i regionalni putevi na području ovog Kantona su prohodni i sobraćaj se odvijao bez zastoja i vanrednih ograničenja.

FEDERALNI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD PROGNOZA VREMENA ZA DANAS:

DANAS OBILNE PADAVINE U BOSNI

Jutros je u Bosni i Hercegovini oblačno vrijeme, uglavnom sa slabom kišom. Količine padavina izmjerene u protekla 24 sata: Tuzla 90 litara; Gradačac 69; Mrkonjić Grad 67; Zvornik 60; Prijedor 56; Bijeljina 45; Han Pijesak 42; Drvar 41; Banja Luka i Zenica 32; Sokolac 28; Bihać 25; Srebrenica 23; Bugojno 14; Sarajevo 13; Bjelašnica 11; Ivan Sedlo i Višegrad 7; Nevesinje 6; Bileća i Goražde 3; Foča i Gacko 2; Livno i Stolac 1 litar po metru kvadratnom.

Danas u Bosni i Hercegovini oblačno, većinom sa slabom kišom, na jugu Hercegovine i sa lokalnim pljuskovima. Više padavina se očekuje u Krajini. Vjetar slab do umjerene jačine zapadnog i sjeverozapadnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka većinom između 7 i 13 °C, na jugu Hercegovine od 12 do 17 °C.

U Sarajevu oblačno sa slabom kišom. Najviša dnevna temperatura zraka oko 9 °C.

PROGNOZA VREMENA ZA NAREDNA TRI DANA:

Jutros je u Bosni i Hercegovini oblačno vrijeme, uglavnom sa slabom kišom. Količine padavina izmjerene u protekla 24 sata: Tuzla 90 litara; Gradačac 69; Mrkonjić Grad 67; Zvornik 60; Prijedor 56; Bijeljina 45; Han Pijesak 42; Drvar 41; Banja Luka i Zenica 32; Sokolac 28; Bihać 25; Srebrenica 23; Bugojno 14; Sarajevo 13; Bjelašnica 11; Ivan Sedlo i Višegrad 7; Nevesinje 6; Bileća i Goražde 3; Foča i Gacko 2; Livno i Stolac 1 litar po metru kvadratnom.

Danas u Bosni i Hercegovini oblačno, većinom sa slabom kišom, na jugu Hercegovine i sa lokalnim pljuskovima. Više padavina se očekuje u Krajini, između 20 i 35 litara po metru kvadratnom. Vjetar slab, u Bosni zapadnog i sjeverozapadnog smjera, u Hercegovini jugo. Najviša dnevna temperatura zraka većinom između 7 i 13 °C, na jugu Hercegovine od 12 do 17 °C.
U subotu, 17.05.2014, u Bosni i Hercegovini oblačno sa slabom kišom i lokalnim pljuskovima. Padavine nisu obilne. Vjetar slab južnog i jugozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka između 3 i 8 °C, na jugu od 8 do 11 °C. Najviša dnevna temperatura zraka većinom između 10 i 16 °C, na jugu od 13 do 18 °C.

U nedjelju, 18.05.2014, u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno vrijeme. U drugoj polovini dana u Bosni sa lokalnim pljuskovima. Vjetar slab južnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka između 4 i 9 °C, na jugu Hercegovine od 8 do 12 °C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 16 i 22 °C.

U ponedjeljak, 19.05.2014, se očekuje sunčano vrijeme uz umjerenu naoblaku. Poslije podne više oblačnosti na jugu zemlje. Vjetar slab južnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka između 5 i 10 °C, na jugu Hercegovine od 9 do 13 °C. Najviša dnevna temperatura zraka između 18 i 24 °C.

 

 
Četvrtak,
21. oktobar 2021.
;">
VIŠE