Aktuelno

Inspektori kreću u kontrolu legalnosti korištenja kompjuterskih programa
29 Feb 2012

Federalna uprava za inspekcijske poslove, u saradnji s kantonalnim upravama za inspekcijske poslove i nadležnim kantonalnim organima u kojima su organizovane inspekcijske službe u Federaciji Bosne i Hercegovine, u narednom periodu će provesti kampanju pojačanog inspekcijskog nadzora na području cijele Federaciji Bosne i Hercegovine nad zaštitom autorskih prava korištenja kompjuterskih programa.

Podršku u realizaciji ovih aktivnosti inspekcijama će pružiti USAID u Bosni i Hercegovini i BSA (Business Software Alliance) – međunarodno udruženje koje se zalaže za softversku industriju i koje djeluje u 80 zemalja s ciljem zaštite i proširenja softverskog tržišta radi stvaranja uslova koji podstiču inovacije i razvoj.

Aktivnosti inspekcijskog nadzora realizovat će federalni i kantonalni tržišni inspektori uz prethodne treninge koje će inspekcijama omogućiti dodatna znanja kako bi postupak vršenja inspekcijskog nadzora bio efikasno i kvalitetno realizovan. Inspektorima će biti omogućeno korištenje USB stickova na kojima će biti specijalizirane aplikacije uz pomoć kojih će se prilikom inspekcijskog nadzora moći utvrditi da li se na računaru koji je predmet inspekcijske kontrole nalazi instaliran nelegalan kompjuterski program.

U toku vršenja pojačanog inspekcijskog nadzora kontrolom će biti obuhvaćeni svi privredni subjekti u Federaciji BiH koji se bave prometovanjem i korištenjem kompjuterskih programa.

Federalna uprava za inspekcijske poslove poziva sve privredne subjekte u Federaciji Bosne i Hercegovine da, u okviru svog poslovanja, preispitaju segment korištenja kompjuterskih programa i usklade ga sa Zakonom o autorskom pravu i srodnim pravima u Bosni i Hercegovini („Službeni glasnik BiH“, br. 63/10), a građanima i svim pravnim i fizičkim osobama u FBiH skreće pažnju da, ukoliko sumnjaju u legalnost instaliranih kompjuterskih programa na svojoj računarskoj opremi, mogu besplatno izvršiti provjeru validnosti licenci računarskih programa na punktovima za podršku na području cijele Federacije BiH.

Sve detaljne informacije mogu se naći na web stranici: www.licenciranje.ba
DEŽURNI TELEFON ZA PRIJAVE 24 h - 033 22 66 44

 
Četvrtak,
24. maj 2018.
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba-kompjuterska oprema i kancelarijske mašine za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade Federacije BiH, broj: 06-02-36-11/2018-16 od 16.05.2018. godine.
Poziv za dostavu ponuda za javnu nabavku  usluga-tehničkog pregleda i registracije vozila za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade Federacije BiH (usluge iz Aneksa II dio B Zakona o javnim nabavkama), broj: 06-02-36-17/2018-1 od 16.05.2018. godine.
Pojašnjenje svim zainteresiranim u Postupku javne nabavke usluga tehničkog pregleda i registracije motornih vozila za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade Federacije Bosne i Hercegovine (USLUGE IZ ANEKSA II DIO B. ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA)
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku usluga - nabavka avio-karata za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade FBiH
Odluka o izboru kvalifikovanih ponuđaća za javnu nabavku advokatskih usluga – pravna odbrana Vlade FBiH u slučaju radnopravnih sporova (27.04.2018)
Poziv za dostavu ponuda za javnu nabavku advokatskih usluga-pravna odbrana Vlade FBiH u slučaju radnopravnih sporova (usluge iz Aneksa II dio B Zakona o javnim nabavkama)
Obavještenje o javnoj nabavci usluga FMERI
Plan javnih nabavki Generalnog  sekretarijata Vlade FBiH za 2018. godinu (27.04.2018.)
Poziv za dostavu ponuda za javnu nabavku usluga – “Restoranske usluge eksterne reprezentacije za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade Federacije BiH”
Obrazac praćenja provedbe ugovora-okvirnog sporazuma za 2017. godinu-31.03.2018.
Obrazac praćenja provedbe ugovora-okvirnog sporazuma za 2018. godinu-31.03.2018.
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku usluga (LOT 1 - nabavka usluga održavanja i servisiranja službenih vozila marke „PASSAT“ za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade FBiH , broj: 07-14-75-19/2017-11 od 08.11.2017. godine)
Odluka o poništenju postupka javne nabavke usluga– LOT2 – nabavka održavanja i servisiranja službenog vozila marke "GRAND CHEROKEE" za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade FBiH
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba – tečna goriva za službena motorna vozila za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade FBiH
Obavještenje o javnoj nabavci usluga stručnog konsultanta za pružanje konsultantskih usluga Vladi FBiH u izradi tenderske dokumentacije
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba – kancelarijskog i kompjuterskog materijala i ostalog administrativnog materijala i sitnog inventara za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade FBiH
ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA JAVNU NABAVKU USLUGA — TELEKOMUNIKACIJSKE USLUGE — DODATNI BACK UP LINK I SERVISNI LINK ZA POTREBE GENERALNOG SEKRETARIJATA VLADE FBiH
Odluka o poništenju postupka javne nabavke roba - nabavka kompjuterske opreme i kancelarijskih mašina, broj: 07-14-75-14/2017-21
Poziv za dostavu ponuda za javnu nabavku usluga - stručnog usavršavanja za potrebe generalnog sekretarijata Vlade FBiH za 2018. godinu
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku usluga – nabavka avio-karata za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade Federacije BiH (27.04.2017) 

ARHIVA