Aktuelno

Inspektori kreću u kontrolu legalnosti korištenja kompjuterskih programa
29 Feb 2012

Federalna uprava za inspekcijske poslove, u saradnji s kantonalnim upravama za inspekcijske poslove i nadležnim kantonalnim organima u kojima su organizovane inspekcijske službe u Federaciji Bosne i Hercegovine, u narednom periodu će provesti kampanju pojačanog inspekcijskog nadzora na području cijele Federaciji Bosne i Hercegovine nad zaštitom autorskih prava korištenja kompjuterskih programa.

Podršku u realizaciji ovih aktivnosti inspekcijama će pružiti USAID u Bosni i Hercegovini i BSA (Business Software Alliance) – međunarodno udruženje koje se zalaže za softversku industriju i koje djeluje u 80 zemalja s ciljem zaštite i proširenja softverskog tržišta radi stvaranja uslova koji podstiču inovacije i razvoj.

Aktivnosti inspekcijskog nadzora realizovat će federalni i kantonalni tržišni inspektori uz prethodne treninge koje će inspekcijama omogućiti dodatna znanja kako bi postupak vršenja inspekcijskog nadzora bio efikasno i kvalitetno realizovan. Inspektorima će biti omogućeno korištenje USB stickova na kojima će biti specijalizirane aplikacije uz pomoć kojih će se prilikom inspekcijskog nadzora moći utvrditi da li se na računaru koji je predmet inspekcijske kontrole nalazi instaliran nelegalan kompjuterski program.

U toku vršenja pojačanog inspekcijskog nadzora kontrolom će biti obuhvaćeni svi privredni subjekti u Federaciji BiH koji se bave prometovanjem i korištenjem kompjuterskih programa.

Federalna uprava za inspekcijske poslove poziva sve privredne subjekte u Federaciji Bosne i Hercegovine da, u okviru svog poslovanja, preispitaju segment korištenja kompjuterskih programa i usklade ga sa Zakonom o autorskom pravu i srodnim pravima u Bosni i Hercegovini („Službeni glasnik BiH“, br. 63/10), a građanima i svim pravnim i fizičkim osobama u FBiH skreće pažnju da, ukoliko sumnjaju u legalnost instaliranih kompjuterskih programa na svojoj računarskoj opremi, mogu besplatno izvršiti provjeru validnosti licenci računarskih programa na punktovima za podršku na području cijele Federacije BiH.

Sve detaljne informacije mogu se naći na web stranici: www.licenciranje.ba
DEŽURNI TELEFON ZA PRIJAVE 24 h - 033 22 66 44

 
Ponedjeljak,
23. novembar 2020.
VIŠE